Return: Wiskunde
Home Page: http://wiskunde.wjsn.nl


Uitwerking Oefen Proefwerk Hoofdstuk 8

Opgave 1.
1) - 100 + 100 = 0
2) 52: 5 = 25 : 5 = 5
3) 2 x 16 - 4 x 4 = 32 - 16 = 16
4) 64 : 4 + 12 = 16 + 12 = 28
5) -12k2p2

Opgave 2.
1) Teller = 144 - 100 = 44; Noemer = - 25 + 25 = 0; antwoord: kan niet
2) Teller = 0; Noemer is niet 0; antwoord = 0
3) Teller = 25 - 16 = 9; Noemer = 9; antwoord = 1

Opgave 3.
3.1) 8ab; 3.2) 32xy; 3.3) 6p; 3.4) -5q

Opgave 4.
4.1) 9abc - 38a; 4.2) -22b2; 4.3) kan niet korter; 4.4) 10b2

Opgave 5.
Links schrijf je de x op en helemaal rechts schrijf je op: = y . Achter de x komt nu te staan:
1) kwadraat-machientje en daarna een machientje met +31
2) kwadraat-machientje, een maal -3 machientje en een machientje met -5
3) een machientje met +1, een kwadraat-machientje en een machientje met maal -2

Opgave 6.
6.1. De formule is: y = 3x2 + 5.
De tabel levert de volgende punten op: (-2,-7), (-1,2), (0,5), (1,2) en (2,-7).
Door die 5 punten te tekenen in een assenstelsel, krijg je de grafiek die rechts staat.
6.2. De formule is: y = 5x - 3.
Als je een tabel maakt, dan kan je onder meer de volgende punten vinden: (0,-3) en (1,2).
Door die 2 punten (of andere punten) te tekenen, krijg je een lijn-grafiek (een grafiek van een rechte lijn. Kijk rechts.
6.3. De formules zijn: y = - 4x + 1 en y = (x - 3)2 + 1.
De tabel van de eerste (een rechte lijn) heeft onder meer de punten: (0,1) en (1,-3). De andere tabel (parabool) heeft de punten: (1,5), (2,2), (3,1), (4,2) en (5,5).
Door alles in een assenstelsel te tekenen, krijg je het plaatje hiernaast.

Opgave 7.
a.
3p - 18p + 10p = -5p
b. 3ap + 3bp
c. 5ab - 18ab - 28ab = - 41ab
d. 16ab - ab + a = 15ab + a
e. 2q - 30 + 3q = 5q - 30
f. 3ab + 14ab = 17ab
g. 3p - 6k - 2p - k = p - 7k
h. 40ab + 2abc
i. -(11 + 2a) = - 11 - 2a

Opgave 8.
als x = 0 als x = 1 als x = - 1
a y = - 18 y = - 8 y = - 28
b y = - 24 y = - 22 y = - 26
c y = - 40 y = - 38 y = - 42
d y = 15 y = 14 y = 14
e y = 18 y = 8 y = 28
f y = - 24 y = - 22 y = - 26
g y = - 20 y = - 19 y = - 19
h y = - 40 y = - 38 y = - 42
De formule bij b is hetzelfde als die bij f; formule bij c is hetzelfde als bij h.