Ethiopia Page In het Nederlands / In English
Voor volwassenen en leerlingen, die Ethiopisch teksten willen schrijven of lezen, maar die thuis of op school niet beschikken over de kennis of de middelen.
, ,
Eritrees, Ethiopisch, Amharic, Amaregna, Amarenya, Ethiopian
For the first time at the Internet !!
Since 2003 - april, 21 - Ethiopian characters presented by means of the HTML-codes 4608 through 4951 are present at the Internet - AT THIS SITE
Vanaf 21 april 2003 kunt u voor het eerst Ethiopische karakters op het Internet vinden, die worden weergegeven m.b.v. html-codes 4608 t/m 4951 - OP DEZE SITE

Ethiopische karakters: Hoe kun je Ethiopische teksten maken, lezen of leesbaar maken?
History of the written language
Hopelijk leidt deze site tot publicatie van vele (oude) Ethiopische teksten op internet.
Dutch
Arabic
Russian
Georgian
Hindi
Lao
Tibetan
Mongolian
Dhivehi
Armenian
Japanese
Chinese
Korean
Burmese
Thai
Hebrew
Hungarian
Greek
Tamil
Khmer
Bengali
Turkish
Home Page www.wjsn.nl
Return to: Vakkenhoek
Languages from all corners of the earth

Ethiopian characters: how to write and read Amharic texts.
The final result of this effort will/can be: publication at the Internet of many (ancient) Ethiopian texts

Ethiopisch letters behoren tot een bepaald taal-schrift , de manier waarop de letters geschreven worden. Hoe lang ze al gebruikt worden, kunt u lezen op de: Geschiedenis van de geschreven taal . Hieronder staat het Ethiopische alfabet, een Ethiopische tekst en diverse links. Om dat te kunnen weergeven werd het volgende gedaan. Eerst werden Ethiopische fonts gedownload: FONT "Ethiopia Jiret". Die werden daarna in de directory C:\WINDOWS\FONTS neergezet. Kijk hiervoor onderaan naar de download-sites. Daarna werd op deze site een zgn. "meta-tag" gezet, die ervoor zorgt dat de Browser de tekenset UTF-8 kiest. Voor chararter-sets + adviezen kijk op: Language Tips .

Ethiopian characters belong to a specific language script , the way it is written. The age of the written language (of the script) is mentioned in: the history of writing . Below you will find the Ethiopian alphabet, an Ethiopian text and some links. In order to present it in the correct way two things have been taken care off. First: Ethiopian fonts were downloaded: FONT "Ethiopia Jiret". and were put in the directory C:\WINDOWS\FONTS. Look below for the download sites. Second: a socalled "meta-tag" was put on this site. The meta-tag sets the Internet Browser to the chararter-set "charset UTF-8". For chararter-sets and advise look at the Language Tips .

Het Ethiopische alfabet is gebaseerd op 39 karakters - zoals: en . De meeste karakters hebben acht varianten. [ Om alle varianten te kunnen zien, dient u de juiste fonts op uw computer te hebben. Als dat het geval is, kijk dan onder: volledig alfabet ]. Elke variant kan gezien worden als een combinatie van een basis-karakter en een klinker.


Om het woord Amaregna te maken (= de naam van de taal) zijn vier karakters nodig: de A, de M, de R en de Gn. Dus de nummers 20, 4, 6 en 19 (zie het overzicht). De varianten, die hier nodig zijn, zijn de volgende:

The Ethiopian alphabet is based upon 39 characters - characters like: and . The 39 characters are combined with vowels. For most of them eight different combinations are present. [ To see them in a correct way, you need the Ethiopean Fonts. If you have downloaded the fonts, you can see the complete alphabet ].


