Terug

Geheimschrift maken met behulp van macro's

Let op: Voor je begint aan de opdracht (en die staat onderaan) moet je eerst even checken of je voldoende weet van Bewerken | Vervangen in het programma Word ! Dat geldt ook voor het kunnen gebruiken van macro's. Kijk anders nog even hier .

Er zijn mensen die alleen nog maar gecodeerde brieven versturen. Daarbij gebruiken ze geen ingewikkelde e-mail "versleuteraar", maar een simpele macro, die met het programma Word gemaakt is. Hieronder volgt een eenvoudig voorbeeld, dat duidelijk maakt, wat er gebeurt.

Stel ik heb zelf een macro gemaakt, die elke "a" in een "R" verandert, die elke "b" in een "3" verandert, een "c" in "$" verandert, enzovoorts. Ik besluit een brief te schrijven, die bestemd is voor een vriend. Zodra mijn verhaal af is, haal ik mijn macro erbij. Die verandert mijn leesbare tekst in een onleesbaar verhaal. Dat onleesbare verhaal stuur ik naar mijn vriend. Mijn vriend heeft een andere macro, die het omgekeerde doet van mijn macro. Zijn macro verandert "$" verandert in een "c", een "3" in een "b", etc.. Dat hadden we van tevoren met elkaar afgesproken. Hij haalt dus mijn onleesbare tekst op in Word en roept daarna zijn eigen macro op. Die macro zorgt voor de "vertaling" en zo krijgt hij mijn originele brief te zien.

De opdracht, die hieronder staat, is iets eenvoudiger. Met een macro is de "originele tekst" - een gewone Nederlandse tekst - omgezet in een verzameling van cijfers en symbolen (>). Het resultaat daarvan staat hieronder. Kopieer dat en zet het in Word. De bedoeling is dat jullie de originele tekst proberen te achterhalen met behulp van een macro.

Lees eerst de opdracht - helemaal onderaan!

14>15> 17>15>32>25>22>17>15>24> 32>11>24> 18>15>30> 
32>15>28>32>25>22>17>15>24> 
21>25>28>30> 32>15>28>18>11>11>22> 32>11>24>: 23>15>15>29> 
23>15>15>28>14>15>28>32>25>25>28>30> 

14>15> 14>19>13>18>30>15>28> 22>19>15>26> 25>26> 15>15>24> 
22>11>30>15> 23>11>11>24>14>11>17>25>13>18>30>15>24>14> 
14>25>25>28> 18>15>30> 26>11>28>21> 19>24> 
17>15>14>11>13>18>30>15>24> 32>15>28>36>25>24>21>15>24>. 36>25> 
21>25>24> 18>15>30> 17>15>12>15>31>28>15>24>, 14>11>30> 18>19>20> 
24>19>15>30> 19>24> 14>15> 17>11>30>15>24> 18>11>14>, 14>11>30> 
18>19>20> 11>22> 15>15>24> 30>19>20>14> 22>11>24>17> 
17>15>32>25>22>17>14> 33>15>28>14>. 15>28> 22>19>15>26> 15>15>24> 
20>25>24>17>15> 32>28>25>31>33> 12>15>18>25>15>14>36>11>11>23> 
11>13>18>30>15>28> 18>15>23> 11>11>24>, 18>15>23> 
29>30>15>15>14>29> 19>24> 14>15> 17>11>30>15>24> 
18>25>31>14>15>24>14> 15>13>18>30>15>28> 36>25>24>14>15>28> 
18>15>23> 30>15> 14>19>13>18>30> 30>15> 24>11>14>15>28>15>24>. 
32>11>24> 30>19>20>14> 30>25>30> 30>19>20>14> 12>22>15>15>16> 
36>15> 36>15>22>16>29> 29>30>19>22> 29>30>11>11>24> 15>24> 
32>15>28>12>25>28>17> 36>19>13>18> 23>19>24> 25>16> 23>15>15>28> 
11>13>18>30>15>28> 12>25>23>15>24> 25>16> 29>30>28>31>19>21>15>24>. 
