Vragenlijsten Enneagram voor Jongeren
Door onderstaande vragenlijsten in te vullen krijg je enig zicht op het "menstype" ofwel het "persoonlijkheidstype", waartoe je behoort.

Terug naar Psychologie © 2005 - W alt's J ungle S tudio, N ederland - - > Mail: W J S N

Achtergrondinformatie
Elke vragenlijst bestaat uit 20 stellingen of uitspraken. Je kunt per stelling aangeven of die op jou van toepassing is. Zo wordt per vragenlijst een "score" verkregen (van 0 tot maximaal 20). Je zult uiteindelijk op een of twee (of wellicht drie) vragenlijsten de meeste uitspraken hebben aangekruist. Je gaat na om welke persoonlijkheidstypen het gaat b.v. via deze weg en wellicht kun je zo al direct bepalen tot welk type je behoort. Indien je dat niet lukt, dan heb je extra informatie nodig. Daarvoor kun je onder meer hier terecht.

De volwassenen ouder dan 25 jaar worden door "deskundigen" verwezen naar de andere vragenlijsten . De vragenlijsten die u hier aantreft zijn bestemd voor personen van 25 jaar of jonger !

Desondanks zijn er veel mensen, die de vragenlijsten voor jongeren ook invullen. Meestal levert invulling van de vragenlijsten voor volwassenen geen definitief antwoord op over het persoonlijkheidstype. Dat is de reden dat velen ook deze vragenlijsten gaan invullen - meestal dus alleen die twee of drie waartussen men twijfelt.