Terug: Informatiekunde
Russian Page
Greek Page

Maak je eigen toetsenbord "twee-talig" - maak er b.v. een Russisch toetsenbord van.
Russische (OF Griekse of .....) Teksten schrijven m.b.v. je eigen toetsenbord

Ga naar Start | Instellingen | Configuratiescherm | Toetsenbord | Taal

En kies voor "Toevoegen" en daarna voor de Taal - b.v. Russisch. Omdat je in een programma als Word moet kunnen wisselen van taal, moet je dat NU opgeven. Voor het "schakelen" tussen Talen kun je onder meer kiezen voor de toetsen combinatie "Control+Shift". Doe dat en sluit af met "Toepassen" en klik daarna op de OK-knop. Je Toetsenbord is nu "twee-talig" : je kunt in bijvoorbeeld Word alles intypen in het Nederlands, maar tussendoor kun je ook Russische Teksten typen - door te kiezen voor "Control+Shift". Daarna wordt alles wat je typt weergegeven in het Russisch. Wil je daarna weer terug naar "Normaal Nederlands", dan moet je opnieuw "Control+Shift" gebruiken.

Probeer het uit: Ga naar Word en type in: q w e r t ....., etc.. Type alle letters in, die op je toetsenbord staan - dus tot en met b, n, m en daarna ook nog: , . en /

Kies nu voor omschakelen naar het Russisch met "Control+Shift" en type nogmaals alles in - in dezelfde volgorde. Je krijgt nu NIET de volgorde: q w e r t ........, etc. , maar de Russische "characters". Door ze onder elkaar te zetten, zie je welke toets bij welke Russische letter hoort.
ADVIES: koop tenminste 33 stickers, schrijf daar de Russische letters op en PLAK die op je toetsen. Onderstaand overzicht maakt duidelijk op WELKE TOETS je welke sticker moet plakken.

q w e r t y u i o p [ ] a s d f g h j k l ; ' z x c v b n m , . /
й ц у к е Н г ш щ з х ъ ф ы в а п р о л д ж э я ч с м и т ь б ю .

Met Caps Lock (Hoofdletters)
Q W E R T Y U I O P { } A S D F G H J K L : " Z X C V B N M < > ?
Й Ц У К Е Н Г Ш Щ З Х Ъ Ф Ы В А П Р О Л Д Ж Э Я Ч С М И Т Ь Б Ю .