Terug naar Vakkenhoek


Geheimtaal: Schrijftaal = de Lange Letters Taal

Je kunt berichten uitwisselen met bepaalde vrienden en vriendinnen zonder dat anderen het kunnen volgen. Dat kan door een geschreven taal te gebruiken of door een gesproken taal te gebruiken. De geheime spreektaal kun je hier ontdekken. Voor de geheime schrijf-taal kun je "Coderingen" gebruiken of de Lange Letters Taal gebruiken. De geheimtaal met coderingen staat hier.
Over de Lange Letters Taal gaat deze site. Eerst volgen de 1) regels van deze taal en daarna een 2) voorbeeld.

1) De regels. Het toepassen van de Lange Letters Taal is simpel. Je hebt papier, een pen en een lineaal nodig. De bedoeling is dat je alle letters ongeveer 10 maal hoger maakt dan je normaal zou doen. Het lijkt dus op uit-rekken. Stel je schrijft de letter H op. Je kiest daarbij b.v. voor 1 cm hoog en een halve cm breed. In de Lange Letters Taal wordt deze letter H dan 10 cm hoog, maar hij blijft een halve cm breed.
Schrijf je op dezelfde manier een heel woord op, dan wordt het bijna onleesbaar voor anderen. Iedereen ziet eigenlijk alleen maar een stel lange lijnen en ziet dus niet WAT je hebt opgeschreven. Je kunt deze "geheim-taal" lezen door het papier op tafel te leggen en daarna zelf te bukken totdat je bijna tegen de zijkant van het papier aankijkt. Je kijkt dus zo schuin mogelijk naar de tekst op het papier.

2) Voorbeeld:
Hiernaast staat een voorbeeld. Indien de tekst uit het voorbeeld nog makkelijk te lezen is, dan is het nodig om de hoogte te vergroten. Als de tekst voor jou inderdaad "onleesbaar" is, dan zijn dit ongeveer de juiste maten. Om het toch te kunnen lezen, moet je het voorbeeld printen en daarna schuin houden om het te kunnen lezen. Heel handig is ook het gebruik van een klein spiegeltje. Die kun je altijd gebruiken voor het lezen van teksten in deze geheimtaal, maar ook bij het maken van teksten.