Terug
Zet kruisjes bij de stellingen, die bij u passen. Bereken daarna het totale aantal.
N.B. U dient dit bij alle negen vragenlijsten te doen !

Stellingen en uitspraken over persoonlijkheidstype 6

De Zes zal zich waarschijnlijk in meerdere of mindere mate herkennen in de volgende typerende uitspraken:

In wezen ben ik iemand die met de stroom meezwemt (a middle of the road person).
Loyaliteit jegens de groep is voor mij erg belangrijk.
Ik vind het moeilijk in te gaan tegen de wil van het gezag.
Voordat ik een beslissing neem, win ik eerst nadere informatie in om zeker te zijn dat ik goed ben voorbereid.
Ik neem royaal de tijd alvorens tot iets te besluiten, omdat ik graag alle mogelijkheden wens te beschouwen.
Ik vraag mij dikwijls af of ik ook dapper genoeg ben om te doen wat gedaan moet worden.
Ik word vaak door twijfel geplaagd.
Ik wil graag, alvorens tot handelen over te gaan, zeker van mijn zaak zijn.
Zonder strikte regels valt moeilijk te zeggen wat mensen zouden kunnen doen.
Ik neig er vaak toe de dingen te doen vanuit een gevoel van plicht en verantwoordelijkheid.
Ik houd ervan binnen duidelijk aangegeven grenzen te werken.
Ik lijk eerder dan anderen gevaar en bedreiging te ruiken.
Ik neig ertoe partij te kiezen en ik wil graag precies weten aan welke kant de anderen staan.
Tegenstrijdigheden vallen mij gewoonlijk snel op en ik ben daar heel gevoelig voor.
Ik heb liever dat de dingen geregeld zijn dan dat alles open is.
Regelmatig merk ik dat ik bezig ben anderen te beoordelen op de vraag of zij een bedreiging voor mij vormen of niet.
Omzichtigheid (prudentie) vind ik een voorname deugd.
Ik lijk voortdurend met mijn gevoelens van angst te worstelen door er tegenin te gaan of door mijn angsten uit te dagen.
Meer dan anderen schijn ik erop bedacht te zijn mijzelf of mijn positie te verdedigen.
In mijn fantasie zie ik mijzelf vaak in een soort heldenrol of in een positie die daarop lijkt.

Vragenlijst Type 7