Terug naar Wiskunde
Home Page: http://wiskunde.wjsn.nl

Meet en bereken alle hoeken

Hieronder staan: een driehoek, een vierhoek, een vijfhoek, enzovoort.
Opdracht 1 Meet de drie hoeken van de driehoek, daarna de vier hoeken in de vierhoek, etc. etc.
Opdracht 2 Verzin - nu je de uitkomsten weet - een andere manier. Je moet alle hoeken ook kunnen berekenen. Start met de drie hoeken in de driehoek. Wat valt je op? Doe hetzelfde voor de hoeken in de vierhoek. Daarna ook de vijfhoek en de andere figuren. Wat valt je op?


figuur 1 figuur 2 figuur 3 figuur 4 figuur 5
figuur 6 figuur 7 figuur 8 figuur 9 figuur 10