Terug naar: Informatiekunde


Style
Door wat extra regels in je website te zetten, kun je je website mooier maken. Ook kun je bijzondere dingen laten zien of laten gebeuren. Hiervoor heb je een zgn. Style nodig, die je opneemt in je website. Het is een kwestie van kopieren. Een aantal Style-methoden worden hieronder behandeld, waarbij wordt aangegeven WAT ze veroorzaken - wat ze doen.

Style-mogelijkheden
De Style die je wilt hebben zet in je de "head" van je website - bijvoorbeeld onder de zin waar je TITLE staat. D.w.z. dat je tussen de HTML-codes "begin head" en "einde head" iets toevoegt (kijk hiervoor eerst naar de Uitleg over "head" en "body" , als je dit niet kunt volgen). WAT je zou kunnen toevoegen is het volgende:
<STYLE>
BODY {SCROLLBAR-FACE-COLOR: red}
</STYLE>
Door dit toe te voegen krijgt de zgn. "Scrollbar" een kleur: de kleur die je opgeeft (in het voorbeeld is dat "red" [ ROOD ]. Met andere woorden: De balk, die aan de rechter kant van je scherm staat, wordt nu ROOD (of krijgt de kleur die jij zelf opgeeft.

Een ander voorbeeld van "Style" kun je vinden op de site Informatiekunde en dat ziet er ZO uit:
<STYLE>
a
{font-family: Arial, sans-serif;
font-size: 8pt; color: blue;
font-weight: bold; text-decoration: underline }
a:hover
{font-family: Arial, sans-serif;
font-size: 8pt; color: rgb(255,0,0);
font-weight: bold; text-decoration: none }
a:active
{font-family: Arial, sans-serif;
font-size: 8pt; color: rgb(255,0,0);
font-weight: bold; text-decoration: none }
</STYLE>

Deze "Style-methode" heeft betrekking op de (hyper)links, die op je site staan. Bovenaan zie je dat gekozen is voor lettertype Arial, met lettergrootte 8, met kleur blauw en voor de meest gebruikte manier om ze weer te geven en dat is "onderstreept" (= underline).
Daaronder zie je, wat wordt opgegeven voor (hyper)links die je aanraakt of al hebt aangeraakt. De manier om de kleur aan te geven is nu anders. Men doet het hier met RGB-codes. Hoe dat werkt, kun je hier vinden.