Terug naar Informatiekunde

Home Page

Methode Site
Informatiekunde
Methode Informatiekunde Netwerk 2000 voor het Voortgezet Onderwijs

UITLEG + OPDRACHTEN

UITLEG + OPDRACHTEN

TOETSEN + BEOORDELING

Aanwezige Toetsen
Na studie van en oefenen met het hiernaast vermelde lesmateriaal (staat links) vindt toetsing plaats. Zie hieronder voor een deel van het toetsmateriaal.
MAIL W J S N .. voor Toetsmateriaal

 • MS Excel
 • N.B. Als bron- en oefenbestanden wordt gebruik gemaakt van (grote) bestanden, die afkomstig zijn van het CBS.
 • Er zijn diverse toetsen voor Excel, waaronder:
 • Oefentoets, module 1
 • Bestanden ophalen, sorteren en combineren tot een bestand
 • Bestand ophalen, rekenen + lay-out
 • SPSS-output inlezen, opschonen en grafiek
 • "Plakken Speciaal" (kolom wordt rij) e.d.
 • Concreet Voorbeeld: Oefen Toets 2
 • MS Word
 • Diverse toetsen ,waaronder:
 • Wiskundige symbolen maken
 • Brief schrijven (lay-out)
 • Macro maken in Word
 • Tekstvakken en tabellen maken
 • Internet + Windows
 • Zoeken op Internet (div landen)
 • Gebruiken en wijzigen Browsers
 • Configuratiescherm + Instellingen wijzigen
 • Windows Verkenner + Mappen maken
 • Overige
 • SO: Meting kennis van Excel, Verkenner, Word, Macro's, HTML, Paint, Powerpoint, Browsers

Netwerk 2000 W alt's J ungle S tudio N ederland Mail: ... W J S N ... © 2002