Terug

Instellen van "tabs"
De 2 opdrachten staan hieronder

Tabs worden gebruikt indien je niet aan het begin van een regel wilt beginnen met je tekst of als je ergens in je tekst wilt "inspringen". Een voorbeeld staat hieronder. Tabs geven steeds de posities aan, waar:

  1. een tekst moet beginnen (links uitlijnend) -
  2. een tekst moet eindigen (rechts uitlijnend) -
  3. het midden van een tekst zich bevindt (centrerende tab) -
  4. de decimalen van een getal moeten komen (decimale tab) -

Zodra de tabs zijn ingesteld, kun je de Tab-knop op je toetsenbord gebruiken. Probeer eerst de standaard (ingestelde) tabs. Ga naar Word en type in: abc. Ga daarna met je muis (= cursor) links van de a staan en druk een keer op de Tab-knop. De tekst "abc" komt nu op de positie te staan waar de linker tab (standaard) staat - een stuk naar rechts dus. Ga nu met je cursor tussen de a en de b staan en gebruik opnieuw de Tab-knop. De tekst "bc" komt nu op de positie te staan, waar (standaard) de tweede tab staat. Ga nu tussen de b en de c staan en gebruik nogmaals de Tab-knop. De c komt nu bij de derde tab-positie te staan.
Alles wat hierna / hieronder volgt, kun je nu gaan uitvoeren. Door voorgaande oefening begrijp je wat een "Tab" is en hoe het een en ander werkt. We gaan eerst de standaard-instelling van de tabs slopen (= ongedaan maken). Daarna zet je ze neer op andere posities (zie opdracht 1).

Voorbeeld: Ons bedrijf heeft diverse vestigingen met eigen specialisaties. Zie bijgaand overzicht:

Vestiging Den Haag
Hang- en Sluitwerk
Deuren
Ramen
Kozijnen
Vestiging Leiderdorp
Onderhoud Tuinen
Schuttingen
Tuinmeubilair

Opdracht 1.

De tabs staan ingesteld op de "standaard-instelling" (meestal staat er een tab om de 1,5 cm). Verwijder nu EERST alle aanwezige tab-instellingen: selecteer eerst alle tekst (als je die nu al hebt) en ga daarna naar: Opmaak | Tabs en kijk naar: "Standaardtabs om de:". Zet daar een 0 neer of het kleinst mogelijke getal. Klik daarna op "Alles Wissen". Lukt het niet op deze manier, klik er dan op een en kies voor "wissen"; herhaal dat totdat alle (standaard)tabs verwijderd zijn.
Op het bovenstaande voorbeeld te maken, moet je nu eerst de linker "tab" op 2 cm zetten. De andere "tabs" zet je op 5, 8, 11 cm, etc. Dat doe je als volgt: type in het menuutje dat je te zien krijgt links bovenaan het getal 2 in. Bij "Standaardtabs om de:" moet je intypen 3. De eerste tab staat nu op 2 cm, de tweede op 5 cm (= 2 + 3), de derde op 8 cm (= 5 + 3), etc.
Probeer nu of je het voorbeeld, dat hierboven staat, ook zelf kunt maken. Zodra je de eerste keer de Tab-toets op je toetsenbord gebruikt "spring je naar positie 2 cm". Ga hiervoor direct voor het woord "Vestiging" staan met je cursor. Dat woord is alles erachter springt nu naar positie 2. In de liniaal bovenin, kun je checken of hij inderdaad naar 2 cm is gesprongen. Hang- en Sluitwerk begint nu in positie 5 (2 maal de Tab-toets gebruiken dus). Maak de tekst af en kies aan het eind lettertype "Verdana" met een lettergrootte van 10, maar voor de tekst "Deuren", etc. de lettergrootte 8.
Als je dat hebt gedaan, dan moet je de "onzichtbare" codes en symbolen, die Word heeft, zichtbaar maken en bekijken. Dat kun je doen door bovenin te kiezen voor dit symbool. [ hij zit misschien achter het symbool voor "meer"; dat is een symbool met "pijltjes" ]. Alles moet er dan ongeveer zo uit zien als het voorbeeld hieronder. Zo kun je dus nakijken of je het goed het gedaan. Bijvoorbeeld: staan er puntjes in, dan heb je de Tab-knop niet goed gebruikt.N.B. Het voorbeeld, dat boven opdracht 1 staat, is onderdeel van een HTML-pagina. In Word ziet hij er daarom iets anders uit (en iets exacter).

Gebruik van de liniaal.

De "liniaal" is zichtbaar als er een vinkje bij het woord "liniaal" staat. Controleer dat via Beeld | Liniaal. In de liniaal zie je centimeters staan, die je kunt gebruiken om de "tabs" in te stellen. Ga eerst naar het vakje, dat je links van de liniaal ziet staat. Door erop te klikken, krijg je achtereenvolgend (meer dan) vier verschillende symbolen te zien. Een symbool dat lijkt op een hoofdletter L (een links uitlijnende tab), het spiegelbeeld ervan, etc. etc. Kijk naar de plaatjes die aan het begin van deze pagina staan. De decimale tab wordt gebruikt voor decimale getallen. Een decimale tab zet alle komma's van decimale getallen onder elkaar. Het maakt niet uit hoeveel decimalen je achter de komma intypt.

Opdracht 2.

Maak nu met behulp van de liniaal het overzicht, dat onderaan deze pagina staat. Kies alleen in de bovenste kop-regel voor de "tab voor centreren" voor de woorden: Type, Breedte, Hoogte en KiloBytes. De Tabs moeten staan op: 3 cm (Type), 4,75 cm (Breedte), 6,75 cm (Hoogte) en 9 cm (rechter kolom voor KiloBytes).
Om de rest ook voor elkaar te krijgen kies je een van de "Tabs" uit, die in het vakje staan links van de liniaal. Daarna ga je in regel staan onder het woord "Type" achter "Roos" en klik daarna in de liniaal bij de afstand 2,5 cm. De gekozen Tab (een linker) staat nu in de liniaal op de juiste positie (check dat!). Dit doe je ook bij de drie kolommen rechts daarvan. De afstand daar moet zijn: 5 cm = rechts uitlijnende tab onder Breedte, 7 cm onder Hoogte en 9 cm = decimale tab onder KiloBytes.
Doe je het fout dan kun je de verkeerde tab in de liniaal naar beneden slepen om hem te verwijderen (met je cursor erop gaan staan en naar beneden trekken). Je kunt hem ook naar links of rechts slepen om hem te verplaatsen naar de "juiste" plek.

In onderstaand schema werd gekozen voor het lettertype Verdana met een lettergrootte van 11. Als jij dat ook kiest, dan moet het er ongeveer zo uit zien als hieronder.

Overzicht / schema


Plaatjes Type Breedte Hoogte KiloBytes

Roos jpg 100 200 5, 6
Kaas gif 120 50 3, 111
Blok bmp 230 230 10, 31
Hond gif 50 80 1, 71
Kat jpg 70 324 8, 27


Terug