Terug naar: Vakkenhoek
Home Page: www.wjsn.nl
Below you will find the same text in English. Go to:
The history of the written language - origin of language scripts
Romanian Translation - Istoria limbajului scris
© 2014 - W alt's J ungle S tudio, N ederland - - > Mail: W J S N

The history of the written language: written texts from approximately 3500 BC and examples
Writing has presumably been invented four times at different locations: In Egypt (Africa), in China and in Mesopotamia (Asia) and in America. But maybe it has been invented five times (also in Harappa, India). [ From all the scripts several examples are presented by means of pictures ]. Today: there are four scripts present in the world: I. Sinitic Script like Chinese, II. Sogdian Script (vertical Mongol script), III. Brahmi Script like Devanagari and Tamil and IV. Phoenician Script. More information about: Brahmi Script and Phoenician Script . At this page the word "script" is used instead of "language script" or "written language".

Continue below for text in English OR use this link for "The history of Writing", Continue .

De Geschiedenis van de schrijftaal
Samengesteld door: Drs. W. Jansen Heijtmajer

Onderwerpen en Paragrafen op deze pagina

Geschiedenis geschreven taal en taal schriften
Bronnen: Het werk van John Man [ met name: Alfa Bèta, Hoe ons alfabet vorm gaf aan de westerse beschaving, ISBN 90 4390 210 1, Uitgegeven door: Tirion Uitgevers B.V. (Baarn), 2001; diverse sites van WJSN (www.wjsn.nl) en internet-sites, die hieronder gespecificeerd worden.

De sites van wjsn zijn vrijwel allemaal talen-sites, waarbij zowel pictogrammen als internet-karakters gebruikt worden. De sites geven m.a.w. informatie over het "schrift" zelf EN over de methode om dat zelf te maken op een computer. Tevens kunt u vanaf de bedoelde talen-sites alle karakters downloaden (de pictogrammen dus).


Mooie Bed & Breakfast www.woudsebos.nl

Egyptische Hiërogliefen
Soemerische kleitabletten
Spijkerschrift
Proto-Sinaitisch schrift
(Oud) Hebreeuwse schrift
Lineair A en B + Kreta schijf
Fenicisch schrift
(oud) Griekse schrift
Romeins schrift, Latijn
Oud Duitse schrift
Oud Franse schrift
Oud Nederlands/Vlaams schrift
Oud Engels schrift
Oud Perzisch schrift
Arabisch schrift
Thaana schrift (Dhivehi)
Ethiopisch schrift (Amharisch)
Cyrillisch schrift (Russisch)
Armeens schrift
Georgisch schrift

Chinese schrift
Japans schrift (Hiragana)
Koreaanse schrift (Han Gul)
Brahmi schrift
Tamil schrift
Tibetaans schrift
Mongools schrift (Mongol)
Bengaals schrift (Bangla)
Birmaans, Birmees schrift
Kambodiaans schrift (Khmer)
Laotiaans schrift (Lao)
Thais schrift (Thai)
Schrift van de Maya's

Het Oudste schrift ?

De Geschiedenis van geschreven taal en taalschriften: geschreven teksten vanaf ca. 3500 voor Christus
Het beschrijven van de geschiedenis van de geschreven taal is en blijft altijd een onvolledig geheel. De gesproken taal en mondelinge overdracht blijft immers buiten beeld en dus zal men genoegen moeten nemen met materiaal, waarop inscripties, symbolen en tekeningen werden "geschreven", die ook nog eens "bewaard" zijn gebleven.
Het schrift is wellicht wel viermaal uitgevonden: In Egypte (Afrika), in China en in Mesopotamië (Azië) en in Amerika. Maar mischien is het wel vijfmaal uitgevonden (n.l. ook in Harappa). Er worden "vier soorten" schrift onderscheiden: I. Sinitic Script zoals Chinees, II. Sogdian Script zoals het verticale Mongoolse schrift, III. Brahmi Script zoals b.v. Tamil en IV. Phoenician Script (verspreid door de Feniciërs). Zie verder de onderverdeling binnen het Brahmi Schrift en binnen het Fenicische Schrift .

Tekeningen en het Alfabet. Bewoners van het huidige Amerika (Azteken, Mixteken en Maya's), uit Azië (het huidige Irak, India en China), uit Afrika (Egypte, Ethiopië, etc.) maar ook Europeanen hebben lang geleden tekeningen gemaakt van dieren zoals schapen, ossen en zelfs mammoets. Die tekeningen zouden uiteindelijk tekens en symbolen worden, waarmee anderen vele eeuwen later de eerste geschreven taal konden construeren.
Ruim 8000 jaar geleden bestond er nog geen geschreven taal: er bestonden geen geschreven letters, woorden of zinnen, maar wel iets vergelijkbaars. Er bestonden al notaties voor cijfers; het bekendste voorbeeld is het "Ishango Bot", gevonden in Afrika (nabij het Edwardmeer - een van de bronnen van de rivier "De Nijl"). Er staan streepjes op het stuk bot, die bewust op een bepaalde manier en in een bepaalde volgorde in het bot zijn gekrast. De ouderdom van het bot wordt geschat op zeker 8000 jaar, maar sommigen gaan uit van een ouderdom van 20000 jaar.
In feite schreef men het getal 1 op door een kras te maken. Het getal 2 werd weergegeven door twee krassen, etc. Veel eerder dan de geschreven taal bestonden er dus al geschreven symbolen voor cijfers. Kijk verder op de Belgische site Ishango Bot
Het alfabet is zeer waarschijnlijk slechts eenmaal uitgevonden heeft zich vervolgens verspreid over de wereld. Het eerste alfabet ontstond waarschijnlijk ongeveer 2000 jaar voor Christus in Egypte. Zie hiervoor dit artikel in het Nederlands over het eerste alfabet of het origineel in het Engels. Andere voorbeelden zijn: het Griekse Alfabet en het oude Romeinse Alfabet (N.B. daar vindt u ook originele Romeinse en Oud-Griekse teksten - digitale versies). Meer informatie kunt u hieronder vinden: zowel over het schrift als over het alfabet. Verder kunt u terecht bij: Oorsprong Alfabet - Tijdlijn en bij: Oorsprong van het Alfabet .

Oudste schrift? Ligt de oorsprong in Soemer, Egypte, Harappa of elders?
Dat blijkt nog (steeds) geen uitgemaakte zaak te zijn. De meningen over de eerste geschreven taal, de voorlopers daarvan, de varianten daarop en over het eerste echte alfabet lopen nog altijd uiteen. Er lijkt wel wat meer duidelijkheid te komen, zoals hieronder blijkt. De site Tour Egypt Net meldt, dat er Egyptische Hiërogliefen gevonden zijn, die gemaakt zijn rond 3100 jaar voor Christus. Zie verder de rubriek hieronder over "Oud Egyptisch schrift" en Hiërogliefen.
Ongeveer 100 jaar eerder werden gegevens verzameld, die ook verwijzen naar Egypte. Kijk hiervoor naar het recente artikel op de site van de BBC: Nieuwe Ontdekkingen van: 3200 voor Christus. Indien de BBC site (tijdelijk) ontoegankelijk is of als het artikel inmiddels verwijderd is, kijk dan onder: Opgravingen: 3200 voor Christus . Dit alles zou betekenen, dat het niet de Soemeriërs waren met de oudste vorm van geschreven taal, hetgeen tot voor kort werd aangenomen. Kijk voor de Soemeriërs hieronder bij: "Spijkerschrift" maar ook onder: "Soemerische kleitabletten".