14>31>19>14>15>22>19>20>21> 33>11>29> 14>11>30> 36>15> 24>19>15>30> 
25>26>17>15>23>15>28>21>30> 33>19>22>14>15> 33>25>28>14>15>24>.  
15>15>24> 17>28>25>25>30> 11>11>24>30>11>22> 11>24>14>15>28>15> 
26>15>28>29>25>24>11>17>15>29> 29>22>15>24>30>15>28>14>15>24> 
15>32>15>24>15>15>24>29> 14>25>25>28> 18>15>30> 26>11>28>21> 19>24> 
25>24>17>15>32>15>15>28> 18>15>30>36>15>22>16>14>15> 
30>28>11>17>15> 30>15>23>26>25>. 25>25>21> 36>19>20> 
29>30>25>26>30>15>24> 36>25> 11>16> 15>24> 30>25>15>. 
36>25>24>14>15>28> 31>19>30>36>25>24>14>15>28>19>24>17> 
33>11>28>15>24> 12>15>14>25>15>22>14>15> 
26>15>28>29>25>24>11>17>15>29> 19>24> 
17>15>36>15>22>29>13>18>11>26> 32>11>24> 15>15>24> 18>25>24>14>. 
14>15> 15>15>24> 23>15>30> 15>15>24> 17>28>25>30>15> 15>24> 14>15> 
11>24>14>15>28> 23>15>30> 15>15>24> 21>22>15>19>24>15> 18>25>24>14> 
- 11>22> 14>11>24> 24>19>15>30> 29>30>15>32>19>17> 
11>11>24>17>15>22>19>20>24>14>. 25>25>21> 21>25>24> 23>15>24> 
15>15>24> 11>11>24>30>11>22> 33>11>11>28>24>15>23>15>24>, 14>19>15> 
36>19>13>18> 23>15>30> 15>15>24> 18>15>22>15> "21>31>14>14>15> 
18>25>24>14>15>24>" 19>24> 18>15>30> 26>11>28>21> 
33>11>11>17>14>15>24>.  
18>15>30> 33>11>28>15>24> 14>15>36>15> 12>28>11>32>15> 
18>25>24>14>15>24>12>15>36>19>30>30>15>28>29> 14>19>15> 25>26> 
15>15>24> 17>15>17>15>32>15>24> 23>25>23>15>24>30> 19>15>14>15>28> 
32>25>25>28> 36>19>13>18> 19>24> 14>15> 17>11>30>15>24> 
21>28>15>17>15>24>, 14>11>30> 14>15> 12>15>33>31>29>30>15> 
20>25>24>17>15> 32>28>25>31>33> 36>19>13>18> "32>28>15>15>23>14>" 
17>15>14>28>25>15>17>. 14>11>30> 33>11>29> 
25>24>17>15>30>33>19>20>16>15>22>14> 30>15> 
18>15>28>22>15>19>14>15>24> 30>25>30> 18>31>24> 
15>32>15>24>15>15>24>29> 30>28>11>17>15> 30>28>15>14>, 14>19>15> 
14>15>15>22>29> 32>15>28>25>25>28>36>11>11>21>30> 33>15>28>14> 
14>25>25>28> 18>15>30> 14>28>15>24>30>15>22>- 15>24> 
29>26>15>31>28>-17>15>14>25>15> 32>11>24> 14>15> 
18>25>24>14>15>12>15>15>29>30>15>24>. 18>15>30> 22>15>15>21> 
33>15>22> 25>16> 14>15> 12>15>15>29>30>15>24> 36>25>'24> 
12>15>15>30>20>15> 25>32>15>28>11>22> 23>25>15>29>30>15>24> 
29>30>25>26>26>15>24>, 28>31>19>21>15>24> 15>24> 18>31>24> 
12>15>18>25>15>16>30>15> 15>28>17>15>24>29> 30>15> 
14>15>26>25>24>15>28>15>24>. 33>11>11>28> 36>19>20> 14>11>30> 
14>15>14>15>24>, 33>11>29> 15>19>17>15>24>22>19>20>21> 33>15>22> 
32>11>24> 15>24>19>17> 12>15>22>11>24>17>, 17>15>22>15>30> 25>26> 
18>15>30> 28>15>13>15>24>30>15>22>19>20>21> 32>11>24> 
21>28>11>13>18>30> 17>15>33>25>28>14>15>24> 
18>25>24>14>15>24>26>25>15>26>12>15>22>15>19>14> 32>11>24> 14>15> 
