Terug naar Wiskunde
Home Page: http://wiskunde.wjsn.nl

Drie Applets over "hoeken"


1. Bepaal de grootte van hoek P. Met de Applet kun je de hoeken veranderen. Er is een regelmaat te ontdekken bij die veranderingen. Probeer eventueel eerst een voorbeeld: b.v. hoek a = 30 graden en hoek b = 40 graden. Hoe groot is hoek P dan? Gebruik kladpapier of een tekening, als dat helpt. Opdracht: zoek uit wat de overeenkomst is tussen hoek a en hoek b en hoek P. Schrijf je antwoord op het uitgedeelde blaadje. Probeer alles uit op de volgende "Applet":
1. Bepaal grootte van hoek P
Kijk als je klaar bent naar de uitkomsten

2. Hoe groot zijn hoeken P en Q? Als je de bovenstaande (nr. 1) hebt opgelost, dan is deze makkelijk. Als je de vorige niet hebt opgelost, dan volgt hier een advies: zoek naar de uitkomst "de helft van hoek P + de helft van hoek Q". Maak eventueel eerst een tekening op een kladblaadje en verzin zelf iets voor hoek P en Q. Opdracht: zoek uit wat de overeenkomst is tussen de hoeken P en Q en de hoek R. Schrijf je antwoord op het uitgedeelde blaadje Probeer daarna (of eerst) onderstaande Applet:
2. Hoe groot zijn hoeken P en Q?
Kijk als je klaar bent naar de uitkomsten

3. Zoek drie evengrote hoeken. Dit probleem is minder eenvoudig. Bij het scheef afscheuren van een tape of plakband, kun je drie hoeken vinden, die even groot zijn. Bekijk de Applet goed en probeer verschillende situaties uit. De vraag is: Over welke drie hoeken gaat het? Noteer je antwoorden in de tekening of op het uitgedeelde blaadje. Zie verder onder:
3. Zoek drie evengrote hoeken
Kijk als je klaar bent naar de uitkomsten