Maar ..... nog eerder - namelijk 300 jaar daarvoor - zijn er mensen uit Harappa geweest, die eveneens over een vorm van geschreven taal beschikten. Kijk op de site: Harappa van: 3500 voor Christus . Dit zou dus betekenen, dat de eer niet toe komt aan de oude Egyptenaren noch aan de Soemeriërs.
Uit diverse andere bronnen zou blijken dat onder meer het Hebreeuwse schrift, het Tamil schrift en het Brahmi schrift nog veel ouder zijn. Ook op deze "beweringen" worden hieronder nader ingegaan.
Het verhaal gaat verder: ook de Chinezen claimen bewijzen te hebben, waaruit blijkt, dat het alleroudste schrift, Oldest writing Chinese? - de oudste geschreven taal - afkomstig is uit China. Daarnaast zijn er discussies gaande over het alleroudste Europese schrift - en dat zou ook veel ouder zijn dan dat van de Egyptenaren en Soemeriërs. Mooie voorbeelden hiervan staan op de sites van Omniglot: Vinča Schrift , Nationmaster.com: Old-European-Script en Baghdad Museum: Oud Europees Schrift . Mooie plaatjes van het schrift, de Tartaria Klei Tabletten staan op de site: The Tartaria Tablets .

Soemerische kleitabletten (3200 voor Christus)
Tot voor kort gingen velen ervan uit, dat de oudste "schrijftaal" of beter gezegd - een voorloper daarvan - afkomstig was van de Soemeriërs. Wat zij destijds opschreven zou later leiden tot het bekende "Spijkerschrift". Verwezen wordt naar de streek Sumer OF Soemer - naar wat nu Irak is en naar het niet-Arabische volk, dat daar destijds woonde (de Soemeriërs). Al in ongeveer 3200 jaar voor Christus bestond of ontstond daar een zgn. pictografisch schrift (tekeningen), dat uiteindelijk zou uitmonden in het "spijkerschrift". De tekeningen kunnen dus niet gezien worden als "geschreven taal", maar wel als een voorloper daarvan. Er is uit deze "oudheid" nog redelijk wat bewaard gebleven; kijk b.v. op: Soemeriërs: hun taal en teksten , maar ook bijvoorbeeld op het terrein van de geneeskunde . Een raadsel is wel wie of wat deze bewoners van de streek "Soemer" - de Soemeriërs - zijn. Waar ze vandaan kwamen is niet bekend. Ook hun taal lijkt op geen enkele andere taal. Zie verder o.a.: Soemeriërs: hun herkomst .
Vanuit onder meer Hongaarse bronnen wordt dit bestreden: meer dan 50 procent van de woorden komt overeen met het Hongaars (= Magyar Nyelv). Zie hiervoor het diagram op de volgende Hongaarse site: www.maghar.hu over het Soemerisch .

Al rond 3000 voor Christus gebruikte iemand op een Soemerisch kleitablet het pictogram van een rietstengel, maar dan op een "gekke plaats". Het woord dat erbij hoort was "dzji" en dat betekent ook "terug betalen". Achter het pictogram stonden voorwerpen, die dus nog terug betaald moesten worden. Het woord voor gerst was "sje", maar het teken voor dat woord kon ook gebruikt worden aan het begin van alle andere woorden die met "sje" begonnen. Spijkerschrift was prima geschikt om het Soemerisch weer te geven, omdat het als basis lettergrepen en vier klinkers omvatte, die werden aangepast door middel van voor- en achter-voegsels.

Het nadeel van dit soort (syllabische) schriften was, dat ze altijd veel dubbelzinnigheden bevatten. Er werden talloze kleitabletten gevonden (vanaf 1850).

De bovenste foto aan de rechterkant toont het schrift van ongeveer 2700 voor Christus. Het lijkt erop dat er een relatie bestaat met het oude schrift uit de Indus Vallei (zie hierboven). De onderste foto geeft het Philadelphia Tablet weer en daarmee het schrift van rond 3000 voor Christus.

Lineair A en B + De schijf van Kreta (2000 voor Christus)
In 1908 werd op het eiland Kreta een schijf gebakken klei ontdekt met een diameter van slechts 16 cm. Er stond een onbekend schrift op, dat pictografisch was en in het verleden gebruikt werd voor het bijhouden van administraties. De mensen op Kreta zijn rond 1700 voor Christus een ander schrift gaan gebruiken, dat later Lineair A werd genoemd (nog steeds niet volledig ontcijferd). Wie de lijst van de 214 Chinese "radicals" (hieronder) door bladert, ziet diverse overeenkomsten met Lineair A, hetgeen louter toeval zou kunnen zijn. Voorbeelden zijn: , , en .
Nog later na de ondergang van de (Minoïsche) beschaving maakten de Griekse overheersers gebruik van weer een ander schrift (Lineair B). Voorbeelden zijn: , , en . Bekijk desgewenst ook de sites van Omniglot over: Lineair B en over: Lineair A.
Het in 1908 ontdekte schrift lijkt op geen enkel ander schrift. De tekens op de schijf waren niet geschreven of gekrast maar gestempeld. Het is de oudste nu bekend vorm van boekdrukkunst. Vermoedelijk is de schijf van een beschaving geweest uit het oostelijke Middellandse Zee gebied rond 2000 voor Christus. Speculaties zijn er volop. Het gaat echter maar om een tablet zonder relatie met klanken en/of andere schriften. Wellicht zal daarom de in 1908 gevonden schijf altijd een raadsel blijven.

Proto-Sinaitisch schrift (2000 voor Christus) Voorbeelden zijn: , , en .
Petrie bezocht de Sinaï in 1905 en vond daar 8 tabletten uitgehouwen in steen in een rotswand. Gardiner en Albright analyseerden de teksten op de tabletten. De laatste noemde het schrift Proto-Sinaitisch. Sass volgde hen later en bezocht de Sinaï in 1972 en nogmaals in 1978. Hij vond daar in een grot nog een perfect voorbeeld van het Proto- Sinaitisch: een voorbeeld van het alfabet plus foto's en tekeningen
John Darnell ontdekte in Wadi el-Hol (ofwel: Wadi Al Hol) in 1990 diverse tekens die leken op het Proto-Sinaitisch. Plunderaars vernietigden echter veel van zijn vondsten. Op basis van foto's kon hij alsnog een verslag schrijven. Zijn conclusie was dat de teksten en het alfabet stamden uit ongeveer 2000 voor Christus. Hoe het er uit zag, dat ziet u op deze site (Negev) .
Het waren deze tekens en dit alfabet dat de Feniciërs later zouden overnemen. Duidelijk is dat er tegenhangers bestaan – namelijk dat wat Petrie rond 1905 ontdekte in de Sinaï.

Spijkerschrift (2000 voor Christus)
Ongeveer 4000 jaar geleden maakten boekhouders kleitabletten in Mesopotamië (vooral in het zuidelijke deel - in Babylonië dus). Op de tabletten stonden schapen en ossenkoppen afgebeeld. Het betekende iets als "reeds belasting betaald" of "tegoed bon" of zoiets. Wanneer de afspraken waren gemaakt, of er betaald was of nog betaald moest worden, of het schaap dood was of niet – dat stond er allemaal niet bij. Het kan dus gezien worden als "een geschreven taal in wording". Enkele voorbeelden vindt u op deze site en hele mooie onderaan de volgende site .
Ongeveer 3800 jaar geleden ontstond in Babylonië (Oud Babylonische rijk) een van de oudste getalsystemen (voor 1, 2, 3, etc.). Een mooi voorbeeld is het Plimpton tablet nr. 322, waaruit op te maken is, dat men "wat later de Stelling van Pythagoras" zou gaan heten, toen al beheerste (1800 jaar voor Christus). Zie verder onder de getalsystemen van de wereld .


