Japan Page In het Nederlands / In English
Voor volwassenen en leerlingen, die Japanse teksten willen lezen of vertalen, maar die thuis of op school niet beschikken over de kennis of de middelen.
Japans, Japanese, Japonais, Japanisch, Giapponese, Japon駸, Kanji, Hiragana, Katakana
Hoe kun je Japanse teksten schrijven, lezen, leesbaar maken en vertalen?
Japanse Puzzels maken: leerzaam en leuk !
Japanese chararters: how to write, read or translate Japanese texts.
Daiwa, Japanse Television - Live
History of the written language
Download Hiragana Characters (pictures)
Zie ook: taal.startpagina.nl + Japan Pagina
Dutch
Arabic
Georgian
Hindi
Tibetan
Armenian
Ethiopian
Mongolian
Dhivehi
Lao
Russian
Chinese
Korean
Burmese
Thai
Hebrew
Hungarian
Greek
Tamil
Khmer
Bengali
Turkish
Home Page www.wjsn.nl
Return to: Vakkenhoek
Languages from all corners of the earth

De Japanse characters lijken op de Chinese. Hoe lang ze al gebruikt worden, kunt u lezen op de: Geschiedenis van de geschreven taal . Om een eerste indruk te krijgen kunt u diverse "characters" HIER bekijken.
Om de Japanse characters te kunnen weergeven werd onder meer gekozen voor een weergave met HTML-codes. Voor extra informatie zie de website over HTML-codes . Wilt u diverse "language-scripts" (karakters en schrijfwijzen) op EEN PAGINA, dan kunt u beter hexa-decimale unicodes gebruiken. Kijk op de font page voor Japanse voorbeelden. Daarnaast werd gekozen voor een weergave met behulp van
plaatjes.
Eerst volgt het zgn. Japanse Alfabet: 81 Japanse Karakters in
Hiragana (1) en daarna de 81 Katakana (2) "characters". De leenwoorden afkomstig uit andere talen worden geschreven met behulp van deze Katakana karakters.
De meeste karakters op Japanse sites behoren echter tot de categorie Kanji. Kanji bestaat uit Chinese "plaatjes" die allemaal gebaseerd zijn op 214 basis-plaatjes. Dat zijn de zgn. "Radicals". Zie hiervoor: Nuthatch.com of kijk naar het plaatje met "radicals". De "gekke tekens" die u moet gebruiken voor de weergave van een aantal "radicals" staan hier . Om de karakters zoals 日本 [ “–{ ] zelf te kunnen maken, heeft u deze site of deze nodig.

Schoolkinderen moeten er zo'n 2000 leren - op de basisschool start men met de eerste 1000 karakters. Kijk hiervoor op: De Joyo List .

Om de Japanse karakters hieronder te kunnen zien, dient u de taal te wijzigen in Japans - Shift JIS ! [ Voor Shift-JIS + adviezen kijk op: Language Tips . ] Als u dat nalaat kunt u de "characters" niet zien. Indien ook dat geen effect heeft, dan zult u Japanse Fonts moeten downloaden. Kijk hiervoor naar de sites die hieronder staan.

The Japanese characters ressemble that of the Chinese. Look HERE for a first idea. The age of the written language (of the script) is mentioned in: the history of writing .
The Japanese characters are presented here by means of two methods. For one of the methods HTML-codes are used. For more information about the HTML-presentation you might look at this site . If you need different language-scripts at ONE PAGE use hexa-decimal unicodes: look at the font page for Japanese examples. Also
pictures were used to present the Japanese characters.
First the socalled Japanese Alphabet is presented: the 81
Hiragana (1) Characters and after that also the 81 Katakana (2) Characters. The "loanwords" from foreign languages are written by means of Katakana charters.
Most characters on Japanese sites belong to the "Kanji" characters". Kanji consists of Chinese "pictures" that are based upon 214 "basic"-pictures. These are called "Radicals". Look for more information at: Nuthatch.com or at the picture with "radicals". The "funny characters" that you will have to use to make the radicals yourself are presented in an example . To construct Japanese characters like 日本 [ “–{ ] look at the information at this site or at this one.

At Japanese schools children learn 2000 characters - at the age of 12 they are familiair with the first 1000 characters. They are present at a list - published in 1996. That list is called the Joyo List (96).

In order to see the Japanese characters below, you will have to change the language of your internet browser into Japanese - Shift JIS ! [ Look at: Language Tips ]. If this does not work, you will have to download Japanese Fonts - look at the sites below.

