Terug: Informatiekunde
Arab Page

Maak je eigen toetsenbord "twee-talig" - maak er b.v. een Arabisch toetsenbord van.
Wil je Arabische teksten schrijven m.b.v. je eigen toetsenbord
Ga dan naar Start | Instellingen | Configuratiescherm | Toetsenbord | Taal
En kies voor "Toevoegen" en daarna voor de Taal: Kies Arabisch / Arabic.
Go to: start | control panel | keyboard | language and choose for "Arabic" and "Add". To switch between English and Arabic OR Arabic and English you can choose NOW for "Control+Shift". Do it ! From now on you can use the combination "Control+Shift" in p.e. MS Word every time you want to change the language.
Look below to see WHAT your keyboard does after the change.

NOTA BENE Windows XP has a language switch that is simple to install. Start/Settings/Control Panel, Select Regional and Language Options. Tab "Languages" select "Details" button. Then "Add" button to select the language you wish installed. This puts a "Language Switch" in your task bar. The bar makes it possible to switch.

Omdat je in een programma als Word moet kunnen wisselen van taal, moet je dat NU opgeven. Voor het "schakelen" tussen Talen kun je onder meer kiezen voor de toetsen combinatie "Control+Shift". Doe dat en sluit af met "Toepassen" en klik daarna op de OK-knop. Je Toetsenbord is nu "twee-talig" : je kunt in bijvoorbeeld Word alles intypen in het Nederlands, maar tussendoor kun je ook Arabische teksten typen - door te kiezen voor "Control+Shift". Daarna wordt alles wat je typt weergegeven in het Arabisch. Wil je daarna weer terug naar "Normaal Nederlands", dan moet je opnieuw "Control+Shift" gebruiken.
WAT je Twee-Talige Toetsenbord - na de aanpassing - doet, dat staat hieronder. HOE zo'n toetsenbord eruit ziet, dat kun je hier zien.

ROW 1
NL / US
`
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
ARABIC
ذ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
ROW 2
NL / US
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
[
]
ARABIC
ض
ص
ث
ق
ف
غ
ع
ه
خ
ح
ج
د
ROW 3
NL / US
a
s
d
f
g
h
j
k
l
;
'
ARABIC
ش
س
ي
ب
ل
ا
ت
ن
م
ك
ط
ROW 4
NL / US
z
x
c
v
b
n
m
,
.
/
ARABIC
ئ
ء
ؤ
ر
لا
ى
ة
و
ز
ظ