Het voorbeeld komt uit de Assyrische Periode en geeft het Spijkerschrift van ongeveer 1000 voor Christus weer.

Ongeveer 3500 jaar geleden kreeg de (omringende) Babylonische samenleving een complexer karakter en daarmee ook het pictografische schrift. Pas later ging men het schrift spijkerschrift noemen. De tekeningen of eigenlijk "logogrammen" werden abstracter en de tekens gingen ook steeds vaker losse letters voorstellen. Lettergrepen lijken de kern van woorden aan te geven. De lettergreep zorgde voor de verfijning van dit Soemerische/Babylonische schrift. Iemand moet bedacht hebben dat een pictogram zowel een voorwerp als een klank kon vertegenwoordigen. Zodra men een symbool eenmaal gebruikt heeft voor een klank zoals de naam van een voorwerp, dan kan men dat symbool daarna steeds opnieuw gebruiken wanneer de klank zich voordoet. In rebussen zien we hetzelfde principe. Een pictogram van een "trom" en van een "pet" levert een trompet op.

Oud Egyptisch schrift - Hiërogliefen (1500 voor Christus) Voorbeelden zijn: , , en .
In Egypte werd in 1799 een steen gevonden, die 760 kg woog met daarop: Grieks, Hiërogliefen en Demotisch (een variant op de voorlaatste). Hiërogliefen zagen er uit als volgt . De beroemdste ontcijfering aller tijden volgde na de vondst. Het zou 20 jaren duren. Netals het spijkerschrift was de oorsprong te herleiden tot tekeningen die rond 3200 voor Christus gemaakt werden. De Egyptenaren gebruikten geen klei maar steen om op te schrijven. Zij experimenteerden veel en gebruikten - waar en als dat nodig was - gewoon meer stenen. Schrijven werd een kunst en men ging weldra ook afzonderlijke letters gebruiken. Op de site www.touregypt.net kunt u hierover veel informatie vinden: Hiërogliefen in Egypte . Er is nog een site, die met name de Bijbel centraal stelt, waarop erg veel archeologische vondsten en lokaties in Egypte staan: Egypische Archeologie .
Ook d Amarna brieven werden in Midden Egypte gevonden. Die waren geheel in het spijkerschrift geschreven. Opnieuw een bewijs wellicht dat de naast elkaar gelegen beschavingen - de oud-Egyptsche en die van Mesopotamië - nauw met elkaar in contact stonden.
De Egyptenaren gebruikten 700 tekens (hiërogliefen) in de klassieke tijd (tussen 1500 en 200 voor Christus) en ongeveer 5000 tekens rond 300 na Christus. Het systeem is erg begrijpelijk juist omdat het niet zuiver alfabetisch is. Je kunt direct zien tot welke categorie de woorden behoren onder meer door de voorvoegsels.
Nog eerder namelijk zo'n 3800 jaar geleden ontstond in Egypte een van de oudste getalsystemen (voor 1, 2, 3, etc.). Een mooi voorbeeld is aanwezig op de zgn. "Moscow Papyrus". Zie verder onder de getalsystemen van de wereld .

Chinese schrift (1400 voor Christus) Voorbeelden zijn: , , , , , en .
De Chinezen hadden rond 1400 voor Christus een schrift dat de basis vormt voor het huidige Chinese schrift . Voorbeelden van Oud Chinees zijn: Jiaguwen (zijn ontcijferd) en de bekende Oracle bones . De organisatie www.china.org.cn kwam met het bericht dat het Chinese schrift het oudste schrift van de wereld is: Oldest writing Chinese? .
Een kenmerk van het Chinese schrift is uniek: de determinator en het grondwoord werden samengevoegd tot een diagram. [ N.B. In het spijkerschrift en bij de hiërogliefen fungeerden de determinatoren als een aparte eenheid ].
De Chinezen wilden alle tekens in een eigen, beperkte ruimte (blok) geplaatst hebben – hoe gecompliceerd ze ook waren (het zgn. "block-system"). Je kunt de Chinese karakters in een schema plaatsen met: 214 semantische tekens, de zgn. "radicals" aan de zijkant en ongeveer 4000 fonetische tekens aan de bovenkant. Samen levert dat 800 000 vakjes op met lettergrepen. Echter volstaan kan worden met slechts 900 fonetische tekens hetgeen 4300 karakters oplevert en dat is voldoende voor de meeste geletterde mensen.
De oudste karakters die gebruikt werden voor de weergave van "getallen en cijfers" zijn al 3500 jaar oud (Hangs en Taungs). Bekijk hiervoor de voorbeelden. Later is men in China andere symbolen gaan gebruiken voor getallen, die deels gebaseerd lijken te zijn op het Brahmi schrift. Dat leidt en leidde tot speculaties, dat het Chinese schrift in feite gebaseerd is OF zou kunnen zijn op het (oudste) Brahmi schrift. Waarschijnlijk klopt dat niet en is het Chinese schrift onafhankelijk van het Brahmi schrift ontstaan. Kijk b.v. ook onder Brahmi, Hindi en Devanagari schrift (elders op deze pagina).

Fenicisch schrift (1000 voor Christus) Voorbeelden zijn: , , en .
De Fenicische handelaren worden verantwoordelijk geacht voor de verspreiding van het alfabet, dat zij hadden overgenomen van volken, die een vorm van Proto-Sinaitisch schrift gebruikten. Het volledige Fenicische Alfabet staat hier . De Hebreeën, Grieken en Arabieren ontwikkelen hun eigen alfabet op basis van het alfabet van deze Feniciërs. Dat is de mening van John Man en van vele andere experts. Hun conclusie wordt vandaag de dag door vrijwel iedereen onderschreven. Een mooi overzicht van de relaties tussen de alfabetten, die zijn afgeleid van het Phenicische alfabet staat op de site Scripts: John Clews .

Brahmi schrift uit: India (800-1000 voor Christus) Devanagari voorbeelden in Hindi zijn: , , en .
In India gebruikt men tegenwoordig het Devanagari schrift voor Hindi. Dat schrift kan gezien worden als een opvolger van het oudere Brahmi Schrift . De wiskundige Baudhayana schreef al in 800 voor Christus in het Sanskriet en gebruikte dus het Brahmi schrift. Denkelijk zijn er teksten die ruim 200 jaar ouder zijn. Dat zijn b.v. de Sama Veda, Yajir Veda en de Rig Veda. Zie hiervoor: Rig Veda in Hindi , Rig Veda in Hindi, Vol 1 en Wiki Source: met: Sanskrit Texts. Pas in 500 voor Christus was het Panini, die de grammatica van de taal uitgebreid behandelde en er op die manier voor zorgde, dat de taal geschikt werd voor gebruik door wetenschappers en filosofen. Hoe Devanagari er uit ziet, kunt u vinden op de Hindi Page , waar ook diverse verwijzingen staan over Hindi sites, het alfabet, etc. etc..
Ongeveer 1000 jaar later - ongeveer in 500 na Christus - ontwikkelde men in India een Brahmi getalsysteem, dat later de hele wereld over zou gaan. In 700 na Christus werd de NUL toegevoegd - een mijlpaal in de geschiedenis van het rekenen en de wiskunde. In feite ontstond hier dus de moeder van alle getalsystemen . Zie voor meer informatie de site: getalsystemen van de wereld .
Het schrift zou ook nog veel ouder kunnen zijn. Dat beweren sommigen, hoewel de relatie tussen het gevonden oude schrift (Harappa) en het Brahmi schrift onduidelijk is. Kijk b.v. op de site van de BBC: Oldest Writing ? en op: The mystery of Harappa . Indien de BBC site (tijdelijk) ontoegankelijk is of als het artikel inmiddels verwijderd is, kijk dan onder: Opgravingen: Harappa . Er zijn diverse "groeperingen", die claimen dat het Brahmi schrift in feite de "Moeder is van alle andere schriften". Onder meer de opgravingen in Harappa zouden hiervoor het bewijs leveren. Omdat Harappa wellicht (denkelijk) beschouwd kan worden als een Dravidische taal wordt deze claim ook gehoord vanuit Tamil-kring (eveneens een Dravidische taal). Wie er gelijk heeft, is echter nog niet geheel duidelijk. Duidelijk is wel dat de Harrapa oftewel de Indus beschaving vanaf 1500 voor Christus verdrongen werd door de intocht van Arische Hindoes. De Harappa beschaving had dus weinig te maken met de latere Hindoe beschaving. De enige overeenkomst is het grondgebied.

