Home Page
View My Stats
Free Page Rank Checker Google PageRank
Wiskunde voor leerlingen op middelbare scholen
Samengesteld door: Drs. W. Jansen Heijtmajer

Português: Esta página pode ser traduzido aqui ; Español: La información que usted encuentra aquí, puede ser traducida


Grafieken, Formules , Grafici, Graphs, Gráficos, Graphiques, Diagramme, Formulas, формула, Formularios, Formulaires

1000-en Oefeningen en Opgaven
IN: English (uk; us), Español, Spanish (ar; pe), Deutsch, German (de), Italiano, Italian (it), русский, Russian (ru), Français, French (fr; be), Nederlands, Dutch (nl; be), Português, Portuguese (pt; br).
English: This site can be translated ; русский: Перебод по бозможности здесь ; Français: Traduire est possible ici

Deutsch: Besuchen Sie diese Webseite für eine Übersetzung ; Italiano: Qui puoi tradurre il testo in Italiano ; عربي, Arab: ترجمة ترجمة


Uitleg: Wiskunde, Mathematics, Mathématiques, Mathematik, Matematica, Matemática, математика

Functies, Formules, Grafieken, Puzzles, e.d. Opgaven en Oefeningen
In several languages
Uitleg, Verwijzingen, Naslagwerken, ook voor de Docent
Download Site Netwerk 2000
Voor downloaden van plaatjes van: functies (lijn grafieken, parabolen, etc.) en van figuren (driehoeken, vijfhoeken, etc.)
Functies, Fonctions, Functions, Funzione, Funções, Funktionen, Plaatjes, Pictures, Images, Cuadros, Abbildungen, Retratos, Immagini
Mooie Bed & Breakfast: www.woudsebos.nl
Exercices, Oefeningen en Opgaven, Übungen, Exercicios, Exercises, Esercizi, Ejercicios
Alle informatie en bestanden bestemd voor de Brugklas 1 en 2 zijn verhuisd naar het nieuwe adres: http://wiskunde.wjsn.nl

Zoek
Machines
Zoek
Rubriek
News
Service
Scholen
On Line
Educatie
Hoek
Klassieke
Oudheid
Literatuur
Hoek
Kunst
Hoek
Couleur
Page
search engines:
all countries
bibliotheken,
overheden, e.d.
news from all
195 countries
1000 schools:
100 countries
educationial
websites
classics and
ancient history
literature of
the world
art, galleries
and museums
gebruik kleuren
in websites
© 2014 - W alt's J ungle S tudio, N ederland - - > Mail: W J S N