17>15>23>15>15>24>30>15>, 23>11>11>28> 14>15> 12>28>11>32>15> 
14>19>15>28>15>24>32>28>19>15>24>14>15>24> 18>11>14>14>15>24> 
15>28> 17>15>15>24> 25>25>17> 23>15>15>28> 32>25>25>28>. 19>24> 
12>25>29>20>15>29> 15>24> 36>15>22>16>29> 19>24> 21>31>14>14>15>29> 
32>25>22>17>14>15>24> 36>19>20> 14>15> 20>25>24>17>15> 
32>28>25>31>33> 15>24> 18>31>24> 18>25>24>14>15>24> 22>15>21>15>24> 
14>11>11>28> 11>11>24>32>11>24>21>15>22>19>20>21> 25>25>21> 19>24> 
30>15> 26>11>28>30>19>13>19>26>15>28>15>24>. 32>15>22>15> 
23>19>24>31>30>15>24> 22>11>30>15>28> 15>13>18>30>15>28> 
12>15>17>25>24> 15>15>24> 11>11>24>30>11>22> 17>28>25>30>15>, 
24>25>17>11>22> 18>11>28>19>17>15> 18>25>24>14>15>24> 
29>30>15>15>14>29> 16>28>15>27>31>15>24>30>15>28> 11>11>24> 30>15> 
17>15>32>15>24>, 14>11>30> 18>31>24> 12>11>11>29>20>15>29> 
15>15>24> 33>15>22> 36>15>15>28> 
25>24>17>15>12>28>31>19>21>15>22>19>20>21>15> 28>25>31>30>15> 
11>11>24> 18>15>30> 24>15>23>15>24> 33>11>28>15>24>. 
36>15>22>16>29> 30>25>15>24> 12>22>15>15>16> 14>15> 
28>15>11>13>30>19>15> 32>11>24> 14>15> 
14>19>15>28>15>24>32>28>19>15>24>14>15>24> 17>15>18>15>15>22> 
11>13>18>30>15>28>33>15>17>15>.  
32>25>25>28>17>11>11>24>14>15> 22>15>19>14>14>15> 15>28> 24>11> 
32>11>24> 22>25>25>26> 32>11>24> 30>19>20>14> 30>25>15>, 14>11>30> 
14>15> 20>25>24>17>15> 32>28>25>31>33> 36>19>13>18> 
12>15>33>31>29>30> 33>15>28>14> 32>11>24> 
30>25>15>24>15>23>15>24>14>15> 
12>22>11>16>17>15>22>31>19>14>15>24> 19>24> 18>11>11>28> 
14>19>28>15>13>30>15> 25>23>17>15>32>19>24>17>. 18>11>11>28> 
11>11>24>14>11>13>18>30> 33>11>29> 30>25>30> 25>26> 14>11>30> 
23>25>23>15>24>30> 32>25>22>22>15>14>19>17> 17>15>28>19>13>18>30> 
17>15>33>15>15>29>30> 25>26> 14>15> 14>19>13>18>30>15>28>, 
14>19>15> 36>15> 36>25> 32>28>15>29>15>22>19>20>21> 17>28>11>11>17> 
33>15>24>29>30>15> 30>15> 25>24>30>23>25>15>30>15>24>. 30>25>15>24> 
18>15>30> 17>15>12>22>11>16> 15>24> 17>15>21>15>16> 15>15>24> 
12>15>26>11>11>22>14> 14>15>13>19>12>15>22>24>19>32>15>11>31> 
12>15>17>25>24> 30>15> 25>32>15>28>29>30>19>20>17>15>24>, 33>11>29> 
18>11>11>28> 11>11>24>14>11>13>18>30> 
14>15>16>19>24>19>30>19>15>16> 33>15>17>. 32>25>25>28> 18>15>30> 
15>15>28>29>30> 29>19>24>14>29> 14>15> 33>11>24>14>15>22>19>24>17> 
33>11>29> 36>15> 24>19>15>30> 23>15>15>28> 17>15>28>19>13>18>30> 
25>26> 14>15> 14>19>13>18>30>15>28> 15>24> 14>19>15>24>29> 
29>13>18>28>15>14>15>24>. 18>11>11>28> 17>15>29>22>15>24>30>15>28>, 
17>15>14>28>15>24>30>15>22> 15>24> 18>15>30> 17>15>14>25>15> 
23>15>30> 12>25>23>15>24> 15>24> 29>30>28>31>19>21>15>24> 33>11>29> 
14>11>11>28>23>15>15> 25>25>21> 32>25>25>28>12>19>20>.  