To make the word "Amaregna" (= the name of the language) 4 characters are needed: the A, the M, the R and the Gn. So the numbers 20, 4, 6 and 19 (see below). The characters that are needed in this case are:

Ethiopische letters worden op internet vaak weergegeven m.b.v. drie symbolen: het symbol á gevolgd door twee andere. M.a.w. voor elke Ethiopische letter heeft u 3 symbolen nodig. U kunt kiezen: voor een weergave met behulp van plaatjes, html-codes of bedoelde symbolen:
PlaatjeshtmlSymbolen

Om de 39 basis-letters weer te geven op deze pagina werden HTML-codes gebruikt (Nrs. 4608 t/m 4991). Voor meer informatie: uitleg html-codes . Indien u (nog) geen fonts heeft gedownload, dan kunt u niet alles in het overzicht hieronder lezen. Kies daarom voor Download Ethiopische Fonts. Wilt u diverse "language-scripts" (karakters en schrijfwijzen) op EEN PAGINA, dan kunt u beter hexa-decimale unicodes gebruiken. Kijk op de font page voor voorbeelden in het Amharisch.
Ethiopians characters are often presented at the internet by means of symbols: the symbol á and two others. So you always need three symbols to present ONE Ethiopian character. You can choose for an presentation by means of: pics (= pictures), html-codes or the specific symbols:
PicshtmlSymbols

In order to present the Ethiopian alphabet at this page HTML-codes were used (Nrs. 4608 - 4991). For more information: use of html-codes . If you need different language-scripts at ONE PAGE use hexa-decimal unicodes: look at the font page for the Ethiopian examples. If you do not have Ethiopian Fonts at your computer you can not see/read a part of the Ethiopian characters below. Choose for: Download of Ethiopian Fonts OR just look at the pictures.
Nrs.html nrshtml codesPic-turesLatin
014608
H
024616
L
034624
H
044632
M
054640
Sj
064648
R
074656
S
084664
Sh
094672
K
104680
Kua
114688
K
124696
Ku
134704
B
Nrs.html nrshtml codesPic-turesLatin
144720
F
154728
Tsh
164736
H
174744
Hua
184752
N
194760
Gn
204768
A
214776
K
224784
Kua
234792
Kh
244808
W
254816
A
264824
Z
Nrs.html nrshtml codesPic-turesLatin
274832
I
284840
Ye
294848
D
304864
Dj
314872
G
324880
Gua
334896
F
344904
Tsj
354912
P
364920
S
374928
D
384936
F
394944
P
-

At the Top: a digital Amharic Text made with HTML-codes - (one of) the first at the internet. Source: Bible , John's Gospel / Hier: Äthiopische Texte / Ici: Textes Éthiopiens / Aquí: Textos Etíopes / Qui: Testi Etiopici At the Bottom: a picture of the text
ምዕራዪ
የሕይወት ቃል

ቃል በመቛመሪያ ነበረ. ቃልም በአግዚአ ብሔር ዘንድ ነበረ. ይሀም ቃል አግዚአብሔር ነበረ. አርሉ በመቛመሪያ በአግዚአብሔር ዘንድ ነበረ. ሁሉ ነገር በአርሱ ተፈጠረ. ከተፈጠረው ሁሉ አንድም ነገር ያለ አርሱ የተፈጠረ የለም. በአርሱ ሐይወት ነበረች ይሀች ሕይወት የሰዎች ብርሃን በጨለማ ያበራል ጨለማ ብርሃንን ከቶ አያሸንፈውም.
ከአማዚአብሔር የተላከ ዮሐንሰ የሚባል አንድ ሰው ነበረ. በአርሱ ምሰከርነት ሰው ሁሉ አንዲያምን ሰለ ብርሃን ምሰከር ሆኖ መጣ. አርሱ ሰለ ብርሃን ሊመሰከር መጣአንጂ አርሱ ራሱ ብርሃን አልነበረም. ይሀብርሃን ወደ ዓለም የሚመጣና ለሰው ሁሉ ብር ሃን የሚሰፕ አውነተና ብርሃን ነበረ

Picture: same text

© 2006 - W alt's J ungle S tudio, N ederland - - > Mail: W J S N
ER Eritrea - Érythrée - ኤርትራ, ET Ethiopia - Äthiopien - Éthiopie - Etiopía - Ethiopië - Abessinien - Abyssinia - ኢትዮጵያ