Terug naar: Wiskunde
Home Page: http://wiskunde.wjsn.nl

Oefenen met breuken optellen. Voor de docent: Geef elke leerling 2 papieren kopietjes van deze pagina.

Opdracht 1: Lees deze pagina en maak de opdrachten. Als je klaar bent, dan kun je zelf ook voorbeelden verzinnen. Je moet dan zelf een nieuwe opdracht maken - je tweede opdracht. Opdracht 2 staat onderaan deze pagina.

Hieronder staat afbeeldingen van een stuk chocola, een chocolade-reep. Dat noemt men chocolade-tabletten - een stuk chocola dat uit blokjes bestaat. De chocolade-tabletten helpen je met breuken optellen. Dus het zijn: handige hulpmiddelen om je te leren HOE je breuken kunt optellen. Een voorbeeld is: 1/3 + 1/5.

Plaatje 1A
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
Plaatje 2A
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15

Hiernaast zie je twee chocolade-tabletten staan. Die bestaan uit vakjes of hokjes. Van alle hokjes die je links ziet, is 1/3 zwart gekleurd - dus 1/3 deel. Van alle hokjes die je in het rechter plaatje ziet, is 1/5 deel zwart. Schrijf dit op door het in te vullen in de twee regels hieronder.
Vul nu in voor Plaatje 1A: .... deel is zwart gekleurd.
Vul nu in bij Plaatje 2A: .... deel is zwart gekleurd.


Plaatje 1B
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
Plaatje 2B
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15

Hiernaast zie je opnieuw twee chocolade-tabletten staan. Nu ga je niet kijken welk deel gekleurd is, maar moet je tellen. Je moet nu per plaatje een teller en een noemer opschrijven (twee getallen dus). Eerst hoeveel gekleurde blokjes er in het linker plaatje staan (teller) en daarna uit hoeveel hokjes het plaatje bestaat (noemer). Doe dat daarna ook voor het rechter plaatje. Schrijf je antwoord hieronder op.
Vul nu in voor Plaatje 1B: .... grijze vakjes en: .... vakjes totaal.
Vul in bij Plaatje 2B: .... grijze vakjes en: .... vakjes totaal.


Tabel nr. 1A
.... deel is zwart
breuk is .. /..

Tabel nr. 1B
teller: .. noemer: ..
breuk is .. /..

Tabel nr. 2A
.... deel is zwart
breuk is .. / ..

Tabel nr. 2B
teller: .. noemer: ..
breuk is .. /..

Zet nu eerst de juiste gegevens in de tabellen hiernaast. Vul Tabel 1A in door te kijken naar wat je had ingevuld bij Plaatje 1A. Als je Tabel 2A invult, moet je dus kijken naar Plaatje 2A staat. Bij de andere tabellen gaat het op dezelfde manier.
Nu moet je optellen. Tel de gegevens uit Tabel 1B en uit Tabel 2B bij elkaar op. Vul hieronder in:
breuk uit Tabel 1B + breuk uit Tabel 2B = ........ + ........ =
........
Vul nu ook de regel , die hieronder staat.
breuk uit Tabel 1A + breuk uit Tabel 2A = ........ + ........


Plaatje 3A
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15

Plaatje 3C
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15

Plaatje 3B
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15

Plaatje 3D
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15

Hiernaast staan 4 plaatjes. Van de bovenste 2 plaatjes moet je aangeven welk deel gekleurd is. De onderste 2 moet jezelf inkleuren. Het aantal vakjes dat gekleurd moet worden, is steeds het hetzelfde (voor alle 4 plaatjes). Er zijn verschillende mogelijkheden. Kies er zelf 2 uit.
Beantwoord daarna de vragen. Vraag 1: welk deel is gekleurd ? Antwoord: ...... Vraag 2: wat was je antwoord, dat je hebt opgeschreven bij: breuk uit Tabel 1B + breuk uit Tabel 2B ? Antwoord:
........ Vraag 3: beide antwoorden zijn hetzelfde. Is dat bij jou ook zo ? Antwoord: ......
Opdracht: Heb je 2 verschillende antwoorden, maak de opdracht dan nog een keer. Anders ga je hieronder verder.


Voordat je begint aan de tweede opdracht: controleer goed OF je het volgende nu helemaal snapt:


Opdracht 2.
Gebruik vanaf nu je extra kopie van deze pagina. Als je maar 1 vel hebt, dan moet je nu om de tweede vragen (zelfde pagina - zelfde kopie).

[ Volg de aanwijzingen van de leraar voor andere opdrachten zoals niets inkleuren, maar wel de Plaatjes veranderen b.v. 5 witte hokjes erbij tekenen aan de onderkant. ] Laatste deel . Kijk nu boven de Opdracht 2. Daar staat de zin: Voordat je begint aan de ...... etc. etc.
Ook die zin moet je veranderen. Streep de breuken weg, die er staan. Vul nu de breuken in die volgens jou goed zijn. De breuken moeten kloppen met alle plaatjes.