Terug naar Natuurkunde
Home Page www.wjsn.nl

Applet Vloeistof Druk

Hieronder staat een "Applet" over Vloeistofdruk.
Kies - als de Applet gereed is - een vloeistof uit b.v. benzine. De dichtheid wordt dan direct zichtbaar. Kies voor een diepte b.v. voor 2 cm. Klik daarna op "Enter" en het plaatje geeft een beeld weer van de gekozen situatie. Ook wordt de vloeistofdruk weergegeven.
Bekijk de toename van de druk door verschillende dieptes te kiezen. Bekijk ook de druk bij andere vloeistoffen - met een andere dichtheid. Noteer je bevindingen op het uitgedeelde blaadje.