Return: Wiskunde
Home Page: http://wiskunde.wjsn.nl


Oefen-proefwerk H8 (nieuwe boek)
Met de oefeningen die hieronder staan, kun je je voorbereiden op je Wiskunde Proefwerk, als je gebruik maakt van de EPN Methode [ Getal en Ruimte, 1HV2, nieuwe boek met ISBN 90 11 07758 X OF ISBN 90 11 07713 X ].

Gebruik van de Rekenmachine is niet toegestaan !


1. Herleid en noteer alle tussenstappen

 1. -10² + (-10)²
 2. (10 - 5)² : 5
 3. 2 x 4² - 4 x 2²
 4. (-8)² : 4 + 12
 5. 3k.-4kp²

2. Bereken en schrijf de tussenstappen op

12² -100
...
125p - 125p
...
5² - 4²

...
...
-(-5)² +25
...
123²
...
(-3)²

3. Vul je antwoord in op de puntjes [ ....... ]

 1. 128ab = 120ab + ....
 2. 13xy = 45xy - ....
 3. 24p² = 4p x ....
 4. -15q² = 3q x ....

4. Herleid (= schrijf zo kort mogelijk op)

 1. -29abc + 38abc - 38a
 2. 17ab - 22b² - 17ab
 3. 133a² + 56ab²
 4. 83b² - 73b²

5. Schrijf het machientjes-schema op bij elk van de onderstaande formules

 1. y = x² + 31
 2. y = -3x² - 5
 3. y = -2.(x + 1)²


6. Maak van onderstaande formules eerst een tabel en teken daarna de grafiek

 1. y = -3x² + 5 (x-as loopt vanaf -2 tot + 2; rest hoeft niet)
 2. y = 5x - 3 (je mag de punten op de x-as zelf kiezen)
 3. y = -4x + 1 en y = (x - 3)² + 1
N.B. Opgave 6.3. moet je tekenen in één figuur (= in zelfde assenstelsel)


7. Herleid (= schrijf zo kort mogelijk op). Noteer de tussenstappen bij 7.c en 7.f

a. 3p - 18p + 10p b. 3p(a + b) c. 5ab - 3a x 6b - 28ab
d. 16ab - ab + a e. 2q - 3(10 - q) f. 3ab + 2a x 7b
g. 3p - 6k - 2p - k h. 2ab(20 + c) i. - (12 - a - 8 + 3a + 7)

8. Hieronder staan 8 formules. Steeds wordt de letter Y gebruikt voor de uitkomst. Ook wordt de letter X gebruikt. Die X moet je steeds vervangen door andere getallen (welke dat zijn, staat hieronder).

a. Y = 10X - 18 b. Y = 2(X - 12) c. Y = - 2(20 - X) d. Y = 15 - X²
e. Y = - 10X + 18 f. Y = - 2(12 - X) g. Y = X² - 20 h. Y = 2X - 40
Bereken de uitkomsten voor alle 8 formules voor: X = 0. Doe dat daarna ook voor: X = 1 en voor X = -1. Schrijf op welke formules dezelfde uitkomsten hebben.