Terug
Zet kruisjes bij de stellingen, die bij u passen. Bereken daarna het totale aantal.
N.B. U dient dit bij alle negen vragenlijsten te doen !

Stellingen en uitspraken over persoonlijkheidstype 4

De Vier zal zich waarschijnlijk in meerdere of mindere mate herkennen in de volgende typerende uitspraken:

De meeste mensen waarderen niet voldoende de echte schoonheid van het leven.
Ik heb een haast dwangmatig heimwee naar mijn verleden.
Ik probeer er ongedwongen en natuurlijk uit te zien.
Symbolen hebben mij altijd bijzonder aangetrokken.
Andere mensen voelen niet zo diep als ik.
Andere mensen missen vaak het vermogen om te begrijpen wat ik voel.
Ik doe dingen graag op de juiste manier en met stijl.
Mijn milieu en omgeving zijn erg belangrijk voor mij.
Ik houd erg van toneel en zie mijzelf in mijn fantasie op de planken staan.
Omgangsvormen en goede smaak zijn voor mij belangrijk.
Ik houd er niet van over mijzelf te denken als een doorsnee-iemand.
Lijden, verlies en dood kunnen mij helemaal in beslag nemen.
Ik ben wel eens bang dat juist mijn normale gevoelsmatige reactie tekort schiet.
Ik schijn vrij gemakkelijk de gevoelens van een groep in mij op te nemen en wel zo sterk, dat ik vaak niet meer weet waar mijn gevoelens ophouden en die van anderen beginnen.
Ik schijn mij meer dan de meeste anderen zorgen te maken over het beŽindigen van relaties.
Ik kan mij goed invoelen in de figuur van de 'tragische clown': iemand die kan lachen ondanks alle droefgeestigheid.
Men beschuldigt mij ervan dat ik te gereserveerd ben.
Ik word heen en weer geslingerd tussen 'ups' en 'downs' ('himmelhoch jauchend, zum Tode betrŁbt'). Als ik mij in het gebied tussen die polen bevind, ben ik weinig vitaal.
Men verwijt mij dat ik alles teveel dramatiseer; maar deze mensen hebben er echt geen idee van hoe ik mij voel.
Kunst en artistieke expressies zijn voor mij erg belangrijk, omdat zij mij helpen mijn emoties te kanaliseren.

Vragenlijst Type 5