Hiragana: 81 Japanese Characters
Num-
bers
Latin-
char.
html-
nrs.
html-codesPic-
tures
1 a 12353
2 a 12354
3 i 12355
4 i 12356
5 u 12357
6 u 12358
7 e 12359
8 e 12360
9 o 12361
10 o 12362
11 ka 12363
12 gha12364
13 ki 12365
14 ghi12366
15 ku 12367
16 ghu12368
17 ke 12369
18 ghe12370
19 ko 12371
20 gho12372
21 sa 12373
22 za 12374
23 sji12375
24 zji12376
25 su 12377
26 zu 12378
27 se 12379
Num-
bers
Latin-
char.
html-
nrs.
html-codesPic-
tures
28 ze 12380
29 so 12381
30 zo 12382
31 ta 12383
32 da 12384
33 tsji12385
34 dji12386
35 tsu12387
36 tsu12388
37 su 12389
38 te 12390
39 de 12391
40 to 12392
41 do12393
42 na12394
43 ni12395
44 nu12396
45 ne12397
46 no12398
47 ha12399
48 ba12400
49 pa12401
50 hi12402
51 bi12403
52 pi12404
53 fu12405
54 bu12406
Num-
bers
Latin-
char.
html-
nrs.
html-codesPic-
tures
55 pu12407
56 he12408
57 be12409
58 pe12410
59 ho12411
60 bo12412
61 po12413
62 ma12414
63 mi12415
64 mu12416
65 me12417
66 mo12418
67 ja12419
68 ja12420
69 ju12421
70 ju12422
71 jo12423
72 jo12424
73 ra12425
74 ri ??? ???
75 ru12427
76 re12428
77 ro12429
78 wa12430
79 wa12431
80 wo12434
81 n 12435

Diverse voorbeelden in het Hiragana staan hieronder: het gaat hier om van oorspong Chinese Tekens, die in het Japans werden geintroduceerd in de 15e eeuw. Deze karakters worden alleen gebruikt voor Japanse woorden en dus niet voor "leenwoorden" afkomstig uit andere talen.

Several examples are presented below. These characters all have a Chinese origin: they were introduced in the 15e century into the Japanese Language. We are talking about "Hiragana" here.

Voorbeelden in Hiragana / Examples: Hiragana words

Nederlands English Japanese
hier (NL) here (UK) ko-ko (JP)
goed (NL) good (UK) jo-i (JP)
montuur (NL)frame (UK)fu-tsji (JP)
waar (NL) where (UK)do-ko (JP)
daar (NL) there (UK)so-ko (JP)
wanneer (NL)when (UK) ie-tsu (JP)
hoe (NL) how (UK) do-u (JP)
Katakana: 81 Japanese Characters.
Alphabet - アルファベット (html-codes)
Latin char.Num-bers html-nrs. html-codes
a 1 12449
a 2 12450
i 3 12451
i 4 12452
u 5 12453
u 6 12454
e 7 12455
e 8 12456
o 9 12457
o 10 12458
ka 11 12459
gha 12 12460
ki 13 12461
ghi 14 12462
ku 15 12463
ghu 16 12464
ke 17 12465
ghe 18 12466
ko 19 12467
gho 20 12468
sa 21 12469
za 22 12470
sji 23 12471
zji 24 12472
su 25 12473
zu 26 12474
se 27 12475
Latin char.Num-bers html-nrs. html-codes
ze 28 12476
so 29 12477
zo 30 12478
ta 31 12479
da 32 12480
tsji 33 12481
dji 34 12482
tsu 35 12483
tsu 36 12484
du 37 12485
te 38 12486
de 39 12487
to 40 12488
do 41 12489
na 42 12490
ni 43 12491
nu 44 12492
ne 45 12493
no 46 12494
ha 47 12495
ba 48 12496
pa 49 12497
hi 50 12498
bi 51 12499
pi 52 12500
fu 53 12501
bu 54 12502
Latin char.Num-bers html-nrs. html-codes
pu 55 12503
he 56 12504
be 57 12505
pe 58 12506
ho 59 12507
bo 60 12508
po 61 12509
ma 62 12510
mi 63 12511
mu 64 12512
me 65 12513
mo 66 12514
ja 67 12515
ja 68 12516
ju 69 12517
ju 70 12518
jo 71 12519
jo 72 12520
ra 73 12521
ri 74 12531
ru 75 12523
re 76 12524
ro 77 12525
wa 78 12526
wa 79 12527
wo 80 12530
n 81 12531
If everything goes wrong, choose for Translation
© 2008 - W alt's J ungle S tudio, N ederland - - > Mail: W J S N
Japan - Japon - Japón - Nipon - Nippon - Nihon - 日本 (JP) - オランダ (NL)