Terug

Macro's maken en gebruiken in Excel

Macro's gebruiken: waarom? Met behulp van Macro's kun je een heleboel handelingen, die vaak verricht moeten worden, automatisch laten uitvoeren door een macro op te roepen. Een Macro kun je vergelijken met een filmpje, dat je slechts eenmaal hoeft op te nemen. Vanaf het moment dat "de camera loopt" voer je een aantal handelingen uit. Deze handelingen worden vastgelegd in een "macro", die je later alleen maar hoeft op te roepen. Macro's hebben dus alleen maar zin als je bepaalde handelingen vaak moet uitvoeren.

Een voorbeeld: de werkwijze van een docent Informatiekunde.

A B C D E
1 KLAS 2 cijfer 1 cijfer 2 cijfer 3 Gewogen
2 Namen gewicht gewicht gewicht Eind-
3 Leerlingen 1,0 1,0 1,0 Cijfer
4 Tim 6,8 6,4 7,2 ...
5 Sarah 7,6 8,2 6,6 ...
4 Niels 6,5 6,1 5,8 ...
5 Marja 6,6 8,3 5,9 ...

Ga er maar van uit, dat jullie docent Informatiekunde een "Spreadsheet" gebruikt voor jullie cijfers (iets als Excel dus). In het voorbeeld zie je hoe hij/zij dat doet. Er zijn twee van dit soort tabellen, die beide in hetzelfde Excel-bestand staan - bijvoorbeeld onder elkaar. In de onderste worden steeds de (nieuwe) cijfers ingevoerd per leerling. Door dat te doen komen de cijfers ook in de bovenste terecht, maar dan "gewogen". Daarmee wordt bedoeld dat de cijfers NIET even zwaar worden mee geteld. In het voorbeeld wordt even uitgegaan van drie cijfers per jaar of per periode. De onderste tabel waarin steeds (nieuwe) cijfers worden ingevoerd is hier niet van belang. Het gaat om de bovenste en DIE staat dus in het voorbeeld. De docent gebruikt een "macro" om dat voor elkaar te krijgen. Hoe dat in zijn werk gaat, staat hieronder.

Een Macro maken. Je kunt de uitleg over macro's hieronder lezen. Beter is het om ook te oefenen (zelf te doen) en alles wat hieronder staat ook zelf in Excel uit te voeren.

Opdracht 8 is moeilijk en complex. Lukt dit niet, doe het dan anders. Gebruik VBA: op de VBA Page kun je informatie vinden over Visual Basic for Applications (= VBA). Je kunt met VBA hetzelfde resultaat verkrijgen.

Wat heeft de docent Informatiekunde nu precies gedaan ? Hieronder volgt in feite
OPDRACHT 8

De docent gaat vervolgens na wat de leerlingen weten en kunnen door ze een concrete opdracht te geven. Deze eerste "toets" levert het eerste cijfer op. De tweede toets levert het volgende cijfer op, etc.. Omdat de tweede toets veel moeilijker/zwaarder is, besluit de docent om voor die tweede toets een gewicht te gebruiken van 2 in plaats van 1. De docent hoeft nu alleen maar de 1 bij "gewicht" te veranderen in een 2. De macro doet daarna het rekenwerk.

Kijken of het werkt.
Ga naar Excel, daarna naar Bestand en kies voor Nieuw. Zet in dit bestand namen van leerlingen en verzin zelf de cijfers voor elke leerling. Zorg er wel voor, dat ALLES wat je verzint op dezelfde plek staat: gaat je macro uit van 10 leerlingen en drie cijfers, dan moet je dat nu ook doen. Gaat je macro uit van "ongewogen cijfers", die staan in bijvoorbeeld cel B30 tot en met cel D50, dan moet je ook nu DAAR de cijfers neerzetten, die je hebt verzonnen!

Als je klaar bent, dan activeer je de macro. Kies nu voor: Extra | Macro | Macro's en daarmee krijg je een lijst te zien van de macro's die op jouw computer aanwezig zijn. Selecteer je eigen macro, die je bij het Opslaan een Naam had gegeven. Daarna kies je voor "Uitvoeren". Het resultaat is, dat je macro alle cijfers, die in de onderste tabel staan, voor je omrekent ("weegt" op basis van het "gewicht" dat je hebt opgegeven). De uitkomsten worden daarna neergezet in de bovenste tabel. Daarna wordt in die bovenste tabel ook het Eindcijfer berekend en weergegeven.


Terug