Return: Wiskunde
Home Page: http://wiskunde.wjsn.nl


Proefwerk Hoofdstuk 12 (oude boek)
Hieronder staan 6 opdrachten, waarvoor je 50 minuten de tijd hebt. Met het maken van de opdrachten bereid je je voor op het Proefwerk over Hoofdstuk 12.
De punten: voor opgave 6.1 en 6.2: 2 punten; voor opgave 6.3: 3 punten; voor alle andere opgaven: 1 punt.
Gebruik je het nieuwe boek met ISBN 90 11 07758 X OF met ISBN 90 11 07713 X, dan is dit een voorbereiding op Hoofdstuk 10.


1. Herleid (= schrijf zo kort mogelijk op)

 1. -10² + (-10)²
 2. (10 - 5)² : 5
 3. 2 x 4² - 4 x 2²
 4. (-8)² : 4 + 12
 5. 3p².p³
 6. - 6b.5b³
 7. 3k.-4kp²
 8. 3t².t².4t³
 9. -2xy.3x.3y³
 10. -2a.-3a.6a4

2. Herleid en noteer alle tussenstappen

 1. (-ab)³.(-3b)²
 2. (-ab²)².(-ab)³
 3. ab.(-ab²)².(a²b)³
 4. (-a)².(a²b)²
 5. 9a.(-a)³.ab²
 6. -2ab.(-a)³.(-a)²
 7. pq².(-pq)³.p²
 8. apq.(-ap)².(-aq)²
 9. abc.(-abc)³.(-a)²
 10. -pq.(-ap)³.(-q)²

3. Bereken met rekenmachine

 1. 5,23² + 22,1²
 2. 2,03³ x 2,11²
 3. 0,18² - 1,22³

4. Herleid. Onmogelijk ? Antwoord dan: "kan niet".

 1. -29abc + 38abc
 2. 133a² + 56a³
 3. 83b³ - 73b³

5. Schrijf de onderstaande formules op met het machientjes-schema

 1. y = x² + 31
 2. y = -3x² - 5
 3. y = -2.(x + 1)²

6. Maak van onderstaande formules eerst een tabel en teken daarna de grafiek

 1. y = -3x² + 5 (x-as loopt vanaf -2 tot + 2; rest hoeft niet)
 2. y = 5x - 3 (je mag de punten op de x-as zelf kiezen)
 3. y = -4x + 1 en y = (x - 3)² + 1 N.B. in één figuur (ook evt. snijpunten)