(Oud) Griekse schrift (800 voor Christus) Voorbeelden zijn: , , en .
Het Griekse schrift bestaat al sinds ongeveer 800 voor Christus. Het is dit schrift, waarvan tijden lang werd aangenomen, dat het het oudste was van de wereld. Vooral Europeanen waaronder de onderzoeker Havelock waren erg volhardend hierin. Alles wat niet uit Europa kwam, stelde niets voor; alles zou te herleiden zijn tot de Grieken en het Griekse schrift. Diverse voorbeelden staan op de Greek Page , de Griekse talen site met onder meer het Griekse alfabet en een echte digitale Oud-Griekse tekst over Troje.
Erg veel is bewaard gebleven. Vandaar dat we een goed beeld hebben van b.v. de Griekse (natuur)filosofen , de Oud-Griekse visie op het zonnestelsel en op de geneeskunde .

(Oud) Hebreeuwse schrift (800 voor Christus) Voorbeelden zijn: , , en .
Er zijn sterke aanwijzingen dat de voorloper van het huidige Iwriet al rond 800 jaar voor Christus gebruikt werd. Het schrift is afgeleid van het alfabet van de Feniciërs, maar anderen beweren dat het vrijwel direct was afgeleid van het Aramese schrift. Hoe het Hebreeuwse schrift er uit ziet, kunt u zien op de Hebrew Page . Daar ziet u ook wat er - net als bij het Oud Grieks - allemaal bewaard is gebleven.
Er zijn ook aanwijzingen dat het "Hebreeuwse Schrift" nog ouder zou zijn - in ieder geval ouder dan het "Oud Grieks" - maar wellicht nog veel ouder. Kijk b.v. op de site van: ancient-hebrew.org . Ook rond het Hindi en Tamil doet zich dit voor: bepaalde groeperingen zijn er op gericht om "hard te maken", dat hun eigen schrift het oudste van de wereld is. Of ze nu wel of niet gelijk hebben, daar kan nog geen definitief antwoord op gegeven worden. John Man alsmede de meeste andere deskundigen gaan ervan uit, dat bedoelde groeperingen het niet bij het rechte eind hebben.

Oud Perzisch schrift (500 voor Christus) Voorbeelden zijn: , , en .
Er zijn (vage) aanwijzingen dat de oude bewoners van het huidige Iran al al rond 500 jaar voor Christus een schrift gebruikten. Kijk b.v. onder: Oud Perzisch schrift . De veldheer Darius I de Grote, een van de belangrijkste leiders van het Eerste Grote Perzische rijk (van 539 tot 332 voor Christus), zorgde voor een verslag van zijn eigen, geslaagde veldtocht. Hij gebruikte daarvoor de getallen van de Soemeriërs en maakte daar combinaties van om zo een eigen Perzisch alfabet te krijgen. Het Eerste Perzische rijk omvatte ook Mesopotamië en Darius I gebruikte het enige schrift dat hem bekend was - het spijkerschrift. Hij gebruikte de "karakters" en maakte daar zijn eigen Perzische tekst van. Dankzij de beschrijving van Darius I de Grote (in de Perzische taal) ) op de berg Behistan kon men later het spijkerschrift ontcijferen (omdat de experts de Perzische taal kenden).

Pas veel later ontwikkelde zich het Farsie (Modern Perzisch), waarbij gebruik gemaakt wordt van Arabische karakters. Kijk hiervoor op de Arab Page met informatie over het Arabische, Urdu en Parsee schrift en alfabet.

Schrift van de Maya's (300 voor Christus) Voorbeelden zijn: , , en .
De Maya's hanteerden evenals de Azteken en Mixteken een hiërogliefen-schrift rond 300 voor Christus (sinds kort ontcijferd). Dit en meer staat op: The script of the Maya's en op de mooie site Language-script of the Maya's .
Heel bijzonder is het feit dat de Maya's ook een eigen getalsysteem ontwikkelden. Om hun getallen te kunnen vergelijken met b.v. die van Oud Egypte en Oud China kunt u de site getalsystemen van de wereld raadplegen.

Romeins schrift (Latijn) (250 voor Christus) Voorbeelden zijn: A, B, C, D, E, en F.
Het Romeinse schrift - de geschreven taal van de Romeinen - bestaat sinds ongeveer 250 voor Christus. Een bekend voorbeeld hiervan is het werk van Plautus. De teksten van deze Plautus, maar ook Cato, Ennius, Terentius en alle anderen, vindt u onder: Latin Literature .
Het waren de Etrusken die in grote delen van het huidige Italië de dienst uitmaakten en die hun eigen alfabet hadden. Het in de westerse wereld vrijwel overal gebruikte alfabet is dus afgeleid van het Etruskische alfabet, die het op hun beurt hadden afgeleid van het Griekse schrift. Ongeveer 2000 jaar geleden werd het volgende Romeinse Alfabet gebruikt. Meer informatie en details worden weergegeven op de site Orbilat.com: Lingua Latina . Mooie voorbeelden (zie de foto's) werden gevonden op de Vindolanda tabletten .

Tamil schrift uit: Lanka, Tamil-Nadu (100 voor Christus) Voorbeelden zijn: , , en .
Denkelijk is het Tamil schrift al meer dan 2000 jaar oud. Recentelijk zijn er opgravingen verricht in Tamil-Nadu (India) waaruit zou (kunnen) blijken, dat het schrift ruim 600 jaar ouder is. De media die hieraan aandacht schonken, hebben inmiddels de bedoelde publicatie van internet gehaald. Veel informatie over de "ouderdom" van het Tamil schrift staat op de site van de Tamil Heritage Foundation . Als bij het Devanagari script kan ook hier verwezen worden naar de site van de BBC: Oldest Writing ? en op: The mystery of Harappa . De link die sommigen leggen is onder meer gebaseerd op het feit, dat zowel Harappa als het Tamil behoren tot de Dravidische talen familie. Vooral uit eigen kring duiken voortdurend verhalen op, die zouden moeten bewijzen dat Tamil het oudste schrift van de wereld is. De relaties met de opgravingen in Harappa behoren wellicht ook tot die categorie.
Hoe de Tamil taal en het bijzondere alfabet er uit zien, kunt u zien op de Tamil Page . Ondanks de enigszins afwijkende vorm van de letters (met veel krullen; en dus erg decoratief) behoort het schrift toch tot de "schrift-familie" van het Brahmi schrift.

