Terug Naar Educatiehoek

BRON: CBS, Kwartaalschrift Onderwijsstatistieken 1994-IV

Opkomst in het wetenschappelijk onderwijs hangt samen met geboorteland
W. Jansen Heijtmajer

Mensen die voor het eerst willen gaan studeren aan een universiteit moeten zich aanmelden bij de Centrale Commissie Aanmelding en Plaatsing. Daarna pas kunnen zij zich bij een universiteit inschrijven. Alleen als ze direct in de doctoraalfase mogen beginnen, bijvoorbeeld omdat ze al een hbo-diploma hebben, hoeven ze zich niet aan te melden.

Niet iedereen die zich aanmeldt bij de Centrale Commissie, schrijft zich ook bij een universiteit in. Voor het studiejaar 1992/93 meldden zich ongeveer 49 duizend mensen aan voor een studie in het wetenschappelijke onderwijs (tabel l). Het aantal inschrijvingen bij de universiteiten bedroeg slechts 35 duizend, waarvan 31 duizend zich van tevoren hadden aangemeld. Van elke tien aanmelders schreven er zich dus maar zes in.

Tabel 1
Aanmelders in het wetenschappelijk onderwijs naar nationaliteit en geboorteland, 1992/93

--------------------------------------------------------------
                Totaal  Geboorteland
                    ----------------------
                    Neder- Buiten- Onbe-
                    land  land   kend
--------------------------------------------------------------
                x 1000
                -------------------------------
Nationaliteit

Totaal             48,8   42,9   1,1   4,8

Nederlandse nationaliteit   46,4   41,6   0,7   4,1

Buitenlandse nationaliteit   2,4   1,3   0,5   0,7
w.o.
 Europa            1,3   0,8   0,2   0,3
 w.o.
  Turkije           0,3   0,2   0,1   0,0
 Suriname           0,3   0,1   0,1   0,1
 Indonesië           0,1   0,0   0,0   0,0
 Israël            0,1   0,0   0,0   0,0
 Noord Afrika         0,3   0,1   0,1   0,1
--------------------------------------------------------------

Het percentage van de aanmelders dat zich daadwerkelijk inschrijft, varieert per nationaliteit (tabel 2). Van de mensen met een Nederlandse nationaliteit schreef ongeveer tweederde zich in. Van de aanmelders met een buitenlandse nationaliteit, 24 honderd mensen, schreef ongeveer de helft zich in.

Als niet alleen naar nationaliteit maar ook naar geboorteland wordt gekeken, treedt een interessante nuancering op. Van de aanmelders met een buitenlandse nationaliteit die in Nederland zijn geboren schreef ruim tweederde zich in. Van de buitenlandse aanmelders die in het buitenland zijn geboren schreef slechts een kwart zich in. Voor aanmelders met een Nederlandse nationaliteit geldt iets vergelijkbaars: van de in Nederland geborenen schreef tweederde zich in, van de in het buitenland geborenen een kwart.

In het wetenschappelijke onderwijs hangt het percentage van de aanmelders dat zich inschrijft dus niet zozeer samen met nationaliteit, maar meer met geboorteland.

Tabel2
Percentage aanmelders dat zich heeft ingeschreven naar nationaliteit en geboorteland, 1992/'93

--------------------------------------------------------------
                Totaal  Geboorteland
                    ----------------------
                    Neder- Buiten- Onbe-
                    land  land   kend
--------------------------------------------------------------
                %
                -------------------------------
Nationaliteit


Totaal              64    68   27   34

Nederlandse nationaliteit    64    68   28   36

Buitenlandse nationaliteit    48    70   25   21
w.o.
 Europa             54    69   32   26
 w.o.
  Turkije           49    62   21   24
 Suriname            42    80   20   21
 Indonesië           40    71   21   20
 Israël             38    62   17   16
 Noord Afrika          38    64   23    8
--------------------------------------------------------------

Terug naar Educatiehoek