Terug naar Educatiehoek

BRON: CBS, Kwartaalschrift Onderwijsstatistieken 1995-II

Studie succes hangt samen met gemiddelde op vwo-eindexamen

W. Jansen Heijtmajer en J. W. M. Dorenbos

 

De helft van de scholieren die in 1983 voor het vwo-examen slaagden en direct daarna aan een universiteit gingen studeren, had binnen zes jaar een doctoraal examen behaald. Van de vwo-ers met een gemiddelde van ongeveer zes op het eindexamen had aan het eind van 1988/'89 eenderde deel een doctoraal examen behaald (tabel l). Van degenen met een gemiddelde van meer dan acht behaalde driekwart een bull binnen zes jaar. Na negen jaar had 90 procent van hen een doctoraal examen behaald tegenover vijftig procent van de vwo-ers met een gemiddelde van zes.

Het studiesucces op de universiteit hangt samen met het gemiddelde eindexamencijfer op het vwo. Dit blijkt uit CBS-gegevens uit het wo-cohort'83.

Het CBS volgt de studieresultaten van bijna 25 duizend mensen die in 1983/'84 begonnen aan een universitaire studie. Ruim 15 duizend van hen waren vlak daarvoor geslaagd voor het vwo. Aan het einde van elk volgend studiejaar wordt bekeken of de studenten van het cohort nog steeds studeren en welke examens zij inmiddels hebben afgelegd. In dit onderzoek naar de samenhang tussen eindexamencijfers en studiesucces zijn alleen de vwo-ers in ogenschouw genomen die in zeven vakken eindexamen deden.

Tabel 1
Percentage studenten met doctoraal examen naar instroomniveau 1)

------------------------------------------------------------------------------
Instroomniveau   Studenten    Doctoraal examen behaald binnen:
----------------  ------------  -------------------------------------------
          Steekproef-   5 jaar  6 jaar  7 jaar  8 jaar  9 jaar
Som  Gemiddelde  aantallen
------------------------------------------------------------------------------
          absoluut    %
          -------------  -------------------------------------------
<42   <6,0     103     10    30    41    45    48

 42   6,0     452      8    29    41    48    51
 43   6,1     1214     10    33    49    55    59
 44   6,3     1279     12    37    52    58    61
 45   6,4     1349     13    39    54    60    63
 46   6,6     1386     15    44    58    64    67
 47   6,7     1353     15    46    61    67    69
 48   6,9     1318     17    49    64    69    70

 49   7,0     1128     17    51    65    71    74
 50   7,1     1026     19    53    70    75    77
 51   7,3     843     21    58    72    76    78
 52   7,4     738     27    62    74    78    80
 53   7,6     624     31    65    76    79    81
 54   7,7     512     28    63    79    82    84
 55   7,9     408     32    67    80    83    85

 56   8,0     315     32    71    85    88    89
>56   >8,0     799     41    76    86    90    91

Totaal  6,9    14847     19    50    64    69    71
------------------------------------------------------------------------------
1) lnstroomniveau: som van zeven cijfers behaald in schooljaar 1982/83 op eindexamen vwo.
Kolom 2 geeft het bijbehorende gemiddelde eindcijfer.


Terug naar Educatiehoek