Return: Wiskunde
Home Page: http://wiskunde.wjsn.nl


Oefen-proefwerk H3 (Hoofdstuk 3)
Met de oefeningen die hieronder staan, kun je je voorbereiden op je Wiskunde Proefwerk (Hoofdstuk 3), als je gebruik maakt van de EPN Methode [ Getal en Ruimte, Nieuwe Boek, ISBN 390 11 077067 ].


Test Proefwerk Hoofdstuk 3
BRON: www.wjsn.nl

Opgave 1.
Neem de figuur hiernaast over op je proefwerkblaadje.
1.a. Trek een rode lijn door de punten B en D. Wat valt je op?

  1. De lijn gaat door .....
  2. De punten op de lijn hebben .........
1.b. Trek een blauwe lijn door de punten D en F. Wat valt je op?
1.c. Welke punten hebben een coördinaat die 0 (nul) is? Wat kun je zeggen over andere punten, die een coördinaat hebben die ook 0 is?
1.d. Vul in: de punten met dezelfde x-coördinaat liggen op ....


Opgave 2.
2.a. Teken een assenstelsel; zoiets als in de figuur hiernaast.
2.b. Zet in het assenstelsel de punten A(1,4), B(4,1) en C(6,3)
2.c. Teken de rechthoek ABCD. Welke coördinaten heeft punt D?
2.d. Maak de lijnstukken AD, AB en BC langer. Zo vind je 2 punten, die op de x-as liggen en 2 punten, die op de y-as liggen. Schrijf de coördinaten op van deze 4 punten.


Opgave 3. Teken opnieuw een assenstelsel. De x-as loopt nu van -6 tot 6 (vanaf -6 tot en met 6). De y-as loopt van -5 tot 5 (vanaf -5 tot en met 5) .
3.a. Maak alle roosterpunten rood waarvan de y-coördinaat -3 is.
3.b. Maak alle roosterpunten groen waarvan de x-coördinaat groter is dan 2.
3.c. Zet kruisjes op de roosterpunten waarvan de x-coördinaat gelijk is aan de y-coördinaat.
3.d. Schrijf de coördinaten op van alle punten, waarin een kruis staat en een kleur [ dus als kruis en kleur allebei voorkomen ].


Opgave 4
Schrijf de tussenstappen en de uitkomst op van:

7 - - 8 + 5 - 1 + - 5 - 9 25 - - 16 + 3 - 18 - - - - 22
- 7 - - 8 + - 3 1 + - 5 - - 10 - 12 + - 24 - 9 16 + - 12 - - - 3
- 7 + - 8 - - 17 1 - - 5 + - 4 - 6 - - 3 + - 2 - 28 - 26 - - 2

Opgave 5
Bereken zonder rekenmachine. Vermeld steeds alle tussenstappen.

- - . . . - . . . + - . . . - - . . . - + . . . + -

Opgave 6
Neem de getallen over op je proefwerkblaadje en vul op de plaats van de punten in: een van de volgende symbolen:
< of = of >

-1001 ..... -1010 + 9
-8 ..... -10
-99,3 ..... -98,55
2/3 ..... 0,6666
-1/8 ..... -1/7
-0,2501 ..... -1/4 - 0,01%
3 + 1/9 ..... -14 + 17,11
-112,12 ..... 112 - 101
1/2 - 1/3 ..... 1/3 - 1/4
-176,33 ..... -180 + 3,33
1 -1/2 + 1/3 .... 1/2 - 1/3 + 1/4
-99,333% ..... 2/3 - 100
12% ..... 1/8 - 0,005
-1/28 ..... -1/27
33% ..... 1/3
-23 + 18 ..... - 18 + 23