Terug
Zet kruisjes bij de stellingen, die bij u passen. Bereken daarna het totale aantal.
N.B. U dient dit bij alle negen vragenlijsten te doen !

Stellingen en uitspraken over persoonlijkheidstype 9

De Negen zal zich waarschijnlijk in meerdere of mindere mate herkennen in de volgende typerende uitspraken:

De meeste mensen winden zich teveel op over de dingen.
De meeste dingen in het leven zijn het niet waard je erover op te winden.
Ik ben doorgaans rustig en vreedzaam.
Ik houd ervan gewoon niets te doen.
Ik ben iemand die heel gemakkelijk leeft (easy going).
De laatste keer dat ik niet kon slapen, kan ik mij niet herinneren.
Al zullen er wel verschillen zijn, toch vind ik dat de meeste mensen ongeveer hetzelfde zijn.
Ik raak over het algemeen niet gauw enthousiast over iets.
Niets is zo belangrijk dat het niet tot morgen kan wachten.
Ik heb een stimulans van buitenaf nodig om op dreef te blijven.
Ik houd er niet van mijn energie te verspillen; ik let steeds op hoe ik de dingen met zo weinig mogelijk energie kan bereiken.
Mijn instelling is: 'laat ik mij er niet druk over maken, ik wil mij er niet bezorgd over maken'.
Ik kan een neutrale scheidsrechter zijn, omdat de ene kant van de zaak even goed kan zijn als de andere.
Ik houd er niet van ontregeld te worden.
Ik volg gewoonlijk de weg van de minste weerstand.
Ik ben er trots op een stabiele persoonlijkheid te zijn.
Om anderen gerust te stellen, neig ik ertoe niet te zwaar aan de dingen te tillen.
Ik vind mijzelf niet zo erg belangrijk.
Het kost mij moeite om te luisteren en aandachtig te zijn.
Ik deel de uitspraak: 'waarom te staan als je kunt zitten, waarom te zitten als je ook kunt liggen'.

TERUG naar Vragenlijst Type 1