Terug
Zet kruisjes bij de stellingen, die bij u passen. Bereken daarna het totale aantal.
N.B. U dient dit bij alle negen vragenlijsten te doen !

Stellingen en uitspraken over persoonlijkheidstype 8

De Acht zal zich waarschijnlijk in meerdere of mindere mate herkennen in de volgende typerende uitspraken:

Ik kan heel goed opkomen en vechten voor hetgeen ik wil.
Ik heb snel de zwakke kanten van anderen door en als zij mij provoceren zal ik hen daar treffen.
Ik kan gemakkelijk mijn ontevredenheid over dingen tot uitdrukking brengen.
Ik ben niet bang anderen met iets te confronteren, en ik doe het ook.
Ik beleef er plezier aan macht uit te oefenen.
Ik voel aan wie de macht heeft in een groep.
Ik ben agressief en zelfbewust, iemand die voor zichzelf opkomt.
Ik weet hoe je dingen gedaan moet krijgen.
Het kost mij moeite de tedere, zachte, 'vrouwelijke' kant van mijzelf te aanvaarden en tot uitdrukking te brengen.
Ik raak gemakkelijk verveeld en houd ervan in de weer te blijven.
Gerechtigheid en onrecht zijn voor mij sleutelbegrippen.
Ik bescherm degenen die onder mijn gezag of verantwoordelijkheid vallen.
Ik vind mijzelf iemand die met beide benen op de grond staat.
Over het algemeen geef ik weinig om introspectie of zelfanalyse.
Ik vind mijzelf een non-conformist.
Ik laat mij niet graag in het nauw drijven.
Ik houd er niet van verteld te krijgen dat ik mij moet aanpassen.
Ik vind mijzelf een harde werker.
Het kost mij moeite de dingen op hun beloop te laten.
Ik denk dat de mensen zelf hun problemen scheppen.

Vragenlijst Type 9