Home Page: http://wiskunde.wjsn.nl

Wortels en Worteltrekken
Er zijn een aantal regels voor worteltrekken. Ze staan hieronder aangevuld met voorbeelden.

Regels voor Worteltrekken

1. a x b = √ ab --- Voorbeeld: 2 x 5 = √ 10
2. a : b = √ a/b --- Voorbeeld: 10 : 2 = √ 5
3. a2 = a1 = a --- Voorbeeld: 72 = √ 49 = 7
4. (√ ab )2 = √ ab x ab = √ a2b2 = ab --- Zie: nummer 1 en 3.
5. a2b = √ a2 x b = a b --- Zie: nummer 1 en 3.
6. a = "kan niet, als a kleiner is dan 0 --- Voorbeeld: √-3
7. a x b = 0, als a = 0 of als b = 0 --- Zie: nummer 1.
8. a + √ a = 2√ a --- Voorbeeld: 3√10 + 5√10 = 8√10
9. a2pb2q = apbq --- Zie: nummer 3 --- Voorbeeld: √58722 = 54711