Terug

Gecombineerde Opdracht: Word en Excel


Bij deze opdracht moet je zowel Word als Excel "openen". Je moet ze dus gelijktijdig open hebben staan. Je maakt eerst een grafiek met Excel. Die kopieer je daarna naar een Word bestand, dat je "open" hebt staan. De grafiek komt in je Word bestand terecht als een "plaatje" (dus niet als een Excel bestand).


Stap 1 Open het programma Word en zet bovenaan je naam, je adres, je klas, etc.. Of als je je oude "Macro" nog hebt, gebruik die dan. Die oude macro zet al je gegevens in een keer in Word.
Sla het Word bestand op en verzin een handige naam. Sluit Word niet, maar zet het programma op "stand by" (= parkeren door het min-teken te gebruiken, dat rechts bovenin staat).


Stap 2 Open het programma Excel en zet in de linker kolom (Kolom A) de namen van 10 dieren. Begin in Cel A3. Zet in Cel A1 het woord "Dier" en laat Cel A2 leeg. Kies in ieder geval dieren uit, die behoren tot de Zoogdieren, Insecten en Reptielen. Kijk desnoods op Internet als je niet zeker weet of het dier, dat je kiest b.v. een insect is.
Zet in kolom B de letters Z, I en R als afkorting voor: Zoogdieren, Insecten en Reptielen. Begin in Cel B3. Zet in Cel B1 het woord "Soort".
Zet in kolom C het zgn. geboortegewicht van de dieren. Het gewicht kun je opzoeken, maar je mag het ook schatten. Schrijf iets op als: 14 gram, 2 pond, 200 kg, etc.. Zet in Cel C1 het woord "Gewicht". Zet daarna in Cel D1 het woord "Kilogram". Nu moet je alle gewichten van alle dieren omzetten in "kg". Laat Excel dat berekenen of maak een schatting.


Stap 3 Sorteer alles op kilogrammen, dus op basis van kolom D. Maak daarna een grafiek van Cel D3 t/m Cel D12 (als je inderdaad 10 dieren hebt gekozen). Zorg ervoor dat onderaan - op de horizontale x-as - de namen van de dieren komen te staan. Excel moet hiervoor dus kolom A inlezen (dit zijn de "labels"). Geef bovenaan een titel op b.v. "Dieren naar Geboortegewicht".
Kopieer nu de grafiek naar je Word bestand. Als dat gelukt is, dan sluit je het programma Excel.


Stap 4 Maak nu in Word een eenvoudige lijst met de dieren, die je hebt gekozen. Gebruik hiervoor de standaard "Tabs", die in Word staat. Gebruik dus gewoon de Tab-knop, die op je toetsenbord zit. Maak in ieder geval drie "Hoofdgroepen": Zoogdieren, Insecten en Reptielen. Onder elke hoofdgroep komen de dieren, die je zelf hebt gekozen. Daarbij noem je ook steeds het "geboorte gewicht". Het overzicht, dat je nu gaat maken (= de lijst), moet kloppen met wat in je Excel bestand staat. Alleen de volgorde is anders. Hieronder staat een voorbeeld, dat duidelijk maakt, wat de bedoeling is.

Zoogdieren
Orang Oetang Gewicht = ... Kg
Bengaalse Tijger Gewicht = ... Kg
Insecten
Malaria Mug Gewicht = ... Kg
Vlieg Gewicht = ... Kg