Magyar Page In het Nederlands / In English
Voor volwassenen en leerlingen, die Hongaarse teksten willen schrijven, lezen of vertalen maar die niet beschikken over de kennis of de middelen.
Magyar Nyelv
Raadpleeg ook eens de: hongaarsetaal.pagina.nl en de hongarije.pagina.nl
Hoe kun je Hongaarse teksten schrijven, lezen en vertalen?
How to read, write and translate Hungarian texts?
History of the written language
Dutch
Arabic
Georgian
Hindi
Armenian
Ethiopian
Mongolian
Tibetan
Lao
Dhivehi
Japanese
Russian
Chinese
Korean
Burmese
Thai
Hebrew
Greek
Tamil
Khmer
Bengali
Turkish
Home Page www.wjsn.nl
Return to: Vakkenhoek
Languages from all corners of the earth

Hongaarse letters behoren tot een bepaald taal-schrift , de manier waarop de letters geschreven worden. Het Hongaarse alfabet bestaat uit 44 letters of karakters (inclusief combinaties). Om deze karakters te kunnen maken, heeft u deze site of deze nodig.
Hieronder wordt eerst aangegeven HOE u uw Hongaarse tekst kunt vertalen. Daarna volgt het alfabet en worden de Hongaarse karakters weergegeven m.b.v. de bijbehorende HTML-codes. Eerst het toetsenbord "twee-talig" maken is eigenlijk het handigste. Hoe u dat moet doen staat hier .

Hungarian characters belong to a specific language script , the way it is written. The Hungarian Alphabet consists of 44 characters (combinations included). You can produce these characters yourself. Look for information at this site or at this one.
Below you will see HOW you can Translate Hungarian. After that the Hungarian Alphabet will be presented. Socalled html-codes for characters were used to present the characters. For more information about the HTML-presentation you might look at this site

Fordítás, Vertalen, Translation [ Hongaars, Hungarian, Magyar ]

URL: 
Please MOVE AND HOLD your MOUSE CURSOR over the little DOWN ARROWS in the translated web page in order to see a pop-up window with ALTERNATIVE TRANSLATIONS.

TEXT:

ToHongaarse Alfabet - Hungarian Alphabet (Magyar)
nrs. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
characters a á b c cs d dz dzs e é f
html nrs 97 225 98 99 99+115 100 100+122 100+122+115 101 233 102
meaning oh a b ts tsj d dz dj eh ee f
nrs. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
characters g gy h i í j k l ly m n
html nrs 103 103+121 104 105 237 106 107 108 108+121 109 110
meaning gh gj h i ie j k l lj m n
nrs. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
characters ny o ó ö ő p q r s sz t
html nrs 110+121 111 243 246 337 112 113 114 115 115+122 116
meaning nj oh o uh uuh p k r sj s t
nrs. 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
characters ty u ú ü ű v w x y z zs
html nrs 116+121 117 250 252 369 118 119 120 121 122 122+115
meaning tj uh oe u uu v w x y z zj

Try these sites / Probeer deze sites:

To make (write) your own Hungarian websites you can use the "strange" characters on this page - now you know what they represent.

For turning your site into a Hungarian site, you will also have to add the following mega-tag to the head of your site:
meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" Voor adviezen kijk op: Language Tips .

If you do not know all the words in Hungarian, than use "translation" of texts: at THIS SITE or choose for: Translation [ Fordítás ]

© 2005 - 2008 W alt's J ungle S tudio, N ederland - - > Mail: W J S N