Thai Page In het Nederlands / In English
Voor volwassenen en leerlingen, die Thaise teksten willen schrijven, lezen of vertalen, maar die thuis of op school niet beschikken over de kennis of de middelen.
Thai Language -
Hoe Thaise teksten schrijven, lezen en vertalen? Kijk ook eens op de Thailand Pagina
How to write, read or translate Thai texts?
History of the written language
Download Thai Characters (pictures)
Dutch
Arabic
Georgian
Armenian
Hindi
Burmese
Russian
Ethiopian
Mongolian
Dhivehi
Japanese
Chinese
Korean
Hebrew
Greek
Hungarian
Tamil
Tibetan
Lao
Khmer
Bengali
Turkish
Home Page www.wjsn.nl
Return to: Vakkenhoek
Languages from all corners of the earth

Thai wordt weergegeven met behulp van het Brahmi Script netals Devanagari, Gujarati, Bengali, Gurumukhi, Oriya, Telugu, Kannada, Malayalam, Tamil, Sinhala, Burmees, Khmer en Laotiaans. Hoe oud het schrift is, kunt u lezen op de: Geschiedenis van de geschreven taal .


Het Thaise alfabet bestaat uit 44 medeklinkers (Nrs. 1 t/m 44) en 11 klinkers (nrs. 45 t/m 55). Om de karakters zelf te kunnen maken, heeft u deze site of deze nodig.
Hieronder worden plaatjes gebruikt om het Thaise Alfabet weer te geven. Tevens worden de corresponderende HTML-codes vermeld, waarmee u hetzelfde resultaat bereikt. Het toetsenbord ZELF "twee-talig" maken is eigenlijk het handigste. Hoe dat moet, staat hier .

Thai is written by means of the socalled Brahmi Script - just like Devanagari, Gujarati, Bengali, Gurumukhi, Oriya, Telugu, Kannada, Malayalam, Tamil, Sinhala, Burmese, Khmer and Lao. The age of the written language (of the script) is mentioned in: the history of writing .


The Thai Alphabet consists of 55 characters. De numbers 45-55 represent the vowels. You can produce the characters yourself. Look for information at this site or at this one.
First the Thai Alphabet will be presented. Pictures are used to present the Thai characters. Also the HTML-codes are mentioned: the same results will be reached if you would use those HTML-codes. If you need different language-scripts at ONE PAGE use hexa-decimal unicodes: look at the font page for the Thai examples.

I. Thaise Alfabet - Thai Alphabet
nrs 1 - 10 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10
HTML-codes 3585 3586 3587 3588 3589 3590 3591 3592 3593 3594 3595 3596
Latin Char. G Kh Kh K K K Ng J Tsj Sj Z Sch
Pictures
nrs 11 - 22 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
HTML-codes 3597 3598 3599 3600 3601 3602 3603 3604 3605 3606 3607 3608
Latin Char. J D Dd Th T T N D Dd Th T T
Pictures
nrs 23 - 34 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
HTML-codes 3609 3610 3611 3612 3613 3614 3615 3616 3617 3618 3619 3620
Latin Char. N B P Ph Ph P F P M Y R Ru
Pictures
nrs 34 - 44 34 35 36 36 37 38 39 40 41 42 43 44
HTML-codes 3620 + 3634 3621 3622 3622 + 3634 3623 3624 3625 3626 3627 3628 3629 3630
Latin Char. Ruah L Lu Lua W S S S H L H
Pictures
nrs 45 - 55 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
HTML-codes 3631 3632 3634 3635 3648 3649 3650 3651 3652 3653 3654
Latin Char. A Aa Am Ee Aah O Ey Ej Aa
Pictures

The Thai characters you will find at the Thai internet look like this: , , , , , , , which is the same as this: โ, ร, ง, เ, ร, ย, น. If one uses pictures you will see something like this: , or
Sites in Thailand can be found by using the sites that are listed below. You can also look at the site about Daisy Stories . There you will find Thai written with Thai characters / Thai written with Latin characters / The translation in English.


De Thaise karakters op internet zien er uit als: , , , , , , , en dat is hetzelfde als: โ, ร, ง, เ, ร, ย, น. Gebruikt men plaatjes dan ziet u zoiets als dit: , or
Thais op het internet vindt u door gebruik te maken van de sites die onderaan deze pagina staan. U kunt ook de site over de zgn. Daisy Stories bekijken. Daar vindt u Thai geschreven m.b.v. Thaise karakters / Thai geschreven m.b.v. gewone (latin) karakters / De vertaling in het Engels.

DEEL II - De Thaise karakters die u hier vindt, kunt u zien indien u via "Taal", "Language" of "Codering" kiest voor Thai. Indien dat niet werkt, dan zijn de Thaise karakters - de zgn. "fonts" - NIET op uw computer aanwezig. U zult ze dan eerst moeten downloaden.


Daarna kunt u deze site bekijken. Daarin staat een zgn. "meta-tag" die uw internet browser vertelt dat het om Thaise tekst gaat. Op die pagina staat een Thaise tekst uit de rubiek Economisch Nieuws van Daily News Co TH.

PART II - The Thai characters you will find here can be made visable by changing the language into Thai. If that does not help, than the characters - the so called "fonts" - are NOT present at your computer. You will have to download them first.


After that you can try this site where a "meta-tag" is used, that tells your browser that the text is Thai. On that page a Thai text is presented about Economics (from Daily News Co TH).

PART II, Continue - DEEL II, Vervolg
Thai fonts OK? Try these sites / Probeer deze sites:

PART II, Continue - DEEL II, Vervolg
For turning your site into a Thai site, you will also have to add the following mega-tag to the head of your site: meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874".
Voor Windows-874 + adviezen kijk op: Language Tips .

If you do not know all the words in Thai, than use "translation" of texts or translation of entire sites: Translation + Thai Fonts

© 2009 - W alt's J ungle S tudio, N ederland - - > Mail: W J S N
ไทย - Thailand - Thaïlande - Tailandia - Siam - Prathet T'hai - Muang T'hai - ประเทศไทย (TH)