Terug naar: Psychologie
Home Page: www.wjsn.nl


Vormen van Intelligentie volgens Howard Gardner
Door Terry Di Paolo, Open Universiteit
De Amerikaanse psycholoog, Howard Gardner, heeft een theorie ontwikkeld die verschillende 'Intelligenties' ofwel manieren van denken schetst. Kunt u zich met één of meer van die vormen identificeren?
BRON: www.bbc.co.uk/learning/returning/betterlearner/learningstyle ----- Nota Bene: Lees eventueel eerst Wat is leren? en daarna het artikel Hoe leren wij? .

De "intelligences" van Howard Gardner
Wij denken vaak dat er een verband is tussen leren en intelligentie. Wij beschrijven vaak mensen als zijnde werkelijk intelligent, en dat kan zo ongeveer alles betekenen van het kunnen optellen van grote aantallen uit het hoofd tot aan het citeren van Shakespeare toe. Zou u niettemin David Beckham als intelligent willen beschrijven?
Howard Gardner is een Amerikaanse psycholoog die stelt, dat mensen een aantal even belangrijke intelligenties bezitten, die in een aantal culturen over de hele wereld gemeenschappelijk zijn. Sommige intelligenties zijn meer ontwikkeld dan andere. Wij hebben ook het potentieel om sommige van deze intelligenties te ontwikkelen - meer dan anderen. In de volgende pagina's worden u diverse details voorgeschoteld over die verschillende intelligenties, waarvan Gardner aanneemt dat wij die allen delen.
Zodra u de verschillende intelligenties heeft gelezen, dan weet u of één of meer ervan belangrijker zijn voor u dan andere.

1. Taalkundig, Logisch-wiskundig, Ruimtelijk
1.1. Taalkundig
Beschouwt u zich als goed met woorden en hun betekenissen? Kunt u dingen eenvoudig en beknopt - indien nodig – weergeven en samenvatten? Kunt u zich zaken herinneren die u heeft gelezen en gehoord?
Deze vorm van intelligentie gaat voornamelijk over hoe wij om gaan met taal, woorden en hun betekenis en is vaak hoogontwikkeld bij schrijvers en dichters.

1.2. Logisch-wiskundig
Bent u goed in het oplossen van problemen? Vindt u het gemakkelijk om met getallen te werken? Volgt u nauwlettend de illusionist op TV en probeert u er achter te komen hoe hij het doet?
Deze vorm van intelligentie heeft betrekking op hoe wij redeneren en problemen oplossen en is vaak hoogontwikkeld bij wiskundigen, wetenschappers, ingenieurs en computerprogrammeurs.

1.3. Ruimtelijk
Als iemand u de plattegrond van zijn hun huis beschrijft, vindt u het dan gemakkelijk om het uw hoofd te visualiseren? Kunt u zich voorstellen dat uw zitkamer geschilderd is in het groen of oranje? Bent u goed bij het beoordelen van afstanden? Kunt u vertellen waar het Noorden ligt?
Deze vorm van intelligentie heeft betrekking op hoe wij visualiseren en fysieke ruimte in onze hoofden waarnemen. Hij is vaak hoogontwikkeld bij schaakspelers, architecten en bij die huisontwerpers die u vaak op TV ziet (hoewel u niet altijd zou denken dat dat het geval is!).

2. Muzikaal, Lichamelijk-kinesthetisch, Naturalistisch
2.1. Muzikaal
Heeft u het makkelijk gevonden om een instrument te leren bespelen? Kunt u een melodie op maat zingen en aangeven wanneer anderen dat niet doen? Composeert u uw eigen muziek? Hebt u ritmegevoel? Kunt u wanneer iemand een instrument bespeelt aangeven of hij valse noten heeft gespeeld?
Deze vorm van intelligentie gaat niet alleen over muziek en samenstelling. Het gaat ook over onze vaardigheden om de hoogte en het ritme van geluiden te identificeren die wij elke dag rondom ons horen. Zoals u zou verwachten deze vorm van intelligentie vaak hoogontwikkeld bij professionele muzikanten en Dj's, maar ook bij geluidstechnici, muziek producenten en, in sommige gevallen, ook bij werktuigkundigen die fouten kunnen lokaliseren op basis van het geluid van een auto.

2.2. Lichamelijk-kinesthetisch
Beschouwt u zich als een bekwame sportman of sportvrouw? Beschouwt u zich op de dansvloer als iemand die kan dansen, of als iemand die willekeurig armen en benen beweegt? Kunt u op een strakke kabel lopen, zelfs als die slechts een paar centimeters boven de grond was? Hoe gemakkelijk vindt u het om een draad in een naald te passen? Kunt u uw hoofd bewegen terwijl u over uw maag wrijft?
Deze vorm van intelligentie heeft betrekking op hoe bekwaam wij zijn in het bewegen en gebruiken van ons lichaam. Het wordt vaak met professionele sportmensen geassocieerd, maar ook met dansers en circuskunstenaars.

2.3. Naturalistisch
Houdt u ervan om dieren om u heen te hebben? Kunt u verschillende types bomen uit elkaar houden? Kunt u de verschillende constellaties van sterren identificeren? Zijn bloemen voor u allemaal hetzelfde? Hebt u ooit geprobeerd om een sneeuwvlok te vangen om te zien hoe die er uit ziet?
Deze intelligentie impliceert de herkenning van patronen en de classificatie van de natuurlijke wereld. Hij kan bij astronomen worden waargenomen, maar ook bij vogelspotters en landbouwers.

3. Interpersoonlijk, Intrapersoonlijk
3.1. Interpersoonlijk
Houdt u ervan om nieuwe mensen te ontmoeten? Vindt u het makkelijk om met en in een team van mensen te werken? Vindt u dat mensen u vaak hun problemen vertellen omdat u een goede luisteraar bent of goed advies geeft? Blijft u geduldig als u iemand iets uitlegt waar u goed in bent of waarvan u veel weet?
Deze vorm of intelligentie is vaak hoogontwikkeld bij individuen, die werk hebben dat mens georiënteerd is, bijvoorbeeld bij leraren, adviseurs, kappers en receptionisten.

3.2. Intrapersoonlijk
Weet u wat uw sterke punten en zwakheden zijn? Staat u zich toe om emotie te tonen? Zou u zich als spiritueel beschrijven?
Deze vorm van intelligentie heeft betrekking op inzicht in onze privédomein en innerlijk. U kunt hierbij denken aan mensen die u kent die waarschijnlijk niet hoog scoren op dit punt en aan anderen die dat wel doen.

Dus wat bepaalt wie een genie is?
U las waarschijnlijk voorgaande lijst en antwoordde "ja" op de vragen die onder een of onder een aantal intelligentierubrieken werden gesteld. Dit is niet ongebruikelijk. Howard Gardner stelt namelijk dat hoewel de verschillende vormen van intelligentie min of meer op zich staat, dat wij toch hoogontwikkelde capaciteiten op meer dan één gebied kunnen hebben.
Terugkomend op de vraag die wij hebben gesteld: is David Beckham intelligent? Wij denken vooral aan Albert Einstein als genie, aan iemand die waarschijnlijk een meer dan hoogontwikkeld logisch-wiskundige intelligentie had. Nochtans verdient ook David Beckham de titel "genie" met zijn onweersproken hoogontwikkelde lichamelijk- kinesthetische intelligentie.