Terug naar: Psychologie
Home Page: www.wjsn.nl


Wat is leren?
Door Terry Di Paolo, Open Universiteit
Het is niet gemakkelijk om precies te beschrijven wat leren is. Één manier om over leren na te denken is het te beschouwen als wat we doen om te leren (het proces) en wat uit het leren voor komt (het resultaat).
BRON: www.bbc.co.uk/learning/returning/betterlearner/learningstyle -- --- Nota Bene: Lees ook het vervolg over: Hoe wij leren en "Wat wij (willen) leren" en over de intelligenties bij Howard Gardner en naar een typering van de output, dus de behaalde leerresultaten .

Wat verstaan wij onder "leren"?
Als u iemand vraagt om "leren" te omschrijven, dan komt men gewoonlijk na enkele minuten aanzetten met een verklaring, en de verklaring waarmee men komt bevat meestal de woorden: leren, het geleerde (wat geleerd werd), of de geleerde (hij of zij die veel heeft geleerd). Sterker nog, veronderstel dat iemand gevraagd wordt om een tekening te maken, die "leren" moet typeren of dat gevraagd wordt om alleen acties en geen woorden te gebruiken om "leren" te beschrijven.
De meeste mensen hebben wel een zekere notie van wat leren is, maar wij vinden het erg moeilijk om het aan anderen uit te leggen en te beschrijven. Als onderzoekers de leer-methoden van studenten bekijken op scholen en universiteiten, dan denken zij aan een vorm van leren, die verwijst naar twee componenten: een proces en een resultaat.
N.B. Bij de zgn. "input" - tijdens het leerproces - kan verwezen worden onze zintuigen. Dat is terug te vinden onder Hoe wij leren . De zgn. "output" - het leerresultaat dus - is terug te vinden onder (geleerde) kwaliteiten .

1. Het leerproces
Wat is de hoofdstad van Frankrijk? Wat is 2+2-1? Wat betekent BBC?
Als u één of meer van deze vragen beantwoordde, hoe wist u dan het antwoord? Misschien vertelde iemand u het of vertelde hij u wat u moest doen om het antwoord te vinden, misschien hoorde u het ergens of misschien las u het in een boek. Elke dag worden wij blootgesteld aan informatie, aan middelen of situaties waarvan wij kunnen leren. Wij pikken niet elk stuk informatie op uit deze bronnen. In plaats daarvan zijn er sommige zaken waaraan wij meer aandacht besteden dan aan andere, soms omdat zij ons interesseren en soms omdat ons verteld wordt wat we moeten doen. Voor alle taken die onze aandacht nodig hebben, voeren we een reeks van geestelijke processen uit. Wij zouden de inkomende informatie kunnen proberen te sorteren of proberen die te interpreteren in termen van wat wij al weten. Soms zouden wij het schriftelijk kunnen registreren en soms zouden wij allen maar proberen om de informatie te onthouden. Deze activiteiten zijn essentieel voor ons om nieuwe informatie en vaardigheden aan te leren en zij vertellen onderzoekers dat wat geleerd is, het resultaat is van een proces, waarin wij de inkomende informatie verwerken.

2. Het resultaat van leren
Een leerresultaat is dat wat uit het leerproces voortvloeit. Het is hoofdzakelijk een verhoging of een verandering die plaats vindt met betrekking tot wat we al weten, wat we geloven, wat we voelen of van onze capaciteiten. Het kan een reusachtig resultaat opleveren in sommige omstandigheden en in weer andere situaties zeer gering zijn. Het kan ons leven volledig veranderen of het zou iets kunnen zijn dat wij na ongeveer 10 jaar volledig zijn vergeten.

Dus wat is leren?
Leren is het verwerken van informatie die wij tegenkomen, die tot veranderingen of tot een verhoging van onze kennis en capaciteiten leidt. De complexe manieren waarop mensen kunnen leren is wat ons het "paragon van dieren" (= model-voorbeeld) maakt "Wat een stuk werk is de mens! Hoe edel in ratio! hoe oneindig in mogelijkheden! in vorm en bewegen, hoe expressief en bewonderenswaardig! in actie als een engel! Qua begrip als een god! de schoonheid van de wereld! paragon van dieren!
UIT: Hamlet van Shakespeare (Prins), Akte II Scène 2: Denemarken