36>15> 29>30>25>24>14> 32>25>22>22>15>14>19>17> 29>30>19>22> 15>24> 
12>15>17>25>24> 18>15>15>22> 12>15>33>31>29>30> 25>23> 36>19>13>18> 
18>15>15>24> 30>15> 21>19>20>21>15>24>. 32>25>22> 
32>15>28>12>11>36>19>24>17> 29>30>11>11>28>14>15> 36>19>20> 19>24> 
30>19>15>24>30>11>22>22>15>24> 23>15>24>29>15>24>- 15>24> 
18>25>24>14>15>24>25>17>15>24>, 14>19>15> 25>26> 18>31>24> 
12>15>31>28>30> 18>11>11>28> 11>11>24>29>30>11>11>28>14>15>24>. 
15>15>24> 33>19>22>22>15>21>15>31>28>19>17>15> 
32>25>25>28>12>19>20>17>11>24>17>15>28> 36>25>31> 
17>15>14>11>13>18>30> 18>15>12>12>15>24> 11>11>24> 14>15> 
11>11>24>33>15>36>19>17>18>15>19>14> 32>11>24> 14>15> 15>15>24> 
25>16> 11>24>14>15>28>15> 30>25>32>15>24>11>11>28>, 14>19>15> 
36>25>20>31>19>29>30> 15>15>24> 29>25>25>28>30> "12>22>19>20>16>-
29>30>19>22>-29>30>11>11>24>-29>26>28>15>31>21>" 18>11>14> 
31>19>30>17>15>29>26>28>25>21>15>24>. 36>25> 29>30>25>24>14>15>24> 
14>15> 32>15>22>15> 26>11>28>21>12>15>30>28>15>14>15>28>29> 
29>30>19>22> 11>22>29> 33>11>28>15>24> 36>19>20> 11>11>24> 14>15> 
17>28>25>24>14> 32>11>29>30> 17>15>22>19>20>23>14> 23>15>30> 14>15> 
12>15>29>30>15> 22>19>20>23>, 14>19>15> 23>15>24> 21>25>24> 
32>19>24>14>15>24>. 36>25>33>15>22> 14>15> 20>25>24>17>15> 
32>28>25>31>33> 11>22>29> 14>15> 12>28>11>32>15> 
14>19>15>28>15>24>32>28>19>15>24>14>15>24> 29>30>25>24>14>15>24> 
14>11>11>28> 36>25> 15>15>24> 33>19>20>22>15>; 15>15>24> 
33>19>20>22>15> 14>19>15> 25>32>15>28>15>15>24> 22>15>15>21> 30>15> 
21>25>23>15>24> 23>15>30> 15>15>24> 15>15>31>33>19>17>18>15>19>14>.  
