Terug naar Informatiekunde
Terug naar: Start - de eerste 2 lessen

Het Toetsenbord

Het toetsenbord waarvan jullie gebruik maken is bedoeld voor de INPUT, voor de invoer van commando's en gegevens. Er zijn een groot aantal verschillende toetsenborden op de markt: voor Griekse, Hebreeuwse, Armeense, Arabische talen e.d.. Als je letters invoert op een Hebreeuws toetsenbord dan spring je elke keer een stap naar links - bij ons een stap naar rechts. Daarnaast zijn er ook binnen landen die netals wij het Latijnse schrift gebruiken verschillen. Het Italiaanse toetsenbord bijvoorbeeld verschilt van die in Nederland en Vlaanderen. Wij maken gebruiken van de zogenaamde Amerikaanse variant.

Wat beginners moeten weten

Eerst een opmerking over het rechterdeel van het toetsenbord, dat gemaakt is voor het invoeren van cijfers. De toetsen met de cijfers 0, 1, 2 tot en met 9 moet je gebruiken in combinatie met de knop "NumLock", die boven de cijfers zit. ALLEEN als die knop "aan" staat (lampje aan), dan kun je met de cijfertoetsen ook inderdaad cijfers invoeren.
Er is een vergelijkbare toets, de "CapsLock" die je gebruikt in combinatie met de toetsen waarop letters staan. ALLEEN als die "aan" staat (lampje aan), dan krijg je hoofdletters (Capitals in het engels). Als je kleine letters wilt invoeren en maar heel af en toe een hoofdletter, dan moet je de "CapsLock" uitzetten. Als je tussendoor dan toch een keer een hoofdletter nodig hebt, dan kun je de "Shift-toets" gebruiken.
Door de "Shift-toets" te gebruiken krijg je in plaats van kleine letters hoofdletters. De toetsen waarop geen cijfers of letters staan, doen ook mee als je de "Shift-toets" gebruikt. Kijk bijvoorbeeld naar de toets waarop een * staat en een 8. Je krijgt de 8 zonder en de * met de "Shift-toets".
Op het rechterdeel - waar de cijfers staan - vind je ook een toets met Ins en Del. Ins staat voor "insert" (= tussenvoegen) en Del staat voor "delete" (= verwijderen). Deze twee toetsen gebruik je vaak als je fouten in je tekst hebt staan. Je wilt ergens iets toevoegen - gebruik dan de "Ins-toets". Je wilt een stuk verwijderen - gebruik dan de "Del-toets". Er is nog een toets die hierop lijkt, de toets met een zwarte pijl, die bij ons naar links wijst. Op een ouderwetse typemachine kwam deze toets ook al voor. Met deze "BackSpace-toets" maak je een stap naar links. In het Hebreeuws en Arabisch ga je met deze toets een stap naar rechts. Dat lijkt gek maar is het niet. De schrijfrichting is van links naar rechts. De "BackSpace-toets" brengt je dus een letter terug en verwijdert je fout en dat gebeurt in het Arabisch dus ook (want daar schrijft men van rechts naar links). Deze toets gebruik je als je iets invoert en je ziet dat je een typefout maakt. Je kunt hem dus direct verbeteren.
Tussen het letterdeel (links) en het cijferdeel (rechts) zitten ook nog andere pijltjestoetsen. Mensen die vaak de muis gebruiken en daar last van krijgen, hebben hier voordeel bij. Daar links naast zet de "Enter-toets". Deze toets had vroeger de functie van "voer commando uit" ofwel "verstuur de laatste regel", e.d.. Tijdens het internetten werkt deze toets nog steeds op deze manier. Voor het maken van teksten gebruiken veel mensen hem ook op deze manier: ze drukken op de "Enter-toets" aan het eind van elke regel. Probeer dit te vermijden - doe het alleen aan het einde van een alinea. (netals een paar andere toetsen komt de "Enter-toets" vaak tweemaal voor op toetsenborden).
Tot slot. Linksboven zit de "Escape-toets" (Esc). Daarmee kun je vaak het scherm, dat je voor je ziet, afsluiten bijvoorbeeld bij veel computerspelletjes. Soms kom je via de "Escape-toets" een vorig scherm terecht. Voor ons is dit niet van belang. De grootste toets vind je beneden. Dat is de "Spatie-toets" - je gebruik hem om een spatie tussen woorden te krijgen. Er zijn nog twee andere knoppen van belang: de "Controle-toets" (Ctrl) en de "Alt-toets". Wat jullie op dit moment alleen maar hoeven te weten is het volgende. ALLEEN als alles vast zit en je kunt niets meer doen, dan is de beste oplossing vaak drie knoppen gelijkertijd indrukken. Het gaat om de "Controle-toets", de "Alt-toets" en de "Del-toets". Op deze manier sluit je een programma af, dat voor de storing zorgde. Je krijgt daarna een vraag over het afsluiten van het programma dat het niet goed doet of over het afsluiten van de computer. Beantwoord die vraag en je kunt weer verder.


Terug