Terug
Zet kruisjes bij de stellingen, die bij u passen. Bereken daarna het totale aantal.
N.B. U dient dit bij alle negen vragenlijsten te doen !

Stellingen en uitspraken over persoonlijkheidstype 3

De Drie zal zich waarschijnlijk in meerdere of mindere mate herkennen in de volgende typerende uitspraken:

Ik val graag op "op dreef blijven" (de beweging erin houden).
Ik werk graag in een team en ben een goed teamlid.
Nauwkeurigheid en vakkundigheid spreken mij aan.
Het schijnt in mijn natuur te liggen zaken te organiseren en tot een goed einde te brengen.
Succes is een woord dat voor mij veel betekent.
Ik houd van duidelijke doelstellingen en wil ook graag weten hoever ik ben op de weg naar realisering ervan.
Ik houd van tabellen, grafieken, en ander materiaal, dat mij aangeeft hoe ik het doe en welke vorderingen ik maak.
Andere mensen benijden mij om wat ik allemaal klaarspeel.
Een succesvolle indruk maken is heel belangrijk voor mij.
Beslissingen nemen vind ik geen probleem.
Om succesvol te zijn moet je soms je eigen maatstaven relativeren.
Als ik aan mijn verleden denk, ben ik eerder geneigd mij de dingen te herinneren die ik goed deed, dan datgene wat mij minder goed gelukt is of wat ik verkeerd deed.
Ik heb er een grote hekel aan te horen te krijgen dat iets wat ik doe niet werkt.
Over het algemeen geef ik er de voorkeur aan betrokken te zijn bij dat onderdeel van een project waardoor er voortgang gemaakt wordt, boven dat wat de zaak enkel draaiende houdt.
Reclame maken voor een project zou mij goed afgaan.
Ik kan mij zó vereenzelvigen met mijn werk of rol, dat ik vergeet wie ik ben.
Ik geloof dat je uiterlijk voorkomen en optreden belangrijk is.
Ik denk dat ik heel wat moet presteren voordat andere mensen mij opmerken.
Ik heb de neiging een zelfbewuste doorzetter te zijn.
De eerste indruk telt en geldt.

Vragenlijst Type 4