Terug
Zet kruisjes bij de stellingen, die bij u passen. Bereken daarna het totale aantal.
N.B. U dient dit bij alle negen vragenlijsten te doen !

Stellingen en uitspraken over persoonlijkheidstype 5

De Vijf zal zich waarschijnlijk in meerdere of mindere mate herkennen in de volgende typerende uitspraken:

Ik neig ertoe mijn gevoelens voor me te houden.
Ik bewaar wat ik heb en verzamel dingen die ik later misschien eens kan gebruiken.
Ik weet niet goed mee te praten over koetjes en kalfjes.
Op het intellectuele vlak houd ik ervan uiteenlopende ideeŽn in een samenhangend geheel te brengen.
Ik klap dicht als ik in verwarring raak, of als iemand mij vraagt hoe ik mij op dit moment voel.
Ik heb veel tijd en ruimte voor mijzelf nodig.
Ik ben geneigd anderen het initiatief te laten nemen.
Ik blijf dikwijls op de achtergrond en observeer eerder anderen dan dat ik snel met iets ga meedoen.
Ik heb enigszins de neiging een eenling te zijn.
Ik schijn zwijgzamer te zijn dan de meeste anderen.
Het valt mij moeilijk naar anderen toe te stappen en te vragen wat ik nodig heb.
Als zich een probleem voordoet, werk ik graag eerst zelf een oplossing uit en pas dan bediscussieer ik deze.
Ik vind het erg moeilijk voor mijzelf op te komen.
Ik probeer problemen op te lossen door erover te denken.
Ik houd ervan dingen in een onderling verband te zien, afstand te nemen en het geheel goed in mij op te nemen. Als ik dan iets over het hoofd heb gezien, verwijt ik mijzelf a1 te simplistisch of te naÔef te zijn geweest.
Ik ben geneigd nogal gierig om te gaan met mijn tijd, mijn geld en mijzelf.
Ik heb er een grondige hekel aan geen waar voor mijn geld te krijgen.
Erger ik mij over mijzelf of anderen, dan denk ik vaak over mij of hen als 'die gek', 'idioot', 'stommeling', etc.
Ik heb een zachte stem en men moet mij vaak vragen wat harder te spreken; dat irriteert mij dan.
Ik neig er meer toe te ontvangen dan te geven.

Vragenlijst Type 6