Ethiopisch schrift - Amharisch (350 na Christus)
In de vierde eeuw werden teksten opgeschreven in het Ethiopisch (Amharisch) in een alfabet, dat te herleiden was tot het alfabet van de Feniciërs. Hoe het er uit ziet kunt u lezen op de Ethiopia Page . Daar treft u ook een afzonderlijke pagina aan over het volledige alfabet, dat behoort tot de meeste uitgebreide van alle alfabetten (= zeer veel karakters). Ook kunt u daar een van de eerste digitale Ethiopische teksten vinden. Denkelijk de allereerste op internet.

Arabisch schrift (350 na Christus) Voorbeelden zijn: , , en .
In de vierde eeuw ontstonden Arabische teksten en een Arabisch alfabet, die duidelijk afstamden van het alfabet van de Feniciërs. Veel onderzoekers wijzen er echter op dat een geschreven taal, die men als Oud Arabisch zou kunnen onschrijven, veel later ontstond (300 jaar later). Hoe het schrift er uit ziet kunt u op de Arab Page vinden. Ook de extra karakters staan er op, die gebruikt worden in het huidige Urdu en Farsie (Perzisch). Tevens kunt u daar een extra pagina vinden over de talloze combinaties van karakters, die in combinaties van vorm veranderen, hetgeen Arabisch lezen en schrijven voor leken erg bemoeilijkt. U vindt er ook informatie over zoekmachines in de Arabische taal en over het vertalen van Arabische teksten.
Nota Bene: Er bestaat een uitgebreide data base (alle teksten in het Arabisch maar ook het Engels, Frans, etc.) die zeer de moeite waard is w.b. archeologie en opgravingen van b.v. "taal-schriften": ASSR Informatie Database (Klik op: "Studies & Analyses").

Georgisch schrift (450 na Christus) Voorbeelden zijn: , , en .
Het Georgische schrift van het land "Sakartvelo" bestaat sinds de vijfde eeuw. Op www.parliament.ge vindt u enkele fraaie voorbeelden van het Oud Georgische schrift. Een daarvan treft u hiernaast aan - uit de Bolnisi Sioni Tempel. Het schrift is in dezelfde periode ontwikkeld als het Armeense schrift. Meer informatie en details worden weergegeven op de site Sakartvelo Page .

Armeens schrift (450 na Christus) Voorbeelden zijn: , , en .
Het Armeense schrift bestaat sinds de vijfde eeuw en werd ontwikkeld door Mesrob of Mesrop Mashdots (of Mashtots). Armenië wordt vaak omschreven als het eerste Christelijke land ter wereld en vandaar ook dat na de ontwikkeling van het alfabet direct gestart werd met een Bijbel Vertaling. Kijk verder op: Armenian Church Library . Het schrift werd ontwikkeld (vrijwel) gelijktijdig met dat van buurland Georgië. Op de site Armenian Page vindt u extra informatie over het Armeense schrift en alfabet. Opvallend is dat het oudste manuscript geschreven in "Oud Engels", dat 100-en jaren later geschreven werd, Armeense karakters bevat. Kijk b.v. op de site (Oud) Engels over Beowulf .

Japans schrift Hiragana en Katakana (450 na Christus) Voorbeelden zijn: , , en .
In de vijfde eeuw ontstond de voorloper van het huidige Japanse schrift gebaseerd op het Chinese karakter-systeem. Men kan in het Japanse schrift drie soorten karakters tegen komen: de van oorsprong Chinese karakters (Kanji), het Hiragana voor Japanse woorden en het Katakana voor niet-Japanse woorden (voor de leenwoorden dus). Hoe de Hiragana en Katakana karakters er uit zien en hoe u ze kunt maken, dat kunt u lezen op de Japan Page . U treft er ook verwijzingen aan en onder meer Japanse Zoekmachines en Vertaalmachines.

Tibetaans schrift (650 na Christus) Voorbeeld staat rechts:
In de zevende eeuw ontstond het Tibetaanse schrift gebaseerd op het Devanagari, het basis-schrift voor de taal "Hindi" uit India. Daarmee behoort het schrift tot het Brahmi schrift. Er is echter ook een samenhang met het Mongoolse schrift, dat omschreven wordt als "Sogdian script". Hoe het Tibetaanse schrift en het alfabet er uit zien, kunt u rechts zien, maar ook op de Tibet Page - inclusief een digitale Tibetaanse tekst (sinds kort is dat mogelijk).

Kambodiaans schrift - Khmer schrift (650 na Christus) Voorbeelden zijn: , , en .
Het Khmer schrift uit het huidige Kambodja bestaat sinds de zevende eeuw. Ook dit schrift is afgeleid van het Brahmi schrift. Meer informatie over het schrift en het Khmer alfabet vindt u op de Khmer Page .

Birmaans - Birmees schrift (750 na Christus) Voorbeelden zijn: , , en .
Het Birmese schrift uit het huidige Myanmar bestaat sinds de achtste eeuw. Hoe het er uit ziet kunt u vinden op de Myanmar Page .

Duits [ alt(hoch)deutsch ] schrift (750 na Christus) Voorbeeld:
Een geschreven Oud Duitse taal bestaat in ieder geval al 1250 jaar. Het schrift is direct afgeleid van het Romeinse Alfabet . Meer informatie plus het (huidige) alfabet staan op de website Duits . Daar vindt u ook informatie over wellicht het oudste (bewaard gebleven) Duitstalige manuscript "Merseburger Zaubersprüche" en hoe u dat zelf kunt schrijven/maken.

Oud Franse schrift (850 na Christus) Voorbeeld:
Een geschreven Oud Franse taal bestaat in ieder geval al 1150 jaar. Het schrift is direct afgeleid van het Romeinse Alfabet . Meer informatie plus het (huidige) alfabet staan op de website Frans . Daar vindt u ook informatie over wellicht het oudste manuscript "Serments de Strasbourg" en hoe u dat zelf kunt schrijven/maken.

Cyrillisch schrift w.o. Russisch (950 na Christus).
Het Cyrillische schrift (w.o. Russisch) bestaat sinds de tiende eeuw. De oudste teksten zijn in het Oud Bulgaars geschreven (zgn. kerk-slavisch). Zie het voorbeeld hiernaast. Het schrift en het alfabet staan op de Russian Page . Daar vindt u ook informatie en verwijzingen naar andere sites zoals Russische Kranten, Russische Zoekmachines, Vertaalmachines, etc.

Nederlands - Vlaams schrift (1000 na Christus) Voorbeeld:
Een schrift - een geschreven taal dus - die men zou kunnen omschrijven als "Nederlands" is ongeveer 1000 jaar oud. Het schrift is direct afgeleid van het Romeinse Alfabet . Meer informatie plus het (huidige) alfabet staan op de website Nederlands . Daar vindt u ook informatie over het oudste gevonden schrift, over de geschiedenis van het Nederlands plus talloze uittrekstels van literaire werken en gedichten vanaf de twaalfde eeuw.
Om zelf Oud Nederlandse teksten te kunnen maken heeft u bepaalde "fonts" nodig. Kijk voor de voorbeelden op de sites over: (Oud) Duits en (Oud) Frans.