18>15>30> 33>11>29> 15>15>24> 26>11>29>29>15>28>15>24>14>15>, 
12>28>31>30>11>22>15>, 15>24> 22>31>19>14>28>31>13>18>30>19>17>15> 
32>25>17>15>22> 14>19>15> 31>19>30>15>19>24>14>15>22>19>20>21> 
14>15> 36>11>11>21> 33>15>15>28> 11>11>24> 14>15> 17>11>24>17> 
21>28>15>15>17>. 14>25>25>28> 32>22>11>21> 12>25>32>15>24> 14>15> 
18>25>25>16>14>15>24> 32>11>24> 14>15> 
32>25>22>21>29>23>11>29>29>11> 21>28>31>19>29>15>24>14> 15>24> 
16>22>11>14>14>15>28>15>24>14> 24>15>15>28> 30>15> 
29>13>18>15>28>15>24>, 33>15>28>14>15>24> 15>15>24> 
11>11>24>30>11>22> 26>15>28>29>25>24>11>17>15>29> 26>22>31>29> 
14>19>32>15>28>29>15> 18>25>24>14>15>24>12>15>15>29>30>15>24> 
31>19>30> 18>31>24> "12>15>32>28>25>28>15>24>" 
30>25>15>29>30>11>24>14> 17>15>18>11>11>22>14>. 
32>28>19>20>33>15>22> 14>19>28>15>13>30> 14>11>11>28>24>11> 
17>19>24>17>15>24> 15>15>24> 11>11>24>30>11>22> 
26>11>28>21>12>15>36>25>15>21>15>28>29> 23>15>30> 18>31>24> 
11>11>24>17>15>22>19>20>24>14>15> 14>19>15>28>15>24> 25>32>15>28> 
30>25>30> 14>15> 25>28>14>15> 32>11>24> 14>15> 14>11>17>; 36>19>20> 
21>15>15>28>14>15>24> 30>15>28>31>17> 25>26> 18>31>24> 
25>32>15>28>12>15>21>15>24>14>15> 29>13>18>28>15>14>15>24> 15>24> 
23>11>11>21>30>15>24> 14>15> 33>11>24>14>15>22>19>24>17> 11>16> 
22>11>24>17>29> 14>15> 32>25>25>28> 14>15> 18>25>24>14>15>24> 
12>15>21>15>24>14> 28>25>31>30>15>29>. 14>11>30> 18>11>14> 
11>22>29> 17>15>32>25>22>17> 14>11>30> 11>22>22>15> 
11>24>14>15>28>15>24> 18>15>30>36>15>22>16>14>15> 
17>19>24>17>15>24> 14>25>15>24>; 14>15> 20>25>24>17>15> 
32>28>25>31>33> 11>22>22>15>15>24> 
11>13>18>30>15>28>22>11>30>15>24>14> 19>24> 17>28>25>30>15> 
32>15>28>33>11>28>28>19>24>17>. 36>19>20> 19>29> 14>11>11>28> 
24>25>17> 33>15>22> 30>19>15>24> 23>19>24>31>30>15>24> 
12>22>19>20>32>15>24> 29>30>11>11>24> 19>24> 
25>26>26>15>28>29>30>15> 32>15>28>12>11>36>19>24>17> 25>32>15>28> 
18>15>30>17>15>15>24> 33>11>29> 
32>25>25>28>17>15>32>11>22>22>15>24>. 24>11> 15>24>19>17>15> 
30>19>20>14> 21>33>11>23> 15>28> 14>11>24> 30>25>13>18> 
15>24>19>17>15> 12>15>33>15>17>19>24>17> 19>24> 18>11>11>28> 
12>15>24>15>24> 15>24> 14>19>15> 12>28>11>13>18>30>15>24> 
18>11>11>28> - 11>22>29> 33>11>28>15>24> 14>15> 12>15>24>15>24> 
14>15> 12>11>11>29> - 24>11>11>28> 14>15> 31>19>30>17>11>24>17> 
32>11>24> 18>15>30> 26>11>28>21>.  
11>22>29> 14>25>25>28> 30>25>30>11>22>15> 
14>28>25>24>21>15>24>29>13>18>11>26> 17>15>30>28>25>16>16>15>24> 
22>19>15>26> 36>19>20> 22>11>24>17>29> 18>15>30> 
22>11>11>30>29>30>15> 26>11>28>21>12>11>24>21>20>15> 18>15>30> 
26>11>28>21> 31>19>30>. 25>26> 14>11>30> 12>11>24>21>20>15> 
36>11>30> 14>15> 14>19>13>18>30>15>28> 31>19>30> 30>15> 
26>31>16>16>15>24> 32>11>24> 15>15>24> 32>25>25>28> 18>15>23> 
28>31>29>30>19>17>15> 23>11>11>28> 33>15>22> 36>15>15>28> 
26>22>15>36>19>15>28>19>17>15> 33>11>24>14>15>22>19>24>17>. 
