Zoeken op Internet
DEEL 1: Zoeken naar Internet Adressen Terug naar Informatica
Voorbereiding
Je hebt een zgn. Adresbalk nodig: een witte balk met links het woord "adres" en rechts een grote ruimte waar je het internetadres kunt intypen
Indien die adresbalk ontbreekt, zoek je eerste de werkbalk op (bovenaan). Daar staan zaken als "Bestand", "Bewerken", "Beeld", e.d.
Druk op "Beeld". Er komt een menu tevoorschijn met allerlei mogelijkheden. Kies voor "Werkbalk". Nu zie je "Adresbalk" staan. Zet er een vinkje voor door er op te klikken. Vanaf nu heb je de adresbalk, die je zocht.
Adressen intypen: nodig ?
Adressen intypen op de adresbalk kun je tot een minimum beperken.
Interessante adressen kun je in je eigen website opnemen. Daar hoef je ze maar een maal in te typen.
Ook kun je adressen die je tegen komt direct copieren naar de rubriek "Favorieten", waar je ze altijd terug kunt vinden.
Soms echter ontkom je er niet aan. Dat kan best een hele klus zijn, want er zijn zeer lange internetadressen, die je zonder een fout dient in te typen.
Zie verder hiernaast: "Hoe type je adressen in ?"
Hoe type je adressen in ?
Voor het zoeken naar bepaalde internet adressen, dien je precies te weten welk adres het is. Het volledige internet adres type je in op de adresbalk. Indien daar al een adres staat, dan kun je in de adresbalk klikken achter de laatste letter. Vervolgens gebruik je de pijltjes toetsen om naar links te gaan. Het deel dat hetzelfde is laat je staan b.v. http://www en wat je kwijt wilt verwijder je met de toets DEL. Je typt het adres in dat je zoekt, je drukt op ENTER en jouw adres wordt opgezocht.
DEEL 2: Zoeken met Zoekmachines Search Engines

Zoeken naar Informatie op Internet met behulp van Zoekmachines

Zoeken met behulp van Zoekmachines doe je op een vergelijkbare manier als het zoeken naar internet adressen. Het verschil is, dat je nu gebruikt maakt van een soort "adresbalk", die in de zoekmachines zit. Meestal is het een leeg vak met daarachter iets als "Zoeken" of "Go". In plaats van internet adressen in te typen, kun je nu volstaan met een "woord" of twee woorden met een spatie ertussen of een plus-teken.
Op de website van de school staan een aantal "zoekmachines" vermeld. Het gaat om voor jullie bekende zoekmachines als Ilse, Vindex, Altavista e.d.. Voor zoeken in alle 194 landen van de wereld, kun je HIER klikken; ook de Nederlandse en Vlaamse zoekmachines kun je daar vinden.

DEEL 3: Er is nog een handige zoekmethode, die hier verder niet wordt besproken. Het gaat om zgn. Indexen en Linkverzamelingen, waarin alle informatie over een bepaald Onderwerp al bij elkaar is gebracht. Voorbeelden zijn de Vakkenhoek voor informatie over schoolvakken, de News Service voor Nieuws en Kranten uit verschillende landen, maar ook de bekende Startpagina van VNU, het NL-MENU en vele anderen.

Praktische Opdracht: Zoek Informatie over Schoolvakken. Start met de zoekmachine Ilse. Beperk je zoveel mogelijk tot Nederlandstalige websites in Nederland en Vlaanderen. Er is al veel informatie aanwezig over Geschiedenis, Grieks, Latijn, Biologie en Informatiekunde. Daarom is het verstandig om vooral te zoeken naar Nederlands, Duits , Engels, Frans, Wiskunde, Natuurkunde, Aardrijkskunde e.d.

Alles wat jullie vinden dat de moeite waard is, wordt op de website van de school geplaatst. Jullie doen dus ook medeleerlingen een groot plezier als jullie belangrijke websites vinden.

Soms is het moeilijk om te bepalen of de informatie die een website bevat enige waarde heeft voor de school en voor andere leerlingen. De tweede opdracht luidt daarom: geef aan waarom de websites die je hebt gevonden waardevol of nuttig zouden kunnen zijn. Schrijf het volledige internetadres op. In vakjargon heet dat de URL. Zo luidt de URL voor Ilse: http:/www.ilse.nl

Kijk - voor je begint - eerst op de website van de school onder het schoolvak, waarover je informatie wilt verzamelen. Alles wat al gevonden is, staat daar op. Dat hoef je dus niet nogmaals te zoeken.

Gebruik alle zoekmachines apart. Je zult zien dat je steeds geheel andere websites zult vinden. De reden daarvoor is, dat sommige zoekmachines alleen maar zoeken in een eigen database of in die van anderen. De webmasters hebben hun website ook vaak niet aangemeld bij alle zoekmachines. Ook dat zorgt dus voor verschillen. Bij sommige zoekmachines kun je op twee manieren zoeken. Ten eerste door een categorie aan te klikken. Dan zoek je dus binnen de zoekmachine zelf. Ten tweede door te klikken op Nederland, Belgie of b.v. op WWW. Dan zoekt hij buiten zijn eigen database. Probeer het op allebei.

Gebruik verschillende woorden bij het zoeken zoals: uittreksels, verslagen, boekverslagen, schrijvers, auteurs, grieks, oud-grieks, oudgrieks, griekse taal, latijn, etc. etc. Probeer ook eens te zoeken m.b.v. plusjes of met "". Dus: "griekse taal" of grieks+taal of +grieks+taal. Let op: dit hangt van de zoekmachine af. Bij de een kan het niet en bij de andere wel. Bij de een gebruik je + terwijl dat bij de andere niet kan.

Succes en bedankt namens de docenten en medeleerlingen