Terug naar Wiskunde
Home Page: http://wiskunde.wjsn.nl

SYMMETRIE in de Wiskunde
De uitleg die hieronder staat, helpt je bij de voorbereiding op je Wiskunde Proefwerk over: Lijn-, Punt en Draai-Symmetrie. Als je gebruik maakt van de EPN Methode [ Getal en Ruimte, 1HV2 ] OF van de Methode Netwerk [ 1 havo vwo ] dan is dit een deel van de voorbereiding op Proefwerk H9 (= hoofdstuk 9).
Extra uitleg: zie symmetrie en regelmatige veelhoeken .

Asymmetrische Figuren Hiernaast staan een figuur, die niet symmetrisch is [ dat heet asymmetrisch ]. Dit voorbeeld-figuur wordt gebruikt om er andere figuren van te maken, die wel symmetrisch zijn.

Lijn-Symmetrische Figuren De eerste, bovenste asymmetrische figuur werd gebruikt om de figuren hiernaast te maken. Deze nieuwe en grotere figuren noemt men lijn-symmetrische figuren. WANT: je kunt een lijn trekken door het midden [ van boven naar beneden ]. Door dat te doen, kun je zien, dat het deel links van de lijn "het spiegelbeeld is" van het rechter deel en andersom.


Punt- en Draai-Symmetrische Figuren De bovenste asymmetrische figuur werd ook gebruikt om de figuur hiernaast te maken. Deze nieuwe, grotere figuur noemt men een punt-symmetrische figuur. WANT: je kunt de figuur hiernaast voor de helft rond draaien [ halve cirkel ] en je krijgt weer precies dezelfde figuur te zien.


De figuur hiernaast is bovendien een draai-symmetrische figuur. WANT: je kunt hem draaien over een hoek die gelijk is aan of kleiner is dan 180 graden om dezelfde figuur te krijgen. De draai-hoek van draai-symmetrische figuren is meestal kleiner dan 180 graden, zoals de onderste figuur hiernaast. Ook die figuur is draai-symmetrisch, maar ook punt-symmetrisch.