Terug naar Informatiekunde
Terug naar Wiskunde
Wiskundige Symbolen op Internet (HTML-codes)

Wiskundige Symbolen in MS Word: Uitleg
N.B. Maak na de uitleg de zes opdrachten die onder de uitleg staan.
N.B. De betekenis van de wiskundige symbolen en notaties staat helemaal onderaan.

UITLEG

A) Het is vrij simpel om hoeken, wortels, alpha's of beta's in je teksten op te nemen. Zodra je het programma "Word" hebt opgestart, kun je via de balk bovenaan kiezen voor: Invoegen | Symbool | Lettertype. Veel wiskundige symbolen staan onder het Lettertype "Symbol" of onder "Tahoma". Kies voor een van de twee, klik op het symbool, dat je nodig hebt en daarna voor "Invoegen".

B) Het is ook erg handig als je vooraf weet hoe je "subscript" en "superscript" (voor kwadraten) moet gebruiken. Voorbeeld: type iets in als X2 en markeer daarna de 2, kies voor lettertype en zet op het scherm, dat je ziet, een "vinkje" bij "superscript". Nu heb je een kwadraat gemaakt. DAARNA moet alles weer gewoon worden. Dus je moet achter het kwadraat het "superscript" weer uitzetten. Met subscript werkt alles op dezelfde manier. Zie verder de opdrachten om dit te oefenen.

C) Wil je functies of breuken in je tekst opnemen, dan heb je de "vergelijkingseditor" nodig. Binnen "Word" kies je voor: Invoegen | Object | Microsoft Vergelijking OF voor MS Vergelijkingseditor OF voor MS Equations. Daarna krijg je dit te zien:

Voor breuken heb je de onderste rij nodig - de tweede van links; kies daarna de bovenste.


OPDRACHTEN

Onderaan staat een overzicht met een aantal wiskundige symbolen, die je kunt invoegen door in "Word" te kiezen voor: Invoegen | Symbool. Kies daarna ook nog eens voor Lettertype "Symbol".
OPDRACHT 1: Probeer er een paar uit. Maak daarna ook de vijf andere opdrachten.

OPDRACHT 2: Maak de volgende wiskundige tekst m.b.v. subscripts en superscripts:
Opgave: x2 - 5x + 4 = 0. Oplossing: x1 = 4 of x2 = 1

OPDRACHT 3: Maak onderstaande formules met de Vergelijkingseditor. Maak iets als:
en bijvoorbeeld ook:

OPDRACHT 4: Zet de onderstaande zin in Word:
De wortel uit 4 schrijf je als √4 terwijl je b.v. 1 : 4 maar ook 3 : 4 op moet schrijven als:
¼ en ¾ zoals in: ¾ - ¼ = ½

OPDRACHT 5: Maak volgende wiskundige tekst m.b.v. “symbols”:
Voor driehoek ABC geldt: AB = 4 en BC = 3. Ook geldt: AB
^ BC. Noem de hoek bij hoekpunt A α, die bij hoekpunt B β en die bij C γ. Gebruik de formule: ∑ hoeken = som van de ÐÐ in een = Ðα + Ðβ + Ðγ = 180° en Bereken: AC en de onbekende hoeken.

OPDRACHT 6: Maak tot slot de onderstaande zin:
Geef de uitkomsten voor y = 8/x voor respectievelijk: 1) x = 0, 2) x < 0 én 3) x > 0. Bedenk vóórdat je door nul deelt, dat je niet mag noteren "kan niet", maar oneindig. Immers: een getal gedeeld door nul is oneindig groot. Voorbeeld: 8/0 =
¥


Betekenis van wiskundige notaties/symbolen

" : voor alle $ : er is een D : delta
P : product S : som ^ : loodrecht
a : alfa b : beta g : gamma
£ : kleiner dan of gelijk aan « : volgt uit en andersom ® : leidt tot
± : ongeveer ³ : groter dan of gelijk aan ´ : maal
¸ : gedeeld door ¹ : ongelijk aan » : ongeveer gelijk aan
Æ : lege verzameling Ç : doorsnede È : vereniging
Ð : hoek Ö : wortel Ø : niet
Ù : en Ú : of Ì : is deelverzameling van
¥ : oneindig ­ ¯ : pijlen (bij limieten) ´ : maal (keer)
y = x2 - 5x + 4 = 0 ® (x - 4)(x - 1) = 0 ® Dus: x1 = 4 of x2 = 1