Engels schrift (1050 na Christus) Voorbeeld:
Een schrift - een geschreven taal dus - die men zou kunnen omschrijven als "Engels" is nog geen 950 jaar oud. Het huidige alfabet maar ook een voorloper daarvan, staan op de website Engels . Daar vindt u ook informatie over "Beowulf", dat in feite niet beschouwd kan worden als een "Oud Engels Schrift", omdat het dat niet is. Het schrift bestaat ondermeer uit karakters die behoren tot het Armeens, Oud Duits (altdeutsch) en Keltisch. Het schrift is dus voor een deel te herleiden tot het Romeinse Alfabet van ongeveer 2000 jaar geleden. Nota Bene: Op de hierboven vermelde site is ook een digitale tekst opgenomen, die gemaakt is met een gewoon toetsenbord van een computer (the first six lines of Beowulf) plus informatie hoe u dat soort "Oud Engelse" teksten zelf kunt maken.
Kijk voor details over "Old English" naar: Medieval Writing of bekijk de site: Paleo Anglo-Norman .

Bengaals schrift (1050 na Christus) Voorbeelden zijn: , , en .
Het Bengali schrift bestaat sinds de elfde eeuw en is afgeleid van het Brahmi Schrift . De details staan op de Bengali Page .

Mongools schrift (1200 na Christus) Voorbeelden zijn: , , en .
De Koreaanse leider Sejong liet zich bij de ontwikkeling van het Han Gul (Koreaanse schrift; zie hieronder bij: Koreaans Schrift) inspireren door de Mongolen, door hun taalschrift en met name door hun grote leider Djenghis Khan. Deze nam het taalschrift van de Oejgoeren over - een alfabetisch schrift. Het nu nog steeds bekende Mongol-schrift werd ontwikkeld rond 1200.
Hoe dit "Sogdian script" er uit ziet, kunt u zien aan het voorbeeld (rechts) maar ook op het volgende plaatje of uitgebreid op de Mongolia Page , inclusief het alfabet en een digitale tekst in het Mongools.
Het is het enige schrift ter wereld dat geschreven wordt van boven naar beneden. Vooral in delen van het huidige China wordt het nog gebruikt (niet meer in Mongolië zelf).

Thais schrift (1300 na Christus) Voorbeelden zijn: , , en .
Het Thai-schrift bestaat sinds ongeveer 1300. Op de Thai Page staat het schrift, het alfabet en hoe u het zelf kunt (re)produceren.

Laotiaans schrift 1350 na Christus) Voorbeelden zijn: , , en .
Het Loa schrift bestaat sinds de viertiende eeuw. Het schrift plus het alfabet worden weergegeven op de Lao Page vinden.

Koreaans schrift : Han Gul (1450 na Christus) Voorbeelden zijn: , , en .
Halverwege de vijftiende eeuw maakte Koreanen hun eigen alfabet: nieuw, modern, kort, bondig, eenvoudig en slim. In de periode daarvoor gebruikte men de Chinese karakters hoewel de Koreaanse taal geheel anders was. Het was Sejong die de Koreanen literatuur wilde geven omdat het volk al die 1000-en Chinese karakters niet kende. Sejong zorgde daarom voor een eigen simpel alfabet, dat bestond uit 28 karakters. Het Koreaanse schrift en het alfabet staan op de Korea Page . U vindt daar ook Koreaanse Zoekmachines, Kranten en Vertaalmachines.
Het zgn. Han Gul (groot schrift) heeft zeer oorspronkelijke kenmerken:

 • letters zijn gebaseerd op Koreaanse fonemen
 • verschil tussen klinkers en medeklinkers
 • vormen hebben betekenis (bij ons is dat verloren gegaan)
 • letters zijn gebaseerd op de positie van de tong bij het uitspreken van klanken
 • letters kunnen gecombineerd worden tot 1096 Koreaanse lettergrepen
 • ze worden dus in "blokken" opgeschreven zoals in het Chinees
 • ze kunnen ook afzonderlijk genoteerd worden – horizontaal en verticaal
 • ze zijn symbolisch en verwijzen naar b.v. man – vrouw, yin – yang, hemel – aarde
Daarnaast zijn ze gekoppeld aan de symboliek van Confucius, gerelateerd aan de bekende "elementen" als water, vuur, etc. en kent zijn "gelijke niet onder de alfabetten" aldus een van de bekendste Han Gul experts uit het westen. Pas in 1896 verscheen de eerste gedrukte krant in het Han Gul. Eerder was de tijd er kennelijk nog niet rijp voor. Het was de communistische leider Kim II die het officieel invoerde in 1945. Pas vanaf die tijd is dat het officiële taalschrift in Noord Korea.

Thaana-schrift (1600 na Christus) Voorbeelden zijn: , , en .
Het taalschrift op de Malediven is bijzonder. Het schrift voor de Dhivehi taal is relatief laat (= recent) tot stand gekomen: in de 16e eeuw). Men kan duidelijk de Brahmi maar vooral de Arabische invloeden zien. Evenals het Arabisch loopt het schrift van rechts naar links. Voor meer informatie over het schrift, het alfabet en hoe u dat zelf kunt maken, kunt u terecht op de Dhivehi Page .

Schrijfmaterialen in de laatste 4000 jaar
Gedurende de laatste 4000 jaar werden diverse materialen gebruikt om op te schrijven: klei, perkament, was, steen, hout, papyrus, papier, etc.). In de achtste eeuw na Christus ontdekte men in China de boekdrukkunst. In het midden van de elfde eeuw ging men er toe over om dat met "losse letters" of karakters te doen. Pas in de vijftiende eeuw werd het ook in Europa ontdekt.
In 1500 publiceerde men in China 800 000 boeken per jaar en dat deed men toen al eeuwen lang. In Europa bedroeg de productie in 1500 ongeveer 200 000 boeken per jaar. In 2000 produceerde de wereld per jaar 10 miljard boeken en voor schriftelijke communicatie wordt 130 miljoen ton per jaar verbruikt en dat is 25 kilo per persoon. Met andere woorden: in 500 jaar tijd kwamen er 13 x zoveel mensen, 1000 x zoveel geletterden en de stapel leesvoer werd zelfs 20 000 zo groot.
In Afrika, in veel Arabische landen en in grote delen van Azië ligt dat echter wel even anders. Voorbeeld: "In 1996 werden in de 22 Arabische landen gezamenlijk slechts een kleine 2000 literaire boeken gepubliceerd. Als er van een boek meer dan 5000 exemplaren verkocht zijn, op een totale Arabische bevolking van 270 miljoen Arabieren, dan is het een bestseller." Citaat uit: Arabieren vinden lezen asociaal .

Gevolgen van de ontdekking van "geschreven taal"
De ontdekking van geschreven taal had en heeft dus zeer grote gevolgen gehad: over de hele wereld zijn (steeds meer) mensen van alles en nog wat gaan opschrijven - waaronder hun eigen geschiedenis - en, zijn (steeds meer) mensen gaan lezen (wat anderen schreven), zijn (steeds meer) mensen vaker schriftelijk gaan communiceren en wordt er vaker (en steeds meer) informatie schriftelijk bewaard over van alles wat mensen meemaken, doen, denken, vinden en uitvinden. Vooral in de westerse wereld heeft dat alles geleid tot een zgn. "schrijf- en lees-cultuur". Dat dat Anno 2004 echter niet overal het geval is (en waarom niet), wordt uit de doeken gedaan in diverse artikelen. Zie als voorbeeld het boeiende artikel over de Arabische Cultuur en Literatuur [ Arabieren vinden lezen asociaal ].


