Lao Page In het Nederlands / In English
Voor volwassenen en leerlingen, die teksten in Lao willen schrijven of lezen, maar die thuis of op school niet beschikken over de kennis of de middelen.
Lao, Laos, Lao Language and Script
Hoe kun je Laotiaanse teksten maken, lezen of leesbaar maken ?
Lao characters: how to write and read Lao texts. The very FIRST at the Internet in june 2004 !!! Search the Internet to see how many sites in Lao there are NOW.
Download Lao Characters (pictures)
History of the written language
Kijk ook op de: Laos Pagina
Dutch
Arabic
Georgian
Russian
Hungarian
Armenian
Tibetan
Hindi
Bengali
Ethiopian
Japanese
Chinese
Korean
Burmese
Thai
Hebrew
Dhivehi
Greek
Tamil
Mongolian
Khmer
Turkish
Home Page www.wjsn.nl
Return to: Vakkenhoek
Languages from all corners of the earth

Lao behoort tot het Brahmi Script. Hoe oud het Lao schrift is, kunt u lezen op de: Geschiedenis van de geschreven taal . Hieronder staat het Laotiaanse "alfabet" en een simpele Laotiaanse tekst. Om dat te kunnen weergeven werd het volgende gedaan. De juiste fonts werden gedownload en die werden in de directory C:\WINDOWS\FONTS neergezet. Gekozen werd voor Unicode Fonts namelijk: deze . Uit de praktijk blijkt dat Windows XP op dit moment nodig is om de karakters weer te geven !

Lao is written by means of a language script - to the socalled Brahmi Script. The age of the written language (of the script) is mentioned in: the history of writing . Below you will find the Lao "alphabet" and a simple text in Lao. In order to present it in the correct way Lao fonts were downloaded and were put in the directory C:\WINDOWS\FONTS. We used these Unicode Fonts and found out that Windows XP is needed for a correct presentation.

Om de karakters weer te geven kunt u HTML-codes gebruiken. Maak zelf de gewenste karakters door gebruik te maken van deze html-codes . N.B. Een aantal karakters wordt alleen verkregen via combinaties van HTML-codes. De symbolen die b.v. lijken op een punt of op een "dakje" komen in combinaties onder of boven de andere karakters terecht. Wilt u diverse "language-scripts" (karakters en schrijfwijzen) op EEN PAGINA, dan kunt u beter hexa-decimale unicodes gebruiken. Kijk op de font page voor Laotiaanse voorbeelden.
Er is nog een presentatie-manier: plaatjes gebruiken. Deze methode werd eveneens gebruikt: kijk hiervoor naar het alfabet hieronder.

For the presentation of the characters HTML-codes were used. Make the characters yourself by using html-codes: look for more information at this site . Note: characters that resemble tiny symbols or digits appear above or below the other characters. This situation will occur if you combine different HTML-codes. If you need different language-scripts at ONE PAGE use hexa-decimal unicodes: look at the font page for the Lao examples.
The other way of presentation is: using pictures. This method was also used: look at the alphabet below.

Hieronder staat het Laotiaanse alfabet . Als u geen Lao Fonts op uw computer heeft staan, dan kunt u dat niet lezen. Daarom werden ook plaatjes gebruikt, die u wel kunt zien.

Below the Lao Alphabet is presented . If you have downloaded Lao Fonts you can see the characters as normal Lao characters. If those fonts are NOT yet present at your computer, you can look at the pictures.


numbers 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
html nrs 3713 3714 3716 3719 3720 3722 3725 3732 3733 3734 3735
html codes
pictures
numbers 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
html nrs 3737 3738 3739 3740 3741 3742 3743 3745 3746 3747 3749
html codes
pictures
numbers 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
html nrs 3751 3754 3755 3757 3758 3759 3760 3761 3762 3763 3764
html codes
pictures
numbers 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
html nrs 3765 3766 3767 3768 3769 3771 3772 3773 3776 3777 3778
html codes
pictures
numbers 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
html nrs 3779 3780 3782 3784 3785 3786 3787 3788 3789 3804 3805
html codes
pictures

Below you will find a simple text in Lao that is made with HTML-codes. One of the first texts at the Internet written in html-codes - perhaps the very FIRST.
- ຝາອາລາວ [ ລາວ ] ຂັອຍມາແຕ່ປາກເຊ ອາຫານລາວແຊບບໍ ຂັອຍມີລູກສອງຄົນ
Meaning: Lao / I come from Pakse / Is Lao food delicious / I have two children [ SOURCE: www.thailao.net ]


TEXT 2 - SOURCE: www.declao.com
ນັກພັດທະນາທຸກຄົນຈະຕ້ອງຍຶດຫມັ້ນ ໃນກົດເກນທ່ີຖືວ່າເປັນຫລັກໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດລວມມີ ຂໍ້ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້
ປະຖິ້ມນິດໄສ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຕ່າງໆ ທ່ີຄິດວ່າຕົນເປັນຜູ້ນຳ ຫລື ເປັນຜູ້ເຫນືອກວ່າປະຊາຊົນທຸກຢ່າງທັງສິ້ນ.
ຕ້ອງຮຽນຮູ້ ຂະນົບທຳນຽມໃນບ້ານທ່ີຕົນເຂົ້າໄປເຮັດວຽກ.
ພະຍາຍາມຊອກຄວານເຂົ້າໃຈ ໃນສິ່ງທ່ີຊາວບ້ານເຮັດ ແລະ ປະຕິບັດກັນໃນທ່ີຜ່ານມາ.
ລິເລີ້ມ ແລະ ດຳເນີນວຽກງານດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ.
ເລີ້ມດຳເນີນງານກັບຊາວບ້ານ ໃນລະດັບທ່ີຈະໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດກ່ອນ
ເລືອກດຳເນີນກິດຈະການທ່ີຊາວບ້ານສົນໃຈ.
ບໍ່ຄວນຫວັງຜົນສຳເລັດຫລາຍເກີນໄປ, ຈົ່ງເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍໂຄງການງ່າຍໆ ແລະ ສາມາດເຫັນຜົນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນໃນໄລຍະເວລາອັນສັ້ນ.
ຊ່ວຍໃຫ້ຊາວບ້ານເກີດມີຄວາມເຊື່ອຫມັັ້ນວ່າ: ຕົນສາມາດຈະປັບປຸງສະຖານະການຂອງຊາວບ້ານໄດ້.
ນຳເອົາຄວາມເປັນຢູ່, ນິດໄສໃຈຄໍ ຕາມທຳມະຊາດຂອງປະຊາຊົນນັ້ນເອງ ມາໃຊ້ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຫລາຍທ່ີສຸດ.
Laos People's Democratic Republic - Sathalamalid Pasathu'paayt Pasasim Lao' - ລາວ (LA)