Return: Greek - Grieks - Ελληνικά
Terug: Geschiedenis van de Schrijftaal

Return: History of Writing
Home Page: www.wjsn.nl


Digital ancient Greek text: - The Greek start preparations for the Trojan war.
Below you will find the digital text and the translation. At the top the same text: a picture.
Onderaan staat de digitale tekst en de vertaling. Eerst: dezelfde tekst weergegeven d.m.v. een plaatje.

De Nederlandse vertaling staat onderaan - Below the Translation in English .


With:
Perispomenè (circumflexus), oxeia (acutus), bareia (gravis)

Without:
Perispomenè (circumflexus), oxeia (acutus), bareia (gravis)

Τὰ ᾽Αχαϊκὰ πλοῖα ὁρμεῖ ἐν τῷ Εὐβοϊκῷ κόλπῳ. ᾽Αγανακτοῦσι γὰρ οἱ στρατηγοὶ ὅτι οἱ Δάρδανοι τὴν τῆς Σπάρτης βασίλειαν ῾Ελένην κατέχουσι καὶ τῆς αἰσχρᾶς ἁρπαγῆς δίκην αἰτοῦσιν. Οὅτω δὴ δεινὸν στόλον εἰς ῎Ιλιον παρασκευάζουσιν οἱ τῶν ᾽Αχαιῶν δεσπόται. Τὰ οὖν πλοῖα ἀναβαίνουσιν οἱ στρατιῶται καὶ οἱ ναῦται. Οἱ δὲ ναῦται τοὺς μακροὺς ἱστοὺς αἴρουσι καὶ τὰ χαλκᾶ ὅπλα εἰσφέρουσιν. Τέλος δὲ τὰ ἱστία λύουσι καὶ τὰς εὐνὰς ἀνέλκουσιν.
᾽Αλλ᾽ οἱ θεοὶ οὐκ εὖνοι εἰσὶ καὶ ἐξαίφνης νηνεμίαν ποιοῦσιν· οὕτω δὴ τὸν εἰς ῎Ιλιον στόλον κωλύουσιν. Οἱ οὖν στρατηγοὶ καλοῦσι τοὺς ᾽Αχαϊκοὺς στρατιώτας εἰς τὴν τῆς θαλάττης ἀκτήν.
Θορυβοῦσι δ᾽ οἱ στρατιῶται· πικρῶς γὰρ φέρουσι τὴν ἄπλοιαν.

Τα ᾽Αχαϊκα πλοια ὁρμει ἐν τῳ Εὐβοϊκῳ κολπῳ. ᾽Αγανακτουσι γαρ οἱ στρατηγοι ὁτι οἱ Δαρδανοι την της Σπαρτης βασιλειαν ῾Ελενην κατεχουσι και της αἰσχρας ἁρπαγης δικην αἰτουσιν. Οὁτω δη δεινον στολον εἰς ᾽Ιλιον παρασκευαζουσιν οἱ των ᾽Αχαιων δεσποται. Τα οὐν πλοια ἀναβαινουσιν οἱ στρατιωται και οἱ ναυται. Οἱ δε ναυται τους μακρους ἱστους αἰρουσι και τα χαλκα ὁπλα εἰσφερουσιν.
Τελος δε τα ἱστια λυουσι και τας εὐνας ἀνελκουσιν.
᾽Αλλ᾽ οἱ θεοι οὐκ εὐνοι εἰσι και ἐξαιφνης νηνεμιαν ποιουσιν· οὑτω δη τον εἰς ᾽Ιλιον στολον κωλυουσιν. Οἱ οὐν στρατηγοι καλουσι τους ᾽Αχαϊκους στρατιωτας εἰς την της θαλαττης ἀκτην.
Θορυβουσι δ᾽ οἱ στρατιωται· πικρως γαρ φερουσι την ἀπλοιαν.


VERTALING: De Griekse schepen liggen voor anker in de baai van Euboia. Want de veldheren (legeraanvoerders) zijn woedend omdat de Trojanen Helena, de koningin van Sparta, vasthouden, en zij eisen genoegdoening voor deze afschuwelijke ontvoering (roof).
En dus organiseren de Griekse leiders een strafexpeditie naar Troje (bereiden de heersers van de Grieken een strafexpeditie naar Troje voor): de soldaten en zeelieden gaan aan boord van de schepen (de soldaten en matrozen bestijgen ...). De zeelieden (matrozen) richten de lange masten op (zetten de lange masten op) en laden de bronzen wapens in. Tenslotte hijsen ze de zeilen (maken ze de zeilen los) en lichten ze het anker (trekken ze de ankersteen op / omhoog).
Maar de Goden zijn hen niet goed gezind en zorgen plotseling voor een windstilte. En zo verhinderen (belemmeren) zij de expeditie naar Troje. Dus roepen de veldheren de Griekse soldaten bijeen op het strand.
De soldaten zijn verward (luidruchtig, maken lawaai): ze kunnen het slecht verdragen, dat ze niet uit kunnen varen (dat ze geconfronteerd worden met een oponthoud).

TRANSLATION: The Greek ships are at anchor in (are present in) the bay of Euboia. The army leaders are furious because the Trojans detain Helena - the queen of Sparta - and they require atonement for this dreadful abduction.
And therefore the Greek leaders organise (prepare) a punitive expedition towards Troje: the soldiers and sailors aboard the ships. The sailors arrange the long masts and put on board the bronze weapons. Finally they hoist the sails and anchor up.
But the Gods are unfriendly disposed towards them and arrange a sudden calm (situation without wind ). In this way they prevent the forwarding to Troje. So the army leaders gather the Greek soldiers at the beach.
The soldiers are confused: they can not stand the delay in sailing out (they can not bear it, that they are delayed in sailing out).