The history of the written language - origin of language scripts
Dezelfde tekst in het NEDERLANDS staat hierboven!
Sources: A) The work of John Man [ particularly: “Alpha bèta, Hoe ons alfabet vorm gaf aan de westerse beschaving”, ISBN 90.4390.210.1, Tirion Editors b.V. (Baarn) ], B) several sites of WJSN (www.wjsn.nl) and C) internet sites, that are specified below. The sites of wjsn are language sites, where both pictures (pictograms) and internet-characters are used. The sites inform you about the language script itself and about the method to make the scripts on your own computer. You can also download all the characters from those sites (the pictograms).


Used sites from www.wjsn.nl are: Arabic , Georgian , Hindi , Armenian , Ethiopian , Mongolian , Tibetan , Lao , Dhivehi , Japanese , Chinese , Korean , Burmese , Hebrew , Thai , Russian , Greek , Tamil , Khmer and Bengali


The history of the written language - written texts from approximately 3500 BC
Writing has presumably been invented four times at different locations: In Egypt (Africa), in China and in Mesopotamia (Asia) and in America. But maybe it has been invented five times (also in Harappa, India). There are four scripts in the world today: I. Sinitic Script like Chinese, II. Sogdian Script (vertical Mongol script), III. Brahmi Script like Devanagari and Tamil and IV. Phoenician Script. More information about: Brahmi Script and Phoenician Script . At this page the word “script” is mostly used instead of "language script" or "written language".
A long time ago people from America (Aztecs, Mixtecs and Maya's), from Asia (the current Iraq, India and China), from Africa (Egypt, Ethiopia, etc.) but also Europeans made drawings of animals such as sheep and cows. After centuries those drawings, signs and symbols eventually became a kind of “written language”.
The alphabet has been invented only once (probably) and has spread around the world after that. The first alphabet arose approximately 4000 year ago in Egypt. Examples: Other examples are: the Alphabet of the Greek and the Alphabet of the Romans . Also look at: Alphabet - Timeline and Origin of the Alphabet .
How old is the first written language? You can visit these sites for an answer: Discoveries: 3200 BC or (the same): Egypte or Sumerians? OR: Harappa: 3500 BC OR Old European: Vinča Script that dates back to at least 6000 B.C.. Look at the site from omniglot for: Vinča Script and Culture and see the pictures of the ancient Tartaria Tablets found in Europe.

The disk of Crete, Linear A and B (2000 BC)
In 1908, on the island Crete a disk of baked clay was discovered. It contained an unknown language (script), that was pictographic. It was used in the past for keeping up administrations. People on Crete started around 1700 BC using another script, that later on was called Linear A (still not entirely deciphered yet). - examples are: , , and .
If you look at the list of 214 Chinese "radicals" (below), you might recognise several characters - but this can be entirely a coincidence. Later, after the disappearance of (Minoan) civilisation, the new Greek leaders used another script (Linear B). - examples are: , , and .
Also visit: Linear B and: Linear A.

The texts discovered in 1908 have no resemblance with any other script. The signs on the disk have not been written but have been stamped. It is the oldest known form of typography. Supposedly the disk belonged to a civilisation from the Eastern Mediterranean Sea area around 2000 BC. There are a lot of speculations surrounding it of course. However there is only one tablet found without any relation with sounds or other scripts. For this reason it may remain an unsolvable puzzle forever.

Proto-sinaitic script (2000 BC) - examples are: , , and .
Petrie visited the Sinai in 1905, and found 8 stone tablets in a rock partition. Gardiner and Albright analysed the texts on the tablets. The last one called the script Proto-Sinaitic. Sass followed them later and visited the Sinai in 1972, and once again in 1978. In a cave he found another perfect example of the Proto-Sinaitic: an example of the alphabet and signs and drawings.
In 1990 John Darnell discovered in Wadi el-Hol 1990 several signs, which seemed to be Proto-Sinaitic. Thieves destroyed however much of his findings. On the basis of photographs he still could write a report. His conclusion was that the texts and the alphabet descended from approximately 2000 BC.
It was that alphabet and these signs that later on was/were used by the Phoenicians. It is clear that the writing was the same as the one Petrie had discovered in the Sinai in 1905.
Be sure to look at: The Alphabet , Pictures of it and more pictures .

The Cuneiform Writing (2000 BC)
About 4000 years ago accountants made clay tablets in Mesopotamia. On the tablets there were drawings of sheep and oxen. The meaning was something like: paid for, taxes, already paid, still not paid. If agreements had been made, if it was paid or still not paid (debts), if the sheep were dead of alive - those things were not written down. The script can be seen as a preamble of written language. Look at: Crystalinks.com about "Sumer" and Ancient Sumerians .
Approximately 500 years later the surrounding society got a more complex character and with it the pictographic Sumerian script. Many years later the name Cuneiform Writing was used for this script. The drawings or actual "logo grammes" became more abstract and the signs started to present loose (separate) characters. Syllables seem to indicate the core of words. The syllable ensured the refinement of this Sumerian script. Someone must have considered that a pictogram could represent both an object and a consonance. As soon as a symbol for a consonance was used it become also possible to use that symbol again whenever the same consonance occurs.
Do not miss: Sumerian language and texts and Sumerians: origin .

Preambles of the Cuneiform Writing
Many refer to still older periods and to the region Sumer - to today’s Iraq and the people that lived there (the Sumerians). Already approximately 3200 years BC pictographic script (drawings) existed, that eventually would result in the "Cuneiform Writing". The drawings cannot be considered as written language", but as a preamble of it. There is still much left of this "antiquity".
However who these occupants of the region "Sumer" were and were they came from - no one knows. There also seems to be no other language like Sumerian. It is a mystery.
Hungarian sources do NOT agree: more than 50% of the words in Hungarian match with Sumerian words. Look at the Hungarian site (Language = Magyar Nyelv): www.maghar.hu (about Sumer) .
Around 3000 BC someone used on a Sumerian clay tablet a pictogram of a sheer stem, but at an awkward place. The word for “hears” was "dzji" but it also meant: "to pay back". Behind the pictogram objects were named, that therefore still had to be paid. The word for “barley” was "sje", but the sign for that word could also be used at the beginning of all other words that started with "sje". Innumerable Sumerian clay tablets were found - however just in 1850.

Egyptian hieroglyphs (1500 BC) - examples are: , , and .
In Egypt in 1799, a stone of 760 kilogram’s was found with on it: Greek, Hieroglyphs and Demotic texts. The most famous deciphering followed. It would last 20 years. Like the Cuneiform Writing the script was based upon drawings that were made around 3200 BC. The Egyptians did not use clay but stone to write on. They experimented much and used - where and if necessary - more stones. Writing became an art and people started to make separate characters. The Egyptians used 700 signs in the traditional time (between 1500 and 200 BC) and approximately 5000 signs around the year 300. Also look at: Egyptians and Hieroglyphs of Egypt .
Who was first: the Sumerians or the Egyptians? All that is not clear yet: look at the article on the site of the BBC: Who was first ? .

The Chinese script (1400 BC) - examples are: , , , , , and .
The Chinese used around 1400 BC a script that was the basis for the current Chinese script. It has unique characteristics: the determinator and the radical were added to a diagram. [ in Cuneiform Writing and at the hieroglyphs the determinators are a separate entity ]. The Chinese also wanted to place all signs in their own, limited space (block-system) - no mater how complicated the characters were. So you can place the Chinese characters in a diagram with: 214 semantic signs, the so-called "radicals" (at the side) and approximately 4000 phonetical signs (at the upper part). In this way 800,000 boxes with syllables are produced. However it is usually enough to use only 900 phonetical signs that produce 4300 characters - sufficient for most of literate people.

