Terug naar: Psychologie
Home Page: www.wjsn.nl


Hoe wij leren - Hoe leren wij?
Door Terry Di Paolo, Open Universiteit
BRON: www.bbc.co.uk/learning/returning/betterlearner/learningstyle ----- Nota Bene: Lees ook de verwante artikelen: Wat is leren en het artikel over "Wat wij (willen) leren" over de intelligenties bij Howard Gardner plus de output van het leren oftewel waargenomen leerresultaten .

Hoe leren wij?
Sommige mensen zijn erg nerveus als het om leren of studeren gaat, omdat zij geloven dat zij moeilijk iets kunnen leren – het moeilijk vinden 'om te leren'. Eigenlijk is er niet zoiets als een slechte leerling. Leren is iets, dat wij elke dag op de één of andere manier doen. En wij allen ontwikkelen verschillende strategieën voor "hoe te leren".

Het geheugen uit de kindertijd
Voor baby's is leren iets natuurlijks. Wij leren over onze omgeving door onze zintuigen te gebruiken. Het geluid van de stem van onze moeder leren (herkennen) is één van de eerste dingen die wij leren (hebben geleerd) in die eerste jaren; we blijven (ook daarna) leren door aanraking, zien, horen, geur en smaak.

Op school bestuderen we een aantal onderwerpen die zijn ontworpen om ons op het volwassen leven voor te bereiden. Het is waarschijnlijk onze ervaring op school die heel wat mensen doet denken, dat leren hoort bij het zitten in een schoolbank, luisteren naar iemand, maken van aantekeningen en het vervolgens doornemen van dat alles voor een proefwerk of examen. In feite is dat slechts één van de manieren waarop leren plaatsvindt; het is niet geschikt voor alle onderwerpen of studies en is absoluut niet geschikt voor alle mensen.

Het is dus geen verrassing, dat terwijl de meesten van ons dierbare herinneringen hebben aan schoolvrienden en schoolreisjes, er weinig mensen over leerervaringen praten als de meest leuke of meest aangename. In feite zien heel wat mensen, ongeacht hoeveel niveaus, diploma's en andere kwalificaties die zij behaalden, zichzelf als slechte leerlingen. Sommigen trekken die conclusie zelf, maar al te vaak ook omdat iemand anders (misschien een etterbuil, , een leraar of in sommige gevallen een ouder) hen ervan heeft overtuigd dat dat waar is.

Er bestaan geen slechte leerlingen
Geloven dat wij slecht leerlingen zijn/waren, begint gewoonlijk op school en dat geloof strekt zich vaak uit tot in de volwassenheid. Het droevige is dat vele mensen die zichzelf zien als slechte leerlingen, een bepaald schoolvak of een bepaalde vaardigheid wilden leren, maar te bang waren, zelfs pijnlijk en beschaamd, om daarvoor terug te keren naar het klaslokaal.

Dus er bestaat niet zoiets als een slechte leerling. Er zijn mensen die er nooit achter zijn gekomen hoe ze moesten leren (op een hogeschool of universiteit) en er zijn er die niet weten, dat er talloze verschillende manieren zijn om te leren – waarop je iets kunt leren. Meer bewijs dat er geen slechte leerlingen bestaan, is het feit dat:
Wij dagelijks iets nieuws leren,
Wij meestal onbewust aan het leren zijn,
Hoe wij leren het resultaat is van wat we mee maken en ervaren (levenservaring),
Wat wij leren ons leven al dan niet kan veranderen,
Onze overleving(overlevingsdrang) uiteindelijk gebaseerd op het feit dat wij leren
[ daarom ook is leren iets natuurlijks voor alle mensen ].