12>19>20> 18>15>30> 11>11>24>29>13>18>25>31>33>15>24> 32>11>24> 
14>15> 20>25>24>17>15> 32>28>25>31>33> 14>19>15> 18>15>23> 
12>19>20>24>11> 18>11>22>16> 12>15>33>31>29>30>15>22>25>25>29> 
26>11>29>29>15>15>28>14>15>, 12>15>14>11>13>18>30> 14>15> 
14>19>13>18>30>15>28> 19>24> 29>30>19>22>30>15>, 14>11>30> 
18>19>20> 14>15>36>15> 32>28>25>31>33> 32>28>15>29>15>22>19>20>21> 
17>28>11>11>17> 33>15>24>29>30>15> 30>15> 
25>24>30>23>25>15>30>15>24>. 11>11>24>17>15>36>19>15>24> 14>15> 
14>19>13>18>30>15>28> 24>19>15>30> 29>22>15>13>18>30>29> 
12>15>21>33>11>11>23> 33>11>29> 23>15>30> 14>15> 26>15>24> 
23>11>11>28> 25>25>21> 25>32>15>28> 15>15>24> 17>28>25>30>15> 
23>11>30>15> 32>11>24> 14>11>11>14>21>28>11>13>18>30> 
12>15>29>13>18>19>21>30>15>, 32>15>28>18>19>15>16> 18>19>20> 
36>19>13>18> 14>19>28>15>13>30> 32>11>24> 14>15> 12>11>24>21> 
15>24> 36>15>30>30>15> 14>15> 
11>13>18>30>15>28>32>25>22>17>19>24>17> 19>24>.  
15>15>24> 20>25>24>17>15> 32>28>25>31>33> 22>19>15>26> 25>26> 
15>15>24> 32>28>25>15>17>15> 
23>11>11>24>14>11>17>23>19>14>14>11>17> 14>25>25>28> 14>15> 
29>30>28>11>30>15>24> 32>11>24> 14>15> 29>30>11>14> 19>24> 
17>15>14>11>13>18>30>15>24> 32>15>28>36>25>24>21>15>24>. 36>25> 
21>25>24> 18>15>30> 17>15>12>15>31>28>15>24>, 14>11>30> 36>19>20> 
24>19>15>30> 19>24> 14>15> 17>11>30>15>24> 18>11>14>, 14>11>30> 
36>19>20> 11>22> 15>24>19>17>15> 30>19>20>14> 33>15>28>14> 
17>15>32>25>22>17>14>. 15>28> 22>19>15>26> 15>15>24> 
14>19>13>18>30>15>28> 12>15>18>25>15>14>36>11>11>23> 
11>13>18>30>15>28> 18>11>11>28> 11>11>24>, 18>11>11>28> 
29>30>15>15>14>29> 19>24> 14>15> 17>11>30>15>24> 
18>25>31>14>15>24>14> 15>13>18>30>15>28> 36>25>24>14>15>28> 
18>11>11>28> 30>15> 14>19>13>18>30> 30>15> 24>11>14>15>28>15>24>.  
33>25>28>14>30> 32>15>28>32>25>22>17>14>. 

Opdracht: maak nu zelf een macro die de bovenstaande cijfers en tekens "omzet" in een normale Nederlandse tekst. De bedoeling is dat je de 11 verandert in een a, de 12 in een b, de 13 in een c, etc.. Als dat gebeurd is, dan moet je ook nog de ">" veranderen in "niks" (= in feite schrappen). Uitleg: de tekst 12>11>14 wordt omgezet in het woord "b>a>d". Als je daarna ook nog het symbool > vervangt, dan krijg je het woord "bad".

Hulpmiddel voor de omzetting van letters in cijfers en andersom.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Als je de macro gemaakt hebt, pas hem dan toe op de bovenstaande verzameling van cijfers en punten en presenteer de "originele tekst".