Phoenician script (1000 BC) - examples are: , , and .
The Phoenician traders are considered responsible for the distribution of the alphabet, that they had taken over from people that used a form of Proto-Sinaitic script. Look at: Alfabet their alphabet . The Hebrew people but also the Greek and p.e. Arabs developed their own alphabet on the basis of this alphabet.

Greek script (800 BC) - examples are: , , and .
The Greek script has existed already since approximately 800 BC. It is believed to be the ancestor of the Hebrew script, but .....

Hebrew script (800 BC) - examples are: , , and .
There is proof that the preamble of the current Hebrew script was already used around 800 years BC. The script has been inferred of the alphabet of the Phoenicians. There is also (some) evidence that it is much older - at least older than Old Greek - perhaps much older than that. Look p.e. at: ancient-hebrew.org . John Man and many other experts however disagree.

Old Persian script (600 BC) - examples are: , , and .
There are clear indications that the old occupants of Iran used a script around 600 years BC. Many years later they adopted the Arabic script. See: Old Persian script .

Brahmi script from India (500 BC) - examples are: , , and .
In India one uses nowadays the Devanagari script for Hindi. That script can be considered as a continuator of the older Brahmi script. Some people claim that the (written) language is much older. Look at the BBC News: Oldest Writing ? or at: The mystery of Harappa .

Script of the Maya's (300 BC) - examples are: , , and .
The Maya's used - as well as the Aztecs and Mixtecs - a language script around 300 BC (it was recently deciphered). Do not miss: The script of the Maya's and Maya's Language-script .

Tamil script (100 BC) - examples are: , , and .
Presumable the Tamil script is more than 2000 years old. Recently unearthing have been performed in Tamil-Nadu (India) which could prove that the script 600 years older. Those facts are mentioned by Tamil Heritage Foundation .

Amharic script (350) - examples are: , , and .
In the fourth century texts were written down in Ethiopian (Amharic) - in an alphabet, that came from the alphabet of the Phoenicians.

Arabic script (350) - examples are: , , and .
In the fourth century Arab texts and an Arabic alphabet arose, that clearly descended of the alphabet of the Phoenicians. Some researchers argue however that a script that can be called Old Arabic is much younger (about 300 years).

Georgian script (450) - examples are: , , and .
The Georgian script has existed since the fifth century.

Armenian script (450) - examples are: , , and .
The Armenian language script has existed since the fifth century and the development would have been (nearly) simultaneous with that of neighbouring country Georgia.

Japanese script: Hiragana (450) - examples are: , , and .
In the fifth century the preamble of the current Japanese script arose based on the Chinese character system.

Tibetan script (650) - examples are: , , and .
In the seventh century Tibetan script arose based on the Devanagari, the basis script for the language "Hindi" from India.

Khmer script (650) - examples are: , , and .
The Khmer script from the current Cambodia has existed since the seventh century.

Burmese script (750) - examples are: , , and .
The Burmese script uded in Myanmar has existed since the eighth century.

Cyrillic script (950) - examples are: , , and .
The Cyrillic or Cyrillian script (like Russian) has existed since the tenth century. There is proof that the first texts were written in Bulgarian.

Bengali script (1050) - examples are: , , and .
The Bengali script exists since the eleventh century and has been inferred of the Brahmi script.

Old English Script (1050) - an example:
English language script, that could be discribed as "English Witing" is younger than 950 years. The modern alphabet but also a digital Old English text is present at the site English and Alphabet. You will also find information there about "Beowulf": NOT an example of English Writing [ the characters that were used belong to Old German writing (altdeutsch), Armenian (= Ancient European Script ] and Kelt (Gaelic, Keltic, Celtic) ]. This means it is only partly derived from the Roman Alphabet , that was used about 2000 years ago.
The first six lines of Beowulf were made with a normal keyboard: you can learn it yourself. Look at: How to write Old English at your computer . More details about Old English and medieval writing can be found at: Medieval Writing and at: Paleo Anglo-Norman . For Old German and Old French Texts - and for how to write those old European texts - you can look at: (Old) German and (Old) French
Examples:

Mongol script (1200) - examples are: , , and .
The Korean leader Sejong was inspired by the Mongols, by their language script and particularly by their great leader Djenghis Khan who took over the language script from the Ugarit people. The Mongol script was developed around 1200. It is the only known script in the world that is written downwards (from top to bottom). Especially in parts of the current China it is still used (no longer in Mongolia).

Thai script (1300) - examples are: , , and .
The Thai language script has existed since approximately 1300. Omniglot: "King Ramkhamhaeng (1275-1317) claims to have created an alphabet for Siamese language in 1292, which later developed into the Thai alphabet. The alphabet was probably derived from, or at least influenced by, the Khmer alphabet."

Lao script (1350) - examples are: , , and .
The Lao language script has existed since the 14th century.

Korean language script (1450) - examples are: , , and .
Halfway the fifteenth century some Koreans made their own alphabet. It was new and modern, brief, concisely, simply and malignant. Before that the Korean used the Chinese characters although the Korean language was quite different. It was the leader Sejong who wanted to offer the Koreans literature, because the people did not know all the Chinese characters. For this reason Sejong ensured a simple Korean alphabet, that existed of 28 characters. The so-called Han Gul (Great Script) has very original characteristics:

 • characters have been based on Korean phonemes
 • difference between vowels and consonants
 • forms have a meaning (lost in English and Dutch)
 • characters have been based on the position of the tongue at pronouncing consonances
 • characters can be combined up to 1096 Korean syllables
 • they are therefore written down in "block-systems" like in Chinese
 • they can be noted also separately - horizontally and vertical
 • they are symbolic and refer to p.e.: man - woman, yin - yang, sky - earth, etc.
Moreover the characters have been coupled to the symbols of Confucius, related to the well known "elements" as water, fire, etc. and “Has no equal under the alphabets", one of the famous western Han Gul experts said. In 1896 the first pressed newspaper in the Han Gul appeared. It was the communist leader Kim II who officially declared the Han Gul script as the official language script of North Korea from 1945 on.

Thaana-script (1600)- examples are: , , and .
Also the Dhivehi language script (Thaana) on the Maldives is particular. The script for the Dhivehi language is also relative late constructed (16th century) by people. One can see clearly the Brahmi but still more the Arab influences in the script. It runs like Arabic from right to left.

Materials used for writing on during the last 4000 years
During the last 4000 years several materials were used for writing: clay, parchment, stone, wood, papyrus, paper, etc.). In the eighth century China discovered the typography. In the middle of the eleventh century one proceeded with "loose, separate characters". In the fifteenth century it was also discovered in Europe. In 1500 about 800,000 books per year were published in China. In the same year in Europe the production was approximately 200,000 books. In 2000, the world produced 10 billion books each year and for written communication 130 millions barrel per year are consumed and that is 25 kilos by person. In other words: in a period of 500 years there was an increase of people (13 times), of literate people (1000 times) and of the number of books published (20,000 times). In Africa, in many Arab countries and in large parts of Asia one can picture quite another situation. Example: In 1996, in 22 Arab countries hardly 2000 literary books were published. If more than 5000 copies of a book are sold, on a total Arab population of 270 millions Arabs, then it is called a best seller.
Impact of the discovery of "written language" The discovery of written language has had a great impact: (more and more) people start writing down almost anything including their own history, (more and more) people start reading (what others wrote) and (more and more) people use written communication forms and save (more and more) information about almost anything. Especially in the Western world a so-called "write and read culture" has emerged.