Terug naar: Wiskunde
Terug: Informatiekunde

Home Page: www.wjsn.nl

Numerals from all corners of the earth
Getalsystemen van de wereld

© 2007 - W alt's J ungle S tudio, N ederland - - > Mail: W J S N

Getalsystemen van de wereld - Getallen in andere "Taalschriften" - Numerals in other (ancient and modern) Languages / languagescripts
Pictures are used but also HTML-codes. Look for more information at the Fonts Page .

Om de getallen / cijfers weer te geven werden plaatjes gebruikt maar ook de gebruikelijke HTML-codes. Voor meer informatie over het gebruik van HTML-codes kunt u kijken op de Fonts Page .
Sources: Arabic, Hindi, Lao, Tibetan, Mongolian, Japanese, Chinese, Korean, Burmese, Thai, Ethiopian, Tamil, Khmer AND History of Writing.
Voor het HELE verhaal kunt u kijken op de site De Geschiedenis van Cijfers en Getallen
Sumerian and Babylonian Numerals - Babylonische Getallen; gebruikt in Mesopotamie (door Soemeriers, Akkadiers en Babyloniers); vanaf ongeveer 1800 voor Christus / 1800 BC
N.B. Deze "symbolen" werden later later gebruikt door Darius I de Grote voor het Oud Perzische alfabet . De tekst van Darius I de Grote leverde later de sleutel op voor de ontcijfering van het spijkerschrift .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
10
20
30
40
50
60
70
80
90
23
24
Egyptian Numerals - Getallen in het oud Egyptisch
Vanaf ongeveer 1800 voor Christus / 1800 BC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
10
20
30
40
50
60
70
80
90
23
24
Ancient Chinese Numerals - Getallen in oud Chinees (Hangs en Taungs)
Vanaf ongeveer 1500 voor Christus / 1500 BC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
10
20
30
40
50
60
70
80
90
23
24
Maya Numerals - Getallen van de Maya's
Vanaf ongeveer 300 voor Christus / 300 BC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brahmi Numerals - Getallen in Brahmi schrift
Vanaf ongeveer 200 voor Christus / 200 BC
Picture - Plaatje =
Hindi Numerals - Getallen in het Hindi
Het plaatje rechts geeft de getallen weer in het huidige Devanagari script, waarin Hindi wordt geschreven. In 500 na Christus verscheen deze schrijfwijze voor het eerst.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Picture - Plaatje =
In 700 na Christus werd de 0 (= nul) toegevoegd. Dit getalsysteem werd 250 jaar later overgenomen door de Arabieren. In de eeuwen daarna volgt de rest van de wereld. Uiteindelijk ontstaat er zo een basisgetalsysteem, dat men over de hele wereld gaat gebruiken; de cijfers en getallen van dat systeem worden door sommigen nog steeds omschreven als "Arabische Cijfers" - onterecht dus.
Korean - , Japanese - and Chinese - Numerals - Getallen in het Koreaans, Japans en Chinees
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Picture - Plaatje =
0: Hindi / 1, 2, 3, 5: Brahmi
Tibetan Numerals - Getallen in het Tibetaans
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Picture - Plaatje =
0, 1, 2, 3, 5, 9: Hindi
Khmer Numerals - Getallen in het Kambodjaans
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Picture - Plaatje =
0: Hindi / 4, 5, 6, 7: Thai, Lao
Thai Numerals - Getallen in het Thai
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Picture - Plaatje =
0: Hindi / 4, 5, 6, 7: Khmer, Lao
Lao Numerals - Getallen in het Laotiaans
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Picture - Plaatje =
0: Hindi / 4, 5, 6, 7: Khmer, Thai
Burmese Numerals - Getallen in het Birmaans
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Picture - Plaatje =
0, 3: Hindi / 4: Lao, Thai / 6, 7: Brahmi
Ethiopian Numerals - Getallen in het Ethiopisch
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Picture - Plaatje =
Parsee Numerals - Getallen in het Farsie/Perzisch (Also Arabic : in Holy Texts).
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩
Picture - Plaatje =
Hieronder volgt ook nog een fraaie, goed uitgedachte weergave van Arabische Getallen, waarbij elk getal het aantal hoeken aan geeft, dat er in staat (het getal 1 bevat 1 hoek, het getal 2 bevat twee hoeken, etc.)

Tamil Numerals - Getallen in het Tamil
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Picture - Plaatje =
Mongolian Numerals - Getallen in het Mongools
For reading: turn your computer 90 degrees (to the right) - the Mongol script is vertical. Look at the picture
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Picture - Plaatje =