Terug naar: psychologie.wjsn.nl


Het Enneagram: menstypen en hun omvang
De benamingen van de menstypen en de aantallen (welk menstype komt vaak - of juist niet vaak - voor).
Binnen het Enneagram wordt een negendeling gemaakt: elk mens zou (min of meer) omschreven en dus getypeerd kunnen worden als een van negen menstypen. Men hanteert diverse omschrijvingen (aanduidingen) voor elk van de negen, maar de meeste deskundigen op dit terrein staan hier afwijzend tegenover. Zij geven de voorkeur aan de aanduidingen Type 1, Type 2, etc.. Daar is veel voor te zeggen omdat omschrijvingen als "vernieuwer", "verkoper", "verbeteraar", e.d.. pretenderen, dat men een (elk) mens zou kunnen typeren door/met dat ene woord. Desondanks volgen hieronder enkele benamingen, die vaak gehanteerd worden.

Het NIPO maakte recentelijk gebruik van een "enneagram-achtige" indeling. Het NIPO gaf aan, dat geprobeerd is om mensen in te delen op basis van hun waarden- en normen-systeem. Enneagram deskundigen zijn het hier zeer waarschijnlijk niet mee eens, maar zijn wellicht wel dankbaar voor de verdeling over de bevolking, dat uit het NIPO-onderzoek naar voren kwam. Door afrondingen komt men trouwens niet uit op een totaal van 100%. De verdeling, die het NIPO-onderzoek opleverde kenmerkt zich door een sterk accent op zorg . D.w.z. dat centraal staat: zorg en (willen) zorgen voor: zich zelf, een kleine en beperkte kring, mensen die het nodig hebben, "allen" en "de samenleving". De NIPO-verdeling in "menstypen" en WAT hen beweegt, ziet er als volgt uit: