Terug naar Natuurkunde
Home Page www.wjsn.nl

Applet Botsende Treinwagons

Hieronder staat een "Applet" over twee botsende treinwagons.
Druk tussendoor steeds op de knop "Reset" als je vast loopt! De Applet zet een treinwagon klaar - de tweede verschijnt daarna links in beeld en botst op de eerste. Wat er gebeurt door de botsing hangt af van het gewicht van de beide wagons maar ook van het soort botsing: elastisch of niet.
Oefening 1: Kijk of ingevuld is: elastische botsing, massa (= gewicht) van de rode treinwagon = 0,5 kg, snelheid van de rode wagon = 0,2 m/s (meter per seconde). Als dat niet zo is, dan moet je dat zelf invullen. Druk daarna op "Start". Noteer op je blaadje de snelheid na de botsing van beide karretjes. Dat staat nu onderaan vermeld. Wat valt je op?
Oefening 2: Zorg dat ingevuld is: elastische botsing, massa (= gewicht) van de rode treinwagon = 1,0 kg, snelheid van de rode wagon = 0,2 m/s (meter per seconde). Druk op "Reset" en daarna op "Start". Noteer op je blaadje de snelheid na de botsing van beide karretjes. Wat valt je op? Geef een verklaring hiervoor en verzin zelf een ander voorbeeld. Probeer daarna ook de niet-elastische botsingen en andere snelheden.