Terug
Zet kruisjes bij de stellingen, die bij u passen. Bereken daarna het totale aantal.
N.B. U dient dit bij alle negen vragenlijsten te doen !

Stellingen en uitspraken over persoonlijkheidstype 1

De En zal zich waarschijnlijk in meerdere of mindere mate herkennen in de volgende typerende uitspraken:

Ik doe erg mijn best om mijn fouten te verbeteren.
Ik ben er vaak bezorgd over dat de dingen niet zijn zoals het zou moeten zijn.
Ik heb een hekel aan tijd verkwisten.
Ik voel mij vaak schuldig iets niet beter te doen dan ik doe.
Vaak kan de kleinste fout voor mij alles bederven.
Ik vind het moeilijk mij te ontspannen en speels te zijn.
Er spoken herhaaldelijk stemmen door mijn hoofd die kritiek hebben op mijzelf en op anderen.
Ik schijn mij meer zorgen te maken dan andere mensen.
Eerlijk zijn heeft voor mij iets dwangmatigs.
Soms ontdek ik een puriteinse trek in mijzelf.
Gelijk hebben is voor mij belangrijk.
Vaak heb ik het bedrukkende gevoel dat de tijd snel voorbijgaat, terwijl er nog zoveel te doen valt.
Ik heb er behoefte aan rekenschap af te leggen over mijn tijdsbesteding.
Ik zou gemakkelijk een scrupuleus iemand kunnen zijn, als ik het al niet ben.
Ik kan mijzelf tamelijk gemakkelijk vereenzelvigen met mensen die een kruistocht tegen het kwaad voeren.
Als iets niet eerlijk is, maak ik mij daar echt druk over.
Ik voel mij bijna gedwongen om voortdurend te proberen mijzelf en de dingen die ik doe te verbeteren.
Ik heb het gevoel dat ik eerst volmaakt moet zijn, willen anderen van mij houden of mij waarderen.
Ik voel mij vaak gefrustreerd omdat nch ik nch anderen zijn zoals wij zouden moeten zijn.
Ik schijn zaken vooral te bezien in termen van juist en verkeerd, goed of slecht.

Vragenlijst Type 2