Return: Wiskunde
Home Page: http://wiskunde.wjsn.nl


WISKUNDE: Doelgroep: leerlingen uit 1 havo/vwo.
Deze opdracht gaat over het computerprogramma "Doorzien" en dus over ruimtefiguren. Noteer op de vragenlijst, die onderaan staat (OF op de lijst die wordt uitgedeeld) jouw antwoorden. Lever die lijst aan het eind van deze les in bij de docent.
De opdrachten 1 t/m 5 gaan over het programma "Doorzien". De andere opdrachten staat daaronder - daar heb je Internet voor nodig. Je leraar geeft aan welke opdrachten je moet maken tijdens deze les.
Onderaan staan de Internet opdrachten; over: Ruimtefiguren, Applets en zelf Ruimtefiguren maken (stapelen van kubussen).


WISKUNDE: Ruimtefiguren
BRON: wiskunde.wjsn.nl

DOORZIEN


Klik op het plaatje "Doorzien", dat op je desktop (= bureaublad) staat. Daarna druk je een of twee maal op OK. Kies binnen het programma voor: "Bestand" en daarna voor "Open". Nu kun je kiezen voor een aantal ruimtefiguren zoals kubus, cilinder, viervlak, etc.. Kom je vast te zitten, druk dan op de toets F1 en daarna OK.

Opdracht 1.


Kies eerst de kubus en daarna ook de andere ruimtefiguren. Kies voor "Bewerken" en daarna voor "Bouwplaat". Schrijf op welke vorm de vlakken hebben, die je te zien krijgt EN hoeveel het er zijn. Voor de kubus is dat makkelijk, maar voor de andere ruimtefigeren is dat soms veel moeilijker. Schrijf je antwoorden op de vragenlijst.

Opdracht 2.


Probeer ook bij de "Kubus" de opdracht "Projectie" en kies voor "Ingenieurs-manier" en voor de "Wiskundige manier" (= scheef). Schrijf op wat volgens jou het verschil is. Probeer daarna "Weergave" en daarna "massief. Schrijf ook hierbij op wat je denkt over wat er hier gebeurt.

Opdracht 3.


Open nu het figuur "viervlak-plus". Kijk nu of je erin slaagt om deze ruimtefiguur door midden te snijden (eerst "Snijden" en daarna "snij door"). Maak hiervan een "Uitslag" en noteer op papier welke vorm de vlakken hebben, die je te zien krijgt EN hoeveel het er zijn.

Opdracht 4.


Kies nu voor "Viervlak". Schrijf op hoe deze ruimtefiguur heet. En ook hier weer: maak de uitslag en beantwoordt ook hier de vragen over vlakken. Wat je hierbij extra moet doen is: kies voor "Draaien". Ga net zolang door totdat je een figuur krijgt, die ook in je wiskundeboek staat. Welke naam zou je nu geven? Dezelfde?

Opdracht 5.


Open nu de figuren Balk, Bucky, Diamant, Ikosaeder, Cilinder, etc. Maak steeds een "Uitslag" en noteer op papier welke vorm de vlakken hebben en hoeveel het er zijn (desnoods maak je een schatting). Zet ook hier weer je antwoorden op de vragenlijst.

INTERNET SITES


Ga Internet op en kies voor: wiskunde.wjsn.nl . Klik daarna op de site: www.digischool.nl: Ruimtefiguren en kies voor: "Bouwplaten", de tweede van links en daarna voor een andere - rechts daarvan.
Opdracht 6: Probeer ze uit en ga na wat je wel of niet snapt. Schrijf hierbij ook op, wat je van deze twee sites met opdrachten vindt (b.v. makkelijk, moeilijk, leerzaam, leuk, saai. etc.).
Opdracht 7: Bekijk daarna de "uitslagen" op de site Bouwplaten en Uitslagen . Noteer wat je opvalt EN noteer ook hier weer je mening.

INTERSET-SITES, vervolg.


Bekijk daarna de site met een aantal belangrijke ruimtefiguren . Maak daarna
Opdracht 8: met behulp van draaiende ruimtefiguren . Schrijf hierbij ook je antwoorden op.
Laatste 10 minuten: Als de docent daar toestemming voor geeft, dan kun je nu zelf kubus bouwwerken gaan maken met behulp van een "bouwsteen" en adviezen.

EXTRA: kies nu voor de site: wiskunde1.starttips.com, die ook op dezelfde Wiskunde-site staat. Kijk in de rechter kolom naar de nummers 21, 22, 23, 24, etc. Daar staat boeiende opdrachten en overzichten over Ruimtefiguren. Schrijf op welke je leuk of leerzaam vindt en waarom.


Vragenlijst

Opdracht 1: Vragen Kubus Cilinder Viervlak Anders, n.l. .....
Vorm van de grensvlakken ........ ........ ........ ........
Aantal grensvlakken ........ ........ ........ ........

Opdracht 2: Vragen Schrijf hieronder je antwoord op
1. Ingenieurs manier Deze projectie laat zien .....................
2. Wiskundige manier Deze projectie laat zien .....................
Verschil tussen 1 en 2 Het verschil is: .............................
3. Weergave (gewoon) Weergave (gewoon) laat zien ..................
4. Massief weergeven Massief laat zien ............................

Opdracht 3: Vragen Schrijf hieronder je antwoord op
Vorm van de vlakken ..............................................
Aantal vlakken ..............................................

Opdracht 4: Vragen Schrijf hieronder je antwoord op
Naam ruimtefiguur ..............................................
Vorm van de vlakken ..............................................
Aantal vlakken ..............................................
Naam van de figuur ..............................................

Opdracht 5: Vragen Balk Bucky Diamant Ikosaeder Anders, n.l. .....
Vorm van de vlakken ........ ........ ........ ........ ........
Aantal vlakken ........ ........ ........ ........ ........

Opdracht 6: Vragen Schrijf hieronder je mening op. Wat vind je ervan?
Bouwplaten, 2e van links Mijn mening is: ..............................
Bouwplaten, namelijk: ....................... Mijn mening is: ..............................

Opdracht 7: Vragen Schrijf hieronder je mening op.
Bouwplaten en Uitslagen Wat opvalt is: ...............................
Bouwplaten en Uitslagen Mijn mening is: ..............................

Opdracht 8: Vragen Tetra Hexa Octa Dodeca Icosa
Vorm van de vlakken ........ ........ ........ ........ ........
Naam grensvlakken ........ ........ ........ ........ ........
Aantal ribben ........ ........ ........ ........ ........

EXTRA: Vragen Schrijf hieronder je mening op.
wiskunde1.starttips, NR: ..... Mijn mening is: ..............................
wiskunde1.starttips, NR: ..... Mijn mening is: ..............................
wiskunde1.starttips, NR: ..... Mijn mening is: ..............................