Vragenlijsten Enneagram
Door onderstaande vragenlijsten in te vullen krijgt u enig zicht op het "menstype" ofwel het "persoonlijkheidstype", waartoe u behoort.

Terug naar Psychologie © 2005 - W alt's J ungle S tudio, N ederland - - > Mail: W J S N

Achtergrondinformatie Enneagram
Elke Enneagram Vragenlijst, die u hieronder aantreft, bestaat uit 20 stellingen of uitspraken. U kunt per stelling aangeven of die op u van toepassing is. Zo wordt per vragenlijst een "score" verkregen (van 0 tot maximaal 20). U zult uiteindelijk op een of twee (of wellicht zlefs op drie) vragenlijsten de meeste uitspraken hebben aangekruist.
U gaat vervolgens na om welke persoonlijkheidstypen het gaat b.v. via deze weg en wellicht kunt u zo al direct bepalen tot welk type u behoort. Indien u dat niet lukt, dan heeft u extra informatie nodig over het Enneagram zelf. Daarvoor kunt u onder meer hier terecht. Daarnaast heeft u informatie nodig over de uitgangspunten, die bij het Enneagram en bij de Vragenlijsten gehanteerd worden. De uitgangspunten staan onderaan - onder de vragenlijsten. Soms kunt u bij twijfel ook de vragenlijsten voor jongeren invullen (zie de opmerking hieronder).

U kunt ook diverse andere artikelen raadplegen over het Enneagram. Kijk bijvoorbeeld naar de site Enneagram voor Groepen , zoeken naar uw eigen Enneagram-Type en/of naar hoe vaak uw Enneagram-Type voorkomt in de praktijk .

Het is mogelijk, dat u blijft zitten met twee vragenlijsten, waarop u veel stellingen hebt aangekruist. Nu weet u nog niet tot welk type u behoort. In dat geval kunt u kiezen voor een alternatief: u gaat alle vragenlijsten nogmaals invullen - op een ander moment, in een andere bui.
OF: u vult de vragenlijsten in, die eigenlijk bestemd zijn voor jongeren. Gelet op de uitgangspunten die hieronder staan, zijn de samenstellers inconsequent: de antwoorden van jongeren leveren immers onbetrouwbare antwoorden op, zo stellen zij. Heeft u alleen hoge scores behaald op bijvoorbeeld type 7 en 8, dan kunt u een poging wagen: vul dan de vragenlijsten 7 en 8 voor jongeren in. Wellicht scoort op u op een van beide wel en op de ander niet. De vragenlijsten voor jongeren vindt u Hier .

 • Vragenlijst Enneagram voor: Menstype 1 ; Zie Type 4 (onveilig) en Type 7 (veilig)
 • Vragenlijst Enneagram voor: Menstype 2 ; Zie Type 8 (onveilig) en Type 4 (veilig)
 • Vragenlijst Enneagram voor: Menstype 3 ; Zie Type 9 (onveilig) en Type 6 (veilig)
 • Vragenlijst Enneagram voor: Menstype 4 ; Zie Type 2 (onveilig) en Type 1 (veilig)
 • Vragenlijst Enneagram voor: Menstype 5 ; Zie Type 7 (onveilig) en Type 8 (veilig)
 • Vragenlijst Enneagram voor: Menstype 6 ; Zie Type 3 (onveilig) en Type 9 (veilig)
 • Vragenlijst Enneagram voor: Menstype 7 ; Zie Type 1 (onveilig) en Type 5 (veilig)
 • Vragenlijst Enneagram voor: Menstype 8 ; Zie Type 5 (onveilig) en Type 2 (veilig)
 • Vragenlijst Enneagram voor: Menstype 9 ; Zie Type 6 (onveilig) en Type 3 (veilig)

Uitgangspunten
De (onbekende) samenstellers van de vragenlijsten hanteren enkele uitgangspunten, waarvan u zich bewust dient te zijn bij de interpretatie van de uitkomsten. Om het eenvoudig te houden:

 • De verkregen uitkomsten typeren de "persoonlijkheid" van de invuller, indien deze tijdens de beantwoording van de vragen in "zijn gewone doen" is. Anders gesteld: de situatie is neutraal - niet veilig en niet onveilig.
 • Onveiligheden, onzekerheden, stress, angsten leveren onbetrouwbare uitkomsten op. Hetzelfde geldt voor het tegenovergestelde - een extreem vrolijke, optimistische houding tijdens het invullen ofwel een situatie, waarin alles op rolletjes verloopt - situatie is Veilig. Indien sprake is van een afwijkend negatieve ofwel positieve situatie, dan gaat de persoonlijkheid kenmerken vertonen van een ander menstype; extra informatie .
 • Met "persoonlijkheid" wordt verwezen naar de manier waarop mensen naar zichzelf en naar hun omgeving kijken, naar hoe ze op hun omgeving reageren, naar wat hen beroert en raakt, naar hoe ze "zijn". Dat is helaas een ietwat "vage omschrijving", maar wie zoekt naar een wetenschappelijke onderbouwing is hier aan het verkeerde adres.
 • Invulling van de vragenlijsten door personen onder de 25 jaar levert eveneens onbetrouwbare uitkomsten.
 • De "persoonlijkheid" die volwassen bezitten is enigszins aan veranderingen onderhevig. Maar na het 25e levensjaar ontstaat hierin een zekere stabiliteit. Voor de totstandkoming van de "persoonlijkheid" wordt zowel verwezen naar genetische factoren (deels aangeboren) als naar factoren, die thuis horen in de categorie "interactie met de omgeving" (onder meer in de kindertijd).
 • Mensen zijn grofweg te verdelen in negen groepen: elk mens kan getypeerd worden als behorend tot menstype 1 of menstype 2, ...., of menstype 9. Dat houdt in dat men ervan uitgaat dat iedereen (min of meer) tot een menstype behoort - in plaats van tot twee of drie.