Terug
Zet kruisjes bij de stellingen, die bij u passen. Bereken daarna het totale aantal.
N.B. U dient dit bij alle negen vragenlijsten te doen !

Stellingen en uitspraken over persoonlijkheidstype 7

De Zeven zal zich waarschijnlijk in meerdere of mindere mate herkennen in de volgende typerende uitspraken:

Ik schijn minder wantrouwend te staan tegenover mensen en hun motieven dan anderen.
Er zijn niet veel dingen in het leven waarvan ik niet kan genieten.
De dingen lopen altijd goed af.
Ik zou willen dat anderen wat minder zwaar op de hand waren.
Ik heb graag dat de mensen denken dat ik gelukkig ben.
Doorgaans let ik op de zonnige kant van de dingen en kijk niet naar de schaduwkanten van het leven.
Ik vind bijna iedereen die ik tegenkom aardig.
Ik houd ervan verhalen te vertellen.
Ik zie mijzelf graag als een kinderlijke, speelse figuur.
Mensen zeggen dat ik op feestjes vaak leven in de brouwerij breng.
Ik denk graag na over de kosmische samenhang van gebeurtenissen, de universele waarde van alles wat gebeurt.
Mijn theorie is dat als iets goed is, méér ervan des te beter is.
Ik denk niet dat het goed is over iets al te lang verdrietig te zijn.
Ik houd ervan de dingen 'fijn' en 'aardig' te laten zijn.
Ik houd ervan het leven ten volle te genieten.
Ik heb de neiging erg enthousiast te zijn over de toekomst.
Ik houd ervan mensen op te vrolijken.
Doorgaans vermijd ik mij in te laten met werkelijk 'zware' kwesties.
Het is meer mijn neiging van de hak op de tak te springen dan ergens diep op in te gaan.
Mijn kinderjaren herinner ik mij als een gelukkige tijd.

Vragenlijst Type 8