How to write mathematical symbols - Hoe maak je zelf wiskundige symbolen voor/op je site

Terug naar: Informatiekunde
Terug naar: Wiskunde
De andere HTML-codes
Return to: Translations
Return to: Mathematics
All other HTML-codes
HTML-codes: 33 - 272 [ in combinatie met het font "Symbol" ] voor Wiskunde zoals: ^ £ ¹ Ð « ³ kun je alleen maken met behulp van een aantal bijzondere HTML-codes. De codes moeten genoteerd worden als: &#html-codes; waarbij je in plaats van het woord "html-codes" de cijfers moet vermelden, die in het onderstaande schema staan. Daarnaast moet je op je website aangeven dat het FONT "Symbol" gebruikt moet worden.
De symbolen onderaan - nrs. 73 t/m 96 - kunnen ook worden weergegeven
zonder het FONT "Symbol". NOTA BENE: Hier staat de betekenis van de Wiskundige Symbolen.
Karakters uit het Griekse Alfabet worden in de Wiskunde ook regelmatig gebruikt. Zie hiervoor de site over het Griekse Alfabet
Mathematical HTML-codes: 33 - 272 [ in combination with the font "Symbol" ] like ^ £ ¹ Ð « ³ can only be made by using certain HTML-codes. The HTML-codes must be noted as: &#html-codes; where you use in stead of the text "html-codes" the actual numbers mentioned below. You also need to specify the font "Symbol" at your site.
The symbols below - nrs. 73 t/m 96 - can also be presented
without using the FONT "Symbol". You will need the html-codes 8658, 8800, 8869 and several others [ look at the botom row ].
Also Greek characters are frequently used in mathematics. Look for information about this subject at this site .
Numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
html-codes 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 47 60 61 62 63 64 68 70 76 80 83 91
Symbols ! " # $ % & ' ( ) * + - / < = > ? @ D F L P S [
Numbers 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
html-codes 93 94 163 164 165 171 172 174 175 176 177 179 180 181 182 184 185 186 187 190 191 196 197 198
Symbols ] ^ £ ¤ ¥ « ¬ ® ¯ ° ± ³ ´ µ ¸ ¹ º » ¾ ¿ Ä Å Æ
Numbers 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
html-codes 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 213 214 216 217 218 219 220 221 222 223 229 270 271 272
Symbols Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß å Ď ď Đ
Numbers 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
html-codes 8658 8660 8704 8707 8712 8715 8719 8721 8730 8734 8736 8743 8744 8745 8746 8747 8764 8776 8800 8804 8805 8834